Fermín Porras

אני מבלה את ימי בין ספרים לאותיות, למדתי משפטים וסיימתי את לימודי אוניברסיטת אלקלה דה הנארס (מדריד), אך מאז שהייתי קטנה זללתי כל סוג של ספרות, למרות שזו שהרשימה אותי תמיד ביותר היה מדע בדיוני ומדע בדיוני.טרור, נושא איתו אני חולם להיות מסוגל להתמסר באופן מקצועי בעתיד הלא רחוק.