Кармен Гильен

Көптөгөн оппоненттер сыяктуу эле, билим берүү монитору жана бир нече хоббиси бар, анын ичинде окуу. Мен жакшы классикти баалайм, бирок менин колума адабиятта жаңы нерсе түшүп калса, топко жакын болбойм. Ошондой эле мен "электрондук китептердин" ыңгайлуулугун жана жеңилдигин баалайм, бирок мен мурдагыдай эле кагазды сезип окууну жактыргандардын биримин.