"Prosas profanas" Рубен Дарьонун жаңылыгы

Рубен Дарьонун эстелиги

Негизги артыкчылыктарынын бири Рубен Дарио Анын бул жааттагы жаңылыктарынын аркасында поэзияга баш ийген метрикалык жана оозеки жаңылануу болгон, ал баарынан мурда анын чыгармаларынын биринде сезилет, бул "Профан Прозасынан" башка эч нерсе эмес. Бул китеп, 1896-жылы Буэнос-Айресте биринчи жолу редакцияланып, басылып чыккан, Рубендиан эстетикасында модернизмдин салтанат кургандыгын, ошондой эле анын толук кандуу учурун чагылдырат.

Жаңычылдык бизге аталыштын өзүнөн келип чыгат, анткени проза сөзү менен ал Инжилди окугандан кийин айрым массаларда ырдалган айрым хиннолорду билдирет жана профан сөзү менен атайылап биринчи терминди четке кагат, ошентип белгилүү бир тартууну жана Ошол эле учурда белгилүү бир четке кагуу дин салттуу католик.

Китептин мазмуну бизге күчтүү карама-каршылыктарды көрсөтө берет, анткени бир жагынан ал өзүнө жакпаган коомдук чындыктан аристократтык жол менен качып кетсе, экинчи жагынан ал терең социалдык түйшүк, алгачкы чыгармаларынын эң таза стилинде. "Просас профанасын" түзгөн баракчалардын бардыгында Дарио өмүр менен өлүм, өзүнүн дини, поэзиясы, искусствосу сыяктуу бардык нерсени курчап турат.

Анын "Elogio a la Seguidilla" же анын Cidке шилтемелери сыяктуу айрым темаларда испан тилинде катышуусунан тышкары, эротикалык рахат аялдар жаратылыштын ар кандай элементтерин: көгүчкөндүн тазалыгын, жолборстун жапайыдыгын, деңиздин коркунучтуулугун аныктай турган чыгарманын эң сонун темаларынын бири.

Албетте, биз ушул шедевр жарык көргөндөн кийин таптакыр өзгөргөн испан поэзиясынын бурулуш учурларынын бирине туш болуп жатабыз.

Profane Prosas деген эмнени билдирет?

Профанын проза Рубен Дарио бул чындыгында акын өзү жазган жана сырдуу жана фантастикалык дүйнө менен байланышкан ырлар жыйнагы. Анда, сиз кыла аласыз ханбийкелерди, падышаларды, рыцарларды, перилерди жана башка көптөгөн мифологиялык каармандарды табуу.

Түпнуска Prosas profanas китеби 1896-жылы Буэнос-Айресте басылып чыккан, бирок ал азыр белгилүү болгон аталышы менен эмес, "лиминалдык сөздөр" деп аталып калган. Мындан тышкары, ал жети бөлүккө тараган 33 гана ырдан турган (алардын ар бири бир нече ыр менен экинчи бөлүккө тереңирээк тереңдик берген).

Бирок, жазуучу толугу менен канааттанган эмес, Парижде, 1901-жылы Рубен Дарио китебинин экинчи басылышын жасап, дагы 3 ырын кошуп, атын дагы өзгөрткөн. Ушул ырлардын айрымдарынын тарыхы белгилүү, мисалы, Колумбустун жүз жылдык мааракеси белгиленип жатканда Мадридде жазган "Бласондун" ыры; же "Кентаврлардын коллоквиуму", аны Ла-Насьон шаарындагы журналист Роберто Пайро макала жазып жаткан столдо аяктаган.

Рубен Дарьо үчүн экенин унутпаңыз бул китеп ал жазган эң мыкты китептердин бири, Айрыкча, ошол мезгилде ал акындык карьерасынын туу чокусунда болгондуктан, анын оюна келген нерселердин бардыгы ийгиликтүү болгон. Ошентип, ал автордун гүлдөгөн мезгилинде жазылган деп эсептелет. Ал өзү "Анын толук жазы" деп аныктама берет.

Жазуучунун эң белгилүү эки китеби болгон Просас профанасы менен Азул экөө тең акындын модернизминин маңызына алып баратышат, ошондой эле кынтыксыздык жана жетилгендик жагынан абдан чоң эволюция бар экендигин, демек, ал эң маанилүүлөрүнүн бири.

Эми, Профан Просастын мааниси эмнеде? Ооба, автордун айтымында, ырлардын ар бири, ошондой эле өзүлөрүнүн арасында бир нече ырлар болгон ал өзүнүн чыгармачылыгында мамиле кылган темага карата ыр, үн. Сүйүү, чыгармачылык, аялдар болдубу ... "Просас" термининин өзү орто кылымдарда эле колдонулуп келген жана алар ар дайым Латын тилиндеги ыйыктарга таазим болгон ырды айтышкан. Ушул себептен ал "профан" сөзүн кошуп, ушул сөздү дүйнөлүк маселелерге, башкача айтканда, кадимки адамдардын күнүмдүк жашоосуна карата колдонот.

Рубен Дарьо колдонгон лексика

Рубен Дарьо - өз доорунун эң заманбап акындарынын бири. Жана анын өзүн билдирүү жолу сөз менен абдан маданияттуу экенине көңүл бурду. Чындыгында, алар кээде аны түшүнбөй калышса дагы, анын сөздөрү анын ырларын окурманды же угарманды ал каалаган жерге жайгаштырган сезимдердин жүгү, сезимдерди, сезимдерди ж.б. Бул үчүн ал колдонулбай калган сөздөрдү куткарды, алар бүгүнкү күндө дагы колдонулбай келет, бирок белгилүү болсо дагы. Биз, мисалы, "алгазара" жөнүндө сүйлөйбүз, үндөрдүн тамашасы сыяктуу; же "түртүп", аны бир нерсеге же бирөөгө түртүү деп түшүнүп.

Prosas Profanas кайсы темалар менен алектенет?

Рубен Дарио классик жазуучу

Рубен Дарьонун бүткүл чыгармасы чындыгында анын калеминдеги бир нече тез-тез жазылган темаларга арналган китеп аялдар, сүйүү, эротика, искусство, концерн, мифология ...

Ал аялдар темасына токтолгондо, Рубен Дарьонун бардык ыр саптары жана ойлору ошол адамга сыйынууга, ага жакыныраак сезүүгө жана анын назик, жумшак, таттуу сүйүүсүн билдирүүгө багытталган. Бирок, эротика бөлүгүндө акын өзгөрөт, ал примитивдүү болуп, денелик сезимге, муктаждыкка, денелик каалоого багытталат.

Албетте, бардык эле ырлар ошол темаларга багытталган эмес, Ошондой эле адам баласына, өлүмгө, ал жакындап калганда эмне болот, жада калса жаратылыштын сырларына тынчсыздануу бар.

Мифологияга байланыштуу ал өзүнүн чыгармачылыгында, бул мифологиялык каармандарды, автор өзү сезген нерсенин, "сүйүү" болобу же жөн гана дүйнөнү өзү көрүп тургандай поэтикалык көз карашта болгондой көрсөтөт. Чындыгында китеп мифологияга негизделген, же ал жомокторду ыр түрүндө гана баяндайт деп айтууга болбойт. Чындыгында, автор ушунчалык сезимтал болгон жана кээ бирлери үчүн ушунчалык репрезентативдүү болгон мифологиялык фигураларды өз ырларында колдонуп, сезимтал, кылдат жана баарынан мурда чечмелөөчү формасына ээ болот.

Акыры, дүйнө темасына, адамдардын бири-бирине кандайча байланышы бар, кандайча жашашат, автор аны өзү үчүн, өзүнүн поэзиясы менен байланыштырат, анткени бул эң негизгиси. Чындыгында, андан бери Рубен Дарьодо чоң өзгөрүү бар Ал өзүнүн ырларында ката кетирилгенине же туура чечмеленбегенине маани бербеген акын болуудан кетет; өзүнөн көп нерсени талап кылуу жана ал чыгармалардан түбөлүктүүлүккө издөө.

Аны түзгөн ырлардын бардыгы кандай?

Мурда да айтылгандай, Прозас профаналарынын биринчи басылышы жана экинчиси, негизинен, 3 жаңы ырдын, акыркысында, кириши менен айырмаланат. Ошентип, китепти түзгөндөр төмөнкүлөр:

 • Лиминалдык сөздөр
 • Профан прозасы (төмөнкү ырларды камтыган бөлүм катары):
 • Бул жумшак аба болчу ...
 • Digression
 • Сонатина
 • Блазон
 • Талаадан
 • Джулиянын кара көздөрүн мактаңыз
 • Carnival song
 • Куба үчүн
 • Ошол эле үчүн
 • букет
 • Кыргоол
 • garconniere
 • Күндүн өлкөсү
 • Маргарита
 • Mine
 • Миа дейт
 • Heralds
 • Туура, туура эмес
 • Кентаврлардын коллоквиуму (өзүнчө бөлүм катары). Анда 212 саптан турган кентаврлардын Коллоквиум поэмасы камтылган.
 • Ар кандай (бөлүм катары). Төмөнкү ырлар менен:
 • Акын Стелланы сурайт
 • Portico
 • Нускасын мактоо
 • Cisne
 • Ак барак
 • Жаңы жыл
 • Грей-Мажордогу симфония (жыйналгандардын ичинен эң эски ыры).
 • The Dea
 • Barbarian Epitalamium
 • Верлен (бөлүм катары). Ырлар менен:
 • жооп
 • Кан ыры
 • Археологиялык рекреациялар (бөлүм катары). Ырлар менен:
 • I. Frieze
 • II. Palimpsest
 • Ички падышалык (бөлүм жана поэма катары).
 • Cid нерселери (бөлүм жана ыр түрүндө).
 • Дезиралар, лейлер жана ырлар (бөлүм катары). Ырлар менен:
 • Дезир
 • Дагы бир дезир
 • Lay
 • Ыр, сүйүү саптардын чагылышын моюнга албайт
 • Мактоо
 • Чачылган куплет
 • Эпикурдун амфоралары (бөлүм катары). Ырлар менен:
 • Шип
 • Фонтан
 • Сатира сөздөрү
 • Кемпир
 • Ритмди сүйүңүз ...
 • Күлүп жаткан акындарга
 • Алтын жалбырак
 • кичине кайык үчүн бүлүң
 • Сиринкс / Дафне
 • Кичинекей цыган
 • Мастер Гонсало де Берсеого
 • Жаным
 • Мен жолду кууп ...

Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

2 комментарий, өзүңүздүкүн калтырыңыз

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

 1.   Ана Жаклин ал мындай деди:

  Менин оюмча, ал маалыматты бир гана фейсбукка жайгаштыра албайм, эгерде жок болсо, жарыялабайм

 2.   Sergio ал мындай деди:

  Чыныгы Ана, Бул шүмшүктөр .... алар пайдасыз ...