Белен Мартин

Мен өз алдынча иш кылам, испан мугалимимин жана мен ар дайым өзүм каалагандан аз жазам. Мен Мадриддин Комплютенс университетинде испан тилин: тил жана адабиятты үйрөндүм, андан кийин ал жакта экинчи тил катары испан тили боюнча магистр даражасын алдым. Мен өзүмдүн тилимди жана испан маданиятын жакшы көрөм жана эч качан жакшы сырга же коркунучтуу окуяга "жок" деп айтпайм. Жазуудан тышкары криминологияны окуйм.