рекламалоо
Испанияда 12 миллион адам окууда кыйынчылыктарга дуушар болушат.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү, окууга мүмкүнчүлүгү чектелген же окуудагы кыйынчылыктары бар адамдар үчүн адабият.

Lectura Para Todos басмаканасы Испанияга кыйынчылыктары бар адамдарга арналган китептердин коллекциясы менен келди ...