Lidia Aguilera

אני מהנדס עם לב שפועם בקצב הנרטיבים ונשמה שמתענגת על פיתולים בלתי צפויים של עלילות. אהבתי לספרות ניצתה בניצוץ של "מעגל האש" מאת מריאן קארלי, סיפור שלימד אותי לחלום בצבעים חיים ולהאמין בבלתי אפשרי. ואז, "טוקסין" מאת רובין קוק הטביע אותי במעמקי המדע והמתח, חותם את גורלי כמחפש נצחי של עולמות החבויים בין הדפים. הפנטזיה היא המפלט שלי, מקום שבו היומיום שזור בקסום, ושבו כל ספר הוא דלת למציאות אלטרנטיבית. זה לא משנה אם זה צעיר מבוגרים או מיועד לקהל מבוגר יותר; אם יש קסם, אני שם. אבל התשוקה שלי אינה מוגבלת לפנטזיה; אני נמשכת גם מהבהירות של מסך שמספר סיפורים אפיים, מהפריימים של סרט שתופס את המהות האנושית, או מהוויגנטים של מנגה שמעבירה אותנו ליקום רחוק. בבלוג הספרותי שלי, Libros del Cielo, אני חולק את הרפתקאותיי הספרותיות, סוקר כל יצירה בכנות של מישהו שרואה בספרים את חבריו הנאמנים ביותר לטיול. אני מזמינה את כולם להצטרף אליי באודיסיאה הזו של מילים, לחקור יחד את מרחבי הדמיון.