бөлүмдөр

Actualidad Literaturaда биз бардык адабий жаңылыктар жана редакциялык жаңылыктар менен иштейбиз. Сыйлыктар, сынактар, базардагы акыркы учурлар ж.б.

Жаңы жана классикалык чыгармаларга сын-пикирлер, очерктер жана жаңы түптөлгөн жана жаңы авторлор менен маектешүү сыяктуу башка аспектилерди дагы калтырбай, мүмкүн болушунча көбүрөөк камтууга аракет кылабыз.