Belen Martin

Mwen se yon travayè endepandan, yon pwofesè Panyòl e mwen toujou ekri mwens pase mwen reyèlman ta renmen. Mwen te etidye Panyòl: Lang ak Literati nan Inivèsite Complutense nan Madrid, epi answit mwen te fè yon Master's Degre nan Panyòl kòm Dezyèm Lang la. Mwen renmen lang mwen ak kilti Panyòl la, men mwen pa janm di non pou yon bon istwa (fanatik laterè total).