ជើង Alberto

អ្នកនិពន្ធនៃការធ្វើដំណើរនិងអក្សរសិល្ប៍, ស្រឡាញ់អក្សរកម្រនិងអសកម្ម។ ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធរឿងប្រឌិតខ្ញុំបានបោះផ្សាយរឿងរ៉ាវដែលឈ្នះពានរង្វាន់នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញប៉េរូនិងជប៉ុននិងសៀវភៅ Cuentos de las Tierras Calidas ។

Alberto Piernas បានសរសេរ ២៣៩ មាត្រាចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥