Carmen Guillen

ຄ້າຍຄືກັບຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍຄົນ, ຕິດຕາມການສຶກສາແລະດ້ວຍຄວາມມັກຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງການອ່ານ. ຂ້ອຍຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຄລາສສິກທີ່ດີແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວົງດົນຕີເມື່ອສິ່ງ ໃໝ່ໆ ໃນວັນນະຄະດີຕົກເຂົ້າໄປໃນມືຂອງຂ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮູ້ຄຸນຄ່າຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ 'ebooks' ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມັກອ່ານດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈ້ຍ, ດັ່ງທີ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ.

ທ່ານ Carmen Guillénໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 352 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ