María Ibáñez

מאז שאני זוכר את עצמי, ספרים היו חבריי הנאמנים ביותר. אני עורך המתמחה בספרות, מספר סיפורים באמצעות ביקורות וביקורות המבקשות לפענח את המהות של כל יצירה. התשוקה שלי למילה הכתובה החלה במסדרונות ספריית עיר הולדתי, שם כל ספר שזללתי גרם לי לחלוק את החוויה שלי עם העולם.