рекламалоо
Эль Конде Луканор жөнүндө сереп.

Count Lucanor

Граф Луканор - бул Дон Хуан Мануэль жараткан орто кылымдагы адабияттагы эң маанилүү баяндоочу чыгармалардын бири ...