Encarni Arcoya

ບັນນາທິການແລະນັກຂຽນຕັ້ງແຕ່ປີ 2007. ນັກຂຽນປື້ມນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1981. ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນະມັດສະການພວກເຂົາບໍ? Nutcracker ແລະ King of Mice. ດຽວນີ້ນອກ ເໜືອ ຈາກການເປັນຜູ້ອ່ານຂ້ອຍເປັນນັກຂຽນບົດເລື່ອງຕ່າງໆຂອງເດັກນ້ອຍ, ໄວ ໜຸ່ມ, ນິຍາຍ, ນິຍາຍແລະນິຍາຍທີ່ແປກໆ. ເຈົ້າສາມາດຊອກຫາຂ້ອຍເປັນ Encarni Arcoya ຫຼື Kayla Leiz.

ທ່ານ Encarni Arcoya ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 152 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນເມສາປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ