Повесть жанры: Жомоктун элементтери

Повесть жанры эң эски

Текстти прозада жазуучу ким эмне экендигин мыкты билиши керек повесть жанры y аны кандай элементтер түзөт. Ошого карабастан, айрыкча башталгыч мезгилде жана жаш жазуучуларда баяндоодогу кемчиликтер көп кездешет. Эгерде сиз кийинки ишиңизди жакшы баяндоо менен мүнөздөлүшүн кааласаңыз, анда калып, бүгүн сизге сунуш кылган ушул макаланы окуп чыгыңыз жана кандай гана баяндоонун негизги элементтери экендигин билип алыңыз.

Повесть жанрынын келип чыгышы

Баяндамада бир нече маанилүү элементтер бар

Эми баяндоо жанры жөнүндө бир аз көбүрөөк билип, анын башаты бар экендигин билишиң керек. Биз жөнүндө сүйлөшөбүз Орто кылымдар, тарыхый окуяларды, каада-салтты, баатыр болгон каармандарды, улуу капитандарды жана алардын баатырдык жоруктарын эстеп калуу максатында айрым жерлерде колдонула баштаган континент Европадан.

Бирок, Грецияда, Гомер ушул повесть жанрын пайда кылган, Ал бир эле текстте бир нече жанрды (драма, лирика, баян ...) аралаштыра билген каарман болгонуна карабастан, өтө аз жазуучулар эксперттик деңгээлде жетишкен.

Мунун жакшы жагы, баяндоочу чыгармалар пайда боло баштаганда, ошол жанрды жазууга киришүүнү каалаган жаштардын көбөйүшүнө шарт түздү; жана ошондой эле көптөгөн окурмандар аны эңсешет, демек, ал биз билгендей иштелип чыккан.

Повесть жанрынын мүнөздөмөлөрү

боюнча баяндоочу чыгармалар, баяндоочу белгилүү мейкиндикте жана алдын-ала белгиленген убакытта жайгашкан бир катар каармандар катышкан иш-чараларды же окуялардын удаалаштыгын сунуштайт. Ушул компоненттердин бардыгы баяндоонун элементтерине айланат (аны төмөндө кененирээк көрөбүз).

Кайра жаратуу менен адабий баяндоо аныкталат ойдон чыгарылган дүйнө, бирок кээ бир учурларда алар бар чындыкка шыктанган фактылар. Ага карабастан, ал дагы деле ойдон чыгарылган баяндооч болуп саналат, анткени автор ар дайым жаңы ойлоп табылган эпизоддорго салым кошот же чындыкты субъективдүү нюанстар менен кубаттайт, демек, 100% реалдуу болбой калат.

Тексттин бул түрүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, адатта, үчүнчү жак колдонулат, бирок баяндоонун башкы каарманы китептин баяндамачысы болгондо биринчи адам да көп кездешет.

Мурда баяндоо жанрында аяттарды табуу кеңири тараган болсо, бүгүнкү күндө эң кеңири тарагандыгы - баян толугу менен прозада жазылган.

Повесть элементтери

Баяндоону түзгөн элементтер төмөнкүлөр:

 • Диктор: Эгерде ал үчүнчү жактагы окуяларды ага катышпай эле байланыштырса же иш-аракеттердин каарманы же күбөсү катары биринчи адамдагы окуяларды чагылдырса, ал иш-аракетке тышкы болушу мүмкүн. Сырткы баяндамачы адатта бардык нерсени билүүчү баяндамачы болуп саналат, ал чыгарманы түзгөн бардык каармандар жөнүндө, анын ичинде алардын ойлору жана жакындыктары жөнүндө баарын билет жана билет.
 • Каармандар: Алар биз спектаклде баяндалган ар кандай окуяларды козгогондор. Анын мүнөздөмөлөрү иш-аракеттери, диалогдору жана сүрөттөмөлөрү аркылуу берилет. Каармандардын арасында ар дайым башкы каарман көзгө урунат, ал иш-аракеттердин салмагын ким көтөрөт жана ага каршы турган антагонист. Ошондой эле, чыгармага жараша, аздыр-көптүр экинчи даражадагы каармандарды таба алабыз.
 • Баяндоочу сюжет же иш-аракет Бул баяндоодо болуп өткөн окуялардын жыйындысы. Бул окуялар же окуялар бир убакытта жана бир мейкиндикте жайгашып, окуялардагы же аңгемелердегидей жөнөкөй түзүлүшкө, же романдардагыдай татаалдаштырылган.

Биз көргөн элементтерден тышкары, бул адабий стилде дагы маанилүү болгон жана адатта, окууда гана эмес, жазууда да аныктоо үчүн колдонулган башка элементтер бар. Булар:

Чөйрө

Жөндөө сюжет боло турган жерге, учурга, кырдаалга байланыштуу ... Башкача айтканда, сиз окурманды сюжет кайсы жерде, кайсы жылы болот, кандай саясий жана коомдук контекст бар, каармандар кандай жашайт деген позицияны коюп жатасыз.

Кээде жазуучулар бул элементти этибарга алышпайт, бирок окурман окуган сайын кырдаалдын идеясын калыптандырган щетка соккуларын калтырышат. Ошентип көп жолу ал керек буюмга караганда аксессуарлардын тандоосуна көбүрөөк айланат.

Бирок, сюжетке көбүрөөк бекемдик берүү абдан маанилүү, анткени ал бардык элементтерди жакшыраак өнүктүрүүгө жардам берген нюанстарды берет.

Стили

Стиль - автордун баяндоо жанрында өнүгүү жолу. Башкача айтканда, сөз автордун мөөрү, анын тилди колдонуу ыкмасы, адабий ресурстар жөнүндө ... Кыскасы, анын жазуусу.

Ар бир автор бир дүйнө, жана ар биринин жазуунун тигил же бул ыкмасы бар. Ошол себептен, окуп жатканда сизге бир роман жагышы же көңүлүн ачышы мүмкүн, бирок ошол эле стилдин дагы бирөөсүн алсаңыз, ага башка сезимдериңиз болушу мүмкүн.

Мисалы, кол жазуу стили көптөгөн сезимдерди сөз менен чагылдырган авторлор бар; ал эми башкалар, муну аткара алышпайт жана сүрөттөө менен гана чектелип калышат, ошондо окурман бардык маалыматтарды камтыйт жана окугандарын эсинде жаңыртып, каармандар кандай сезе алса, ошону башынан өткөрөт.

тематикалык

Акыры, баяндоо жанрынын элементтеринин акыркысы тема. Бул сюжет жана сюжет менен байланыштуу, Башкача айтканда, аны тарых өзү аныктайт. Ишке жараша, ал романтикалуу, тарыхый, детектив (же кылмыш романы), фантастика, коркунучтуу темага кире алат ...

Ушунун бардыгын билүү маанилүү, анткени окуя эки теманын ортосунда болсо дагы, аны кайсыл жакка рамкалоо керектигин, бул стилдеги окурмандар табышы үчүн жана ар кайсы басмаканаларга барып же жарыялоо үчүн ага ылайыктуу категорияларды тандаңыз.

Айтуучу жана каармандар: баян жанрындагы эң маанилүү эки фигура

Айтуучу менен каармандар баянда негизги

Сиз менен баяндоочу жанрдын эң маанилүү эки элементинин бири болгон дастанчы жана каармандар жөнүндө сүйлөшкөнүбүзгө карабастан, алар жөнүндө бир аз тереңирээк маалымат берүүнү туура көрдүк. Алар катары же баяндоочу сюжеттин өзүнө караганда маанилүү. Чындыгында, экинчиси өтө оригиналдуу жана терең ойлонулган болсо дагы, баяндоочу окурманды жайгаштыра албаса, каармандар реалдуу иштелип чыкпаса, анда окуянын бардыгы аксап, күчүн жоготушу мүмкүн.

Баяндоочу

Айтуучу жанрда баяндоочу адатта үчүнчү жакта, ал тургай биринчи жакта (экөө тең жекече) жазылат деп айтканыбыз менен, чындык аны экинчи жакта да жазууга болот. Түшүнүүнү жеңилдетүү үчүн:

 • Биринчи адам: Баяндоочу ошондой эле окуянын башкы каарманы болуп саналат, ал бүт чыгарманы өзүнө бурууга, көргөн сезимдери, ойлору жана иш-аракеттери жөнүндө билүүгө аргасыз кылат.
 • Бул жерде дагы бир көйгөй бар, демек, сиз башка каармандарды толук кандуу өнүктүрө албайсыз, анткени башкы каарман эмнени ойлойт / эмне кылат / эмнени билдирет деп ойлонушуңуз керек.
 • Экинчи адам: Бул жанрда анчалык деле кеңири колдонулбайт, бирок сиз ал жерде колдонулган китептерди таба аласыз жана сизди адамга, буюмга же жаныбарга байланыштырып, шилтеме катары колдонот.
 • Үчүнчү адам: Бул эң көп колдонулат, анткени ал бардык каармандарды жана фактыларды өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул окурманга бир гана каарманга эмес, ар бир каарманга боор ачуу жолу. Ошентип, ал болуп өткөн окуяны баяндоочу жөн гана көрүүчү болуп калат, дешет каармандар баш каармандарды дагы, экинчи, үчүнчү ...

Каармандар

Каармандар боюнча, сиз билгендей, повесть жанрындагы чыгарма көптөгөн каармандарга ээ болушу мүмкүн. Бирок аларды классификациялай турган бир нече цифра бар. Жана булар:

 • Каарман: Окуянын кимге болгон каарманы. Башкача айтканда, бул чыгарманын ырдаган үнү. Бул каарман дээрлик ар дайым адам, жаныбар, объект ... Бирок бирөө гана. Бирок, адабият тарыхында бир эле каармандын ордуна бир нече чыгармаларды жараткан көптөгөн чыгармалар болгон.
 • Антагонист: Алар айткандай, ар бир баатырга жаман адам керек. Ал эми антагонист - ошол "каардуу адам", каарманга каршы чыккан жана анын жеңишке жетпөөсүн каалаган адам. Дагы бир жолу жогоруда айтылгандарга кайтып келебиз, адатта бир эле "жаман" бар, бирок бирден көп болгон чыгармалар көп.
 • Динамикалык белги: Маанилүү экинчи катардагы белгилерди ушундайча атоого болот. Алар жалпылыкты бекемдөө үчүн толтурулган каармандар, бирок динамикалуу жана каармандар менен антагонисттерди коштоп жүргөндө, окуялардын кадамдарын сиз каалаган жакка багыттоочу күчтүү курал болуп калат.
 • Статикалык белгилер: Биз аларды үчүнчү каармандар деп айта алабыз, бир нече жолу келтирилген, бирок чындыгында окуяга чоң салым кошпогон, бирок сюжеттин жана каармандардын жайгашкан жерин аныктоонун бир жолу, бирок аларга таасир этпестен.

Айтор, баяндоонун эң татаал бөлүгүн же элементин кыскача баяндап берсеңиз? Алгач сюжетке ээ болуп, андан кийин каармандарды кошкондордун катарына киресизби же тескерисинче? Башында кандайча иш алып барганыңызды кыскача айтып бериңиз.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

10 комментарий, өзүңүздүкүн калтырыңыз

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

 1.   Фернандо Куестас placeholder image ал мындай деди:

  Кармен, мен сага кайда кат жазсам болот?

  1.    Corxea Champuru ал мындай деди:

   Оэ, сага эмне болот менин апам маймыл qliao te vai funao жана in cana pa la grave

 2.   Corxea Champuru ал мындай деди:

  wenas cabros del yutu мен corxea champuru менин ютю каналыма баардык маанай менен жазыл.

 3.   Corxea Champuru ал мындай деди:

  oe dog qliao кыздын образын мен аны маймыл ctm etsijo copirai

  1.    кичинекей жумуртка падышасы ал мындай деди:

   wn loko keate kallao

 4.   likecomerkk ал мындай деди:

  жакшы каброс ктм

 5.   charifa ал мындай деди:

  wena маймылдар

 6.   Элиана ал мындай деди:

  библиографиялык шилтемелер сураныч

 7.   ElPepe (I ElPepeOriginal) ал мындай деди:

  Сага айтарым, мен eta mahian wes комментарийлеринин дагы бир түрүн күттүм

 8.   ElPepe (I ElPepeOriginal) ал мындай деди:

  АБДУСКАН