Diego Calatayud

ປະລິນຍາໃນພາສາສະເປນ Philology. ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບການຂຽນ, ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດອາຈານໃນບົດຂຽນແລະການສ້າງສັນ. ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຂ້ອຍມັກວັນນະຄະດີ, ສະນັ້ນໃນ blog ນີ້ເຈົ້າສາມາດຊອກຫາ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ດີທີ່ສຸດກ່ຽວກັບວິທີການຂຽນນິຍາຍ, ຫລືມ່ວນຊື່ນກັບການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບປື້ມດີເດັ່ນ.

Diego Calatayud ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 67 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ