Dani Lanza

ສະບາຍດີ! ຂ້ອຍຊື່ Daniel Lanza. ຂ້ອຍໄດ້ຂຽນ blog ເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວແລະໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນສື່ດິຈິຕອນຕ່າງໆ. ຂ້ອຍເປັນຜູ້ຂຽນ ໜັງ ແລະເປັນຜູ້ອ່ານທີ່ມັກເລື່ອງແລະຂໍ້ມູນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຂຽນບລັອກຈະດີກວ່າ.