ឌីហ្គោកាឡាតាយ៉ាដ

សញ្ញាប័ត្រជាភាសាអេស្ប៉ាញហ្វីលីព។ ចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីការសរសេរខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូក្នុងការនិពន្ធនិទានកថានិងច្នៃប្រឌិត។ ចាប់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តអក្សរសិល្ប៍ដូច្នេះនៅក្នុងប្លក់នេះអ្នកអាចស្វែងរកដំបូន្មានល្អបំផុតអំពីរបៀបសរសេរប្រលោមលោកឬរីករាយនឹងការពិនិត្យឡើងវិញនៃសៀវភៅបុរាណ។

លោក Diego Calatayud បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៧ ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១២