Адабий аспаптар деген эмне

метафоралык мисал

метафоралык мисал

Адабий каражаттар же риторикалык фигуралар тилди колдонуунун салттуу эмес жолдору деп аталат. Аларды көбүнчө авторлор өздөрүнүн адабий чыгармаларында көбүрөөк эффективдүү жана/же сулуулук берүү үчүн колдонушат. Сөз сүйлөмдөрдү курууда фонетикалык, семантикалык же грамматикалык өзгөчөлүктөргө ээ болгон адаттан тыш колдонулуштар жөнүндө болуп жатат.

Сүйлөө фигуралары өз алдынча чыгармачыл жана ар кандай жазуу жана/же ойду билдирүү жолдору. Алар оңой эле аныкталат, анткени алар аркылуу тилдин жалпы колдонулушу өзгөрөт. Чындыгында, авторлор аларды өз стилин, ишин аткарып жаткан учурда алардын изин чектөө үчүн колдонушат (concepto.de, 2022).

Бул эң көп колдонулган адабий куралдардын айрымдары

Семантикалык лексикалык ресурстар

Салыштыруу же салыштыруу:

параллелди тартыңыз нин грамматикалык байланышынан эки түшүнүктүн ортосундагы окшоштук ачык көрүнүп турат.

мисалы:

 • – Ал чычкандай коркок.

Метафора:

Бул адабий аппарат реалдуу объектти окшоштукка ээ болгон башка объект менен аныктайт риторикалык:

мисалы:

 • – Анын алтын чачтары, кебез эриндери.

Гипербола:

Ал ойду билдирүүгө умтулган апыртма сөз:

мисал:

 • – Ушундай чоң мурун менен кимдир бирөөнүн көзүн оюп кетесиң.

Метонимия:

Бул метафорага абдан окшош. Ал бир нерсенин атын өзүнө окшош башка нерсеге алмаштыруудан турат. Анын кандайча колдонулушу анын туташкандыгынан көз каранды. Ал көбүнчө оозеки тилде көбүрөөк колдонулат. Булар кээ бир мисалдар:

 • Контейнер мазмуну боюнча: "Сизге бир стакан кызыл шарап керекпи?";
 • Артисттин аспабы: «Алар Моцартты түндөн таң атканга чейин аткарышты»;
 • Абстракт үчүн конкреттүү (же тескерисинче): «Башы жамандай колу жаман»;
 • Ал чыгарган объект боюнча жайгаштыруу: "Кечээ менде порт бар болчу, эң жакшысы";
 • Ал чыгарган объекти боюнча адам: «Мен Да Винчиди миңдеген долларга сатып алгам. Мен алданып калдым деп ойлойм".

Эпитет:

Бул ресурс болуп саналат ал коштогон зат атоочтун өзгөчөлүгүн күчөтөт же астын сызат анын маңызын өзгөртпөстөн.

мисалы:

 • «Жаркыраган күндүн жалындуу жалындары».

Гипербатон:

Бул риторикалык ресурс көбүнчө поэтикалык контекстте колдонулат. Бул сүйлөмдүн синтаксисин алмаштыруу жөнүндө бир идеяга басым жасоо.

мисалы,:

 • «Бизди кыйынчылыктан куткарган Кудайга шүгүр»;
 • «Кара карлыгачтар кайтып келет

алардын уялары сиздин балконуңузга илинип турат» (Густаво Адольфо Беккер).

Сүрөт:

Бул адабий ишмер сөздөр аркылуу психикалык образдарды же символдорду жаратууга умтулат. Бул окурман сиз айткыңыз келген нерсени так элестете алышы үчүн арналган.

мисалы,:

 • «Мен ачык китепмин»;
 • – Катуу иттей үй-бүлөсүн коргойт.

Суроо же риторикалык суроо:

Бул ресурс абдан популярдуу болуп саналат. Бул жооп күтүлбөгөн суроо.

мисалы,:

 • «Сага үй тапшырмаңды аткар деп канча жолу айтышым керек?»;
 • Бул сыноо канчага созулат, Теңир?

Ирония:

Ал карама-каршы референтке ишарат кылууга умтулган ойду билдирүү үчүн колдонулат.

мисалы,:

 • «Мен сенин тактыгыңды жакшы көрөм! (ал кеч келет)";
 • "Автобус кайра мени таштап кетти! Бирок мага кандай гана ийгилик!"

litote:

Бул тастыктоо болуп саналган нерсе четке кагылган туюнтма.

мисал:

 • “Сен өтө алыс болбошуң керек (жакын)”;
 • "Түзүлбөгөн кыял,

Мен таза, бактылуу, эркин күн каалайм;

Кабагын көргүм келбейт

бекеринен катуу

кимдин каны же акча көтөрөт».

(Фрей Луис де Леон, анын Оде И)

Окшош мисал

Окшош мисал

Антитеза:

карама-каршы эки түшүнүктү бириктирүү аларга карама-каршы келбестен ойду баса белгилөө үчүн.

мисалы,:

 • "Сүйүү ушунчалык кыска, ал эми унутуу ушунчалык узун" (Пабло Неруда);
 • "Адам үчүн кичинекей кадам, бирок адамзат үчүн бир чоң кадам" (Нил Армстронг).

Апостроф:

Бул диалогду, баяндоону же сөздү катуу түрдө үзгүлтүккө учуратуу жөнүндө, ойдон чыгарылган же реалдуу персонификацияны чакыруу үчүн.

мисалы:

«Оо, кайгылуу кара булуттар

Сен кандай күчтүү басып жүрөсүң, мени бул кайгылардан чыгар

жана мени тереңдикке алып кет

деңизден сен бара турган жерге чейин!»

(Гил Висенте, Рубендин комедиясы).

Синестезия:

адабий сувенир анда физикалык сезимдер биригип, билдирүүнү түзөт.

мисалы,:

 • "Таттуу сөздөрүң жүрөгүмдү кубантты";
 • "Бул унутуу да ачуу, эмигранттын жашоосу ачуу."

Фоникалык адабий приборлор

Аллитерация:

Бир тыбыштын кайталанышы алдын ала ойлонулган түрдө колдонулган сүйлөмдү куруу. Табышмактарда, рифмаларда жана тил табышмактарда көп кездешет.

мисал:

 • «Үч кайгылуу жолборс буудай талаасында буудай жутуп жатат» (элдик тилди бурмалоочу)».

Onomatopoeia:

Фонетикасы чагылдырылган нерсеге окшош сөздөр. Оозеки тилде кеңири колдонулат.

мисал:

 • "Сааттын тыкылдаганы иттердин үнү менен өз убагында болду."

Параномазия:

туура келет бир сүйлөмдүн ичинде ар кандай маанидеги окшош сөздөрдүн колдонулушу. Ал рифмаларда, поэмаларда, элдик накыл сөздөрдө кеңири колдонулат.

мисал:

 • "Кирпи күлкүлүү, түктүү, тармал чачтуу" (Октавио Пас).

морфосинтаксистик же грамматикалык адабий каражаттар

Полисиндетон:

Сүйлөмгө көбүрөөк күч берген байламталардын кайра-кайра колдонулушу.

мисалы:

 • "Жаздын жумшак, таза, таттуу жана гармониялуу таңы алыс болсо да, бактагы ишенимдүү, жылуу жана көптөгөн бак-дарактардын примитивдүү жашыл дарактарын аралап келип, өтүп баратканын көрүүгө болот."

Эпанадиплоз:

Сүйлөмдүн башында жана аягында бир же бир нече сөздү кайталоо.

мисал:

 • "Түнкү жымжырттык, азаптуу жымжырттык / түнкү ... (Рубен Дарио, Ноктюрн).

Эпифора:

Ал мурункуга абдан окшош иштейт. Айырмачылыгы, анын курамында турат бир же бир нече сөздүн сүйлөмдүн аягында гана кайталанышы.

мисал:

 • — Кечки тамакты бардык тамактануучулар даярдап, тамактангандардын баары жеп, тамактангандардын баары сынга алышты.

Туунду:

Бул адабий аппарат бир уңгулуу сөздөрдүн туундусунан жаралат (unir.net, 2022).

мисал:

 • "Эрте менен эрте турду" (Мигель Эрнандес).

бириктирүү:

Ал сүйлөмдүн аягында келген бир же бир нече сөздөрдү кайталоодон турат аны кийинки сүйлөмдүн башына кошуу.

мисалы:

"Жана мышык бир аздан кийин айткандай,

аркандагы чычкан,

таякка жип,

качыр Санчого берди,

Санчо кызга,

ага кыз,

мейманкананын ээси кызга»

(Мигел Де Cervantes).

Anadiplosis:

Бул риторикалык аппарат ал мурунку сүйлөм аяктаган ошол эле сөздөр менен сүйлөмдү баштоо жөнүндө (Википедия, 2022).

мисалы:

«Бланкафлордун жаны;

жара дарыяда калкып турат;

сүйүү дарыясында

(Оскар Хан, XNUMX-кылым).

Анафора:

Бир же бир нече сөздү сүйлөмдүн же аяттын башында гана кайталап колдонуу. Көбүнчө кепте колдонулат жана буга чейин айтылган нерсени баса белгилөө максатында колдонулат.

мисалы:

— Үнсүз өбүшүүлөр, асыл өбүшүүлөр бар

табышмактуу өбүшүүлөр бар, чын жүрөктөн

Жан гана берген өбүү бар

арам үчүн өбүшүүлөр бар, чын».

(Габриэла Мистрал)

Бар болгон башка адабий булактар ​​төмөндөгүлөр

 • протез;
 • Синкопация;
 • жыйрылуу;
 • метатеза;
 • Аблаут;
 • параллелизм;
 • эллипс;
 • синтезис;
 • парафраза;
 • эпифонема;
 • парадокс;
 • Оксиморон;
 • Этопея;
 • хронография;
 • Паралипс.

Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий, өзүңүз калтырыңыз

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

 1.   Гита ал мындай деди:

  Эң сонун, бөлүшүү үчүн рахмат!!!