Diana Millan

ນັກຂຽນ, ນັກແປແລະ blogger. ຂ້ອຍເກີດຢູ່ບາເຊໂລນາເມື່ອສາມສິບປີກ່ອນ, ດົນພໍສົມຄວນທີ່ຈະຕິດສານວັນນະຄະດີ, ການຖ່າຍຮູບ, ເພັງແລະສິນລະປະທົ່ວໄປ. ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນແລະບາງຢ່າງໂດຍບໍ່ຄິດໂດຍ ທຳ ມະຊາດ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ວ່າ "ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ມ່ວນຊື່ນ, ບໍ່ມີຄວາມເຈັບປວດຫຍັງກໍ່ໄດ້ຮັບ"

Diana Millan ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 19 ບົດນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ