ಸೆನೆಕಾ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಸೆನೆಕಾ ಅವರ ವಿವರಣೆ.

ಸೆನೆಕಾ, ದಿ ಸೆವೆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ನ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬರಹಗಾರ.

ಸೆನೆಕಾ (4 ಕ್ರಿ.ಪೂ.-ಕ್ರಿ.ಶ 65) ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟೋಯಿಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಲೇಖಕರ ಕೆಲಸವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಲು ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಸರಾಂತ ರೋಮನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೆನೆಕಾ ಜೀವನ, ಸಾವು ಮತ್ತು ದೇವರ ದೈವತ್ವ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. En ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೆನೆಕಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಾಗಿವೆ:

ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ

ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನು ದೇವರ ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯತನ.

ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಕಾ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವುಂಟುಮಾಡುವದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆ.

ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ

ಜೀವನವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಸ್ತಕ

ಇಲ್ಲಿ ಸೆನೆಕಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಓದುವವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಿರತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೀರೋ ಮತ್ತು ಸೆನೆಕಾ ಅವರ ಶಿಲ್ಪದ ಚಿತ್ರ.

ನೀರೋ ಮತ್ತು ಸೆನೆಕಾ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ.

ಐದನೇ ಪುಸ್ತಕ

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕತೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೆನೆಕಾ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆರನೇ ಪುಸ್ತಕ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಕಾ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ದೂರವಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಬಲಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಃಖವನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ದಾರ್ಶನಿಕನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು.

ಏಳನೇ ಪುಸ್ತಕ

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕನು ಬಡತನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಡತನವು ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೆನೆಕಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೆನೆಕಾ ಪರಂಪರೆ

ಇಂದಿಗೂ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸೆನೆಕಾ ಅವರ ಕೆಲಸವು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅವನನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಠ್ಯಗಳು ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಚಿಂತನೆಯು ಅವರ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳ ನೇರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಅಥವಾ ಅವನ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಮಾರ್ಗವು ಅವನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು es ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.