ເອັມເອັດສະບາ

ນັກປະພັນແລະນັກຂຽນ. ຂ້ອຍຮັກເລື່ອງທີ່ດີ, ພະລັງຂອງ ຄຳ ສັບ, ແລະປະເພດຕ່າງໆ. ຂ້ອຍຍ້າຍລະຫວ່າງການຈິນຕະນາການ, ການວິທະຍາສາດ, ເລື່ອງຕະຫລົກ, ລະຄອນຕະຫລົກ, ນິຍາຍປະຫວັດສາດ, ນະວະນິຍາຍທາງຈິດຕະສາດ, ເລື່ອງຄວາມຫນ້າຢ້ານ, ເລື່ອງແປກແລະເລື່ອງແປກ. ຂ້ອຍຢາກຂຽນປື້ມທີ່ຂ້ອຍຢາກອ່ານ. ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂ້ອຍໄດ້ທີ່: https://twitter.com/M_Escabias.

M. Escabias ໄດ້ຂຽນ 27 ບົດຂຽນຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ