Федор Достоевский: контекст жана чыгарма

Федор Достоевскийдин портрети

Федор Достоевский XNUMX-кылымдын эң маанилүү жазуучуларынын бири.. Орус авторлорунун автору болгонуна карабастан, анын чыгармачылыгы Батыш маданиятына, ой жүгүртүүсүнө жана адабиятына да жеткендиктен, ал чыгармасынын көлөмүнөн улам универсалдуу жазуучу деп эсептелет. Аны менен катар 1828-кылымдын улуу орус авторлору: Лев Толстой (1910-1860), Антон Чехов (1904-1799) же Александр Пушкин (1837-XNUMX) да бар. Алардын баары башка жанрларды да өнүктүргөнү менен улуу жомокчулар болгон.

Достоевский менен катар эле эт менен кандан жаралгандай көрүнгөн каармандар менен окурмандардын фантазиясын ача алышты. Достоевский XNUMX-кылымдын адабиятын реализм рамкасына түшүргөн улуу романдары менен өзгөрттү, Европа өлкөлөрүндө ошол кылымдын экинчи жарымынын көп бөлүгүн камтыган кыймыл. Анын ой-пикири жана чыгармачылыгы акырындык менен жок боло турган улуу орус империясынын тушунда жашаган доорлор менен тыгыз байланышта болгон.

Падышалык Россия: контекст

Романовдор династиясы XNUMX-кылымда уланган. XVII кылымда тактыга отурган. Достоевскийдин көзү тирүүсүндө империяны эки улуу падыша башкарган: Николай I (бийлик: 1825-1855) жана Александр II (бийлик: 1855-1881).

Николай I аны өтө либералдуу деп айыптагандарга каршы күрөшүүгө туура келди жана катуураак чаралар менен (айрыкча университетте жана басма сезде куугунтуктоо менен тарбиялык мүнөздөгү) калктын үстүнөн катуу көзөмөл жүргүзүү менен өзүн ырастоо.

Сиздин уулуңуз, Александр II, Крым согушунун бүтүшү менен бетме-бет келген, бул согуш атасынын тушунда башталып, Россиянын Европанын түрдүү өлкөлөрүнөн жеңилүүсү менен аяктаган. Бийлик учурунда ар кандай реформаларды жүргүзсө да, бул анын өлтүрүлүшү менен аяктаган., бир нече аракеттен кийин солчул кыймылдар тарабынан ишке ашырылган.

Ошондуктан, башка көптөгөн Европа өлкөлөрүндөй эле, XNUMX-кылымда Россиянын климаты конфронтация үчүн идеалдуу болгон. Орус монархиясынын көрүнүктүү абсолютисттик мүнөзүнө карабастан, Александр II ар кандай реформаларды колдоп, башкаруунун дагы бир либералдык түрүн жайылтууга аракет кылган, бирок бул жетишсиз болмок. 1917-жылдагы революция ушул кылымдан келип чыккан.

Коом да салттуу түрдө калган моделден абдан чарчады. XNUMX-кылымда орус калкынын басымдуу бөлүгүн дыйкандар түзгөн жана Александр IIнин башкаруусу менен крепостнойлук жоюлган., аны менен элеттеги адамдар бир аз көбүрөөк кадыр-баркка ээ боло башташат жана жер ээлери тарабынан жөнөкөй объекттер катары каралбайт. Бирок, мулк коому эбак эле эскирген жана бул климат падышачылыктын акырына преамбула болмок.

Санкт-Петербург

Федор Достоевский: өмүр баяны

Федор Достоевский 1821-жылы Москвада туулган.. Атасы, дарыгер жана жер ээси, бала кезинде аны менен апасы менен деспот жана авторитардык болгон. Ал көп өтпөй каза болуп калганда, Федор атасынын алдына ташталган, ал көп өтпөй аны Санкт-Петербургдагы Аскердик инженерлер мектебине окууга жөнөтүп, аны офицердик кесипти бүтүрөт.

Техникалык билим жана Армия анын адабий жолуна түшүүсүнө тоскоол болгон жок, Бальзак котормосунан кийин да жазууну улантат. Ошого карабастан, 1846-жылы биринчи романынын ийгилигинен кийин (Байкуштар) кийинки чыгармаларында өтө аралаш сын-пикирлерди башынан өткөргөн ошондуктан ал кийинки бир нече жыл бою жазууну таштады. Буга анын кумар оюндарына жана алкоголдук ичимдиктерге болгон көйгөйлөрүн кошуу керек, бул анын өмүрүнүн аягына чейин үзгүлтүксүз карыздарды жаратат.

Ошол кезде Достоевский ал өлүм өкүмүн билдирген либералдык жана интеллектуалдык тенденциялардын топторуна кийлигишкен (Николас Iнин тушунда бул топтор кандай куугунтукка кабылганын эстегиле). Бирок өлүм жазасы Сибирдин суук жерлеринде мажбурлап иштөөгө алмаштырылган. Бирок амнистияга кабылгандан кийин катардагы жоокер катары кызмат өтөөгө аргасыз болгон. Сибирде жүргөндө биринчи аялы менен таанышып, 1857-жылы үйлөнгөн, бирок ал көп жылдардан кийин өлмөк.

Жазасын аяктагандан кийин ал адабиятка кайтып келди Каза болгондордун үйү жөнүндө эскерүүлөр (1862). Мындан ары мен жазып ойногондон башка эч нерсе кылбайм. Ал жазуучу катары эң сонун жылдарын өткөрдү, бирок кумар оюндарына болгон көз карандылыгы аны азаптуу жашоого алып барат, анын ишинин укуктарын ойноого алуу.

Анын кумар оюндарына болгон көз карандылыгына байланыштуу ал өзүнүн эң мыкты чыгармаларынын бирин жазган: Оюнчу (1866). Ал эми Европадагы саякаттан кийин ал Россияга кайтып келди Санкт-Петербургда ал өзүнүн эң белгилүү чыгармасын жазган, Кылмыш жана жаза (1866).

Достоевский 1867-жылы кайрадан үйлөнгөн тексттерин транскрипциялоого жардам берген машинистка менен. Ал өзүнүн жумушунда интеллектуалдык менчикти жоготуп албаш үчүн пландалган жеткирүүлөрүнө убагында келиши керек болчу. Аны менен бирге төрт баласы бар болчу 1881-жылы Санкт-Петербургда өпкөсүнө кан агып каза болгон ал өмүр бою жапа чеккен талма оорусуна байланыштуу.

кышында парк

Федор Достоевский: иш

Ал Вольтердин, Канттын, Гегельдин, Бакуниндин, Пушкиндин, Николай Гогольдун, Шекспир менен Сервантестин, Виктор Гюгонун жана Диккенстин, айрымдарын атасак, ой-жүгүртүүсүнөн, чыгармаларынан шыктанган. Достоевский өзүн философ катары көрбөсө да, анын жашоосунда философия туруктуу болгон. Бирок, балким, бул тармакка болгон кызыгуу анын романдарында жанданууга жөндөмдүү өтө терең каармандарды иштеп чыгууга жардам берет. Ушунчалык анын каармандарынын психологиясы кийин Зигмунд Фрейд тарабынан түшүндүрүлгөн психология теориясы менен байланышкан. Достоевский таш боор, залим атанын жүгүн көтөргөнүн унутпайлы.

Тактап айтканда, Достоевский ар дайым социалдык теңчиликке ыктаганы менен, балким, атасынын дыйкандардын тобу тарабынан өлтүрүлгөнү анын ошол кездеги социализмге туруштук берип, ортодоксалдык христиан идеологиясына таасирин тийгизгендир. Ошо сыяктуу эле, Орус жазуучусу жеке жана өзүнүн чыгармасында орус православие менен Батыш Европада болуп жаткан жаңы өзгөрүүлөрдүн ортосунда талашып-тартышкан.. Бул эки тараптуулук анын ой жүгүртүүсүндө жана чыгармачылыгында кездешет.

Достоевский жана орус романы

Достоевский повесть жазган, бирок аны көтөргөн анын романдары. Алардын көбү редакцияга өзү жооптуу болот деп ар кайсы басылмаларда фасцикулдар тарабынан басылып чыккан.

XNUMX-кылымдын өнүгүшү менен реализм келди. Бул орус адабияты үчүн алтын доор, роман жана улуу повесттер үчүн өзгөчө сонун мезгил болгон. Сүрөттөлгөн жана татаал мүнөздүү каармандар менен өтө узун окуялар. Достоевский мындай аңгемелерди жазууда устат болгон. Ал өзүнүн каармандары менен тарыхый контекстти жана аларды кыйнаган конфликттерди кантип өрчүтүүнү билген.

Ал романтизмден ажыраган эбегейсиз байлыктын реалдуу сүрөттөрүн курган. Анын реализм ичиндеги тексттери идеялар романында чектелет. Бул романдар окуяны баяндаган жана ошол эле учурда олуттуу тартылган каармандар менен улуу адамдык темаларга терең ой жүгүрткөн романдар.

Ортодокс чиркөөсү

Негизги иштер

 • Байкуштар (1846). Анын биринчи романы, эпистолярдык чыгармасы.
 • Каза болгондордун үйү жөнүндө эскерүүлөр (1862). Романда анын Сибирде туткунда болгон учурун эскерүүлөр жазылган.
 • Жер казынасы жөнүндө эскерүүлөр (1864). Бул негизинен ар бир адамдан башка бир каармандын ички монологу. Анын концепциясы биринчи аялы жана агасы каза болгондон кийин Достоевский үчүн өтө алсыз болгон мезгилде болгон.
 • Кылмыш жана жаза (1866). Бул анын эң белгилүү жана эң таасирдүү эмгеги. Башкы каарман Расколников — студент, азап чегип жашап, эски кредит акуласын өлтүрүүнү чечет. Бул чыгарманын негизги темалары күнөө, чынчылдык жана адеп-ахлактык тууралыкты издөө жана акырында кечиримдүүлүк менен боорукердиктин тегерегинде.
 • Оюнчу (1866). Жазуучунун кумар оюндарына болгон көз карандылыгы менен болгон жеке тажрыйбасы менен байланышкан роман.
 • Акмак (1868). Бул а.нын окуясы морон анын моралдык дилеммалары башкы каарманга окшош Кылмыш жана жаза.
 • Жин (1872). Саясий ой жүгүртүүлөрдү чогулткан роман.
 • Жазуучунун күндөлүгү (1873-1881) Бул Достоевский өз доорунун алкагында ой жүгүртүүнү, руханий интроспекцияны жана саясий сынды өнүктүргөн маалымат берүүчү басылма болгон.
 • Бир тууган Карамазовдор (1880). Ал эң сыймыктанган, балким эң ойлондурган иш. Ата-эне менен балдардын ортосундагы чыр-чатакты чагылдырган идеялардын романы, аны дайыма ойго салган нерсе. Ал ошондой эле XNUMX-кылымдагы орус коомунун идеалдуу портрети.

Биз сиздерди универсалдуу адабияттын бул генийин ачууга же кайра ачууга чакырабыз: «Адамдын бар болушунун сыры жашоодо гана эмес, эмне үчүн жашап жатканын билүү да».


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.