Državna književna natjecanja u svibnju

Nacionalni književni natječaji

Kako znamo da među našim čitateljima ima i mnogo pisaca, donosimo vam dva članka koja će sigurno biti dobra za vas: "Nacionalni književni natječaji u svibnju", ovo isto, i "Međunarodni književni natječaji u svibnju", koji će biti pored ovoga.

Ne klonite se poziva!

II SAJAM KNJIGA ZAMORA MICRORELATS NATJEČAJ 2015

 • žanr: Priča
 • Nagrada:  200 € za knjižare u Zamori, serija knjiga i izdavaštvo
 • Otvoreno za: Od 8 godina
 • Organizator:  Odjel za kulturu Gradskog vijeća Zamora, u suradnji s Udrugom knjižnica Zamora (AZAL) i Državnom narodnom knjižnicom u Zamori
 • Zemlja subjekta koji poziva: Španija
 • Datum zatvaranja: 07 (jutro)

Ramovi

Djela će imati slobodnu temu, napisanu na španjolskom, a izraz "knjiga mog života" mora se pojaviti u tijelu priče.

Rukopisani radovi neće biti prihvaćeni.

Natječaj ima 3 kategorije:

 • Djeca od 8 do 12 godina.
 • Mladi od 13 do 17 godina.
 • Odrasli, od 18 godina.

La duljina svake mikropriče bit će od 200 riječi maksimalno, naslov na stranu.

Žiri će diskvalificirati radove koji budu predstavljeni bez poštivanja ovih uvjeta.

Priče s pravopisnim pogreškama ili one koje narušavaju dostojanstvo trećih strana ili sadrže uvredljive ili nepristojne komentare automatski će se odbaciti. Vrijednost književne vrijednosti bit će cijenjena.

Radovi moraju biti originalni i neobjavljeni te ne smiju biti nagrađeni ni na jednom drugom natječaju. Odgovornost za potencijalni plagijarizam odgovarat će isključivo autoru svake priče.

Autori nagrađenih i odabranih mikro-priča daju organizatorima pravo da ih objave

Kako bi se zajamčila povjerljivost i anonimnost djela, predstavljanje originala održat će se u Udruženju knjižnica Zamorana (AZAL), smještenom na Plaza de Alemania br. 1, od 10 do 14 sati od ponedjeljka do petka. , kako slijedi:

Djelo će biti uključeno u zatvorenu omotnicu, koju ćemo nazvati glavnom omotnicom na čijoj se vanjskoj strani mora pojaviti II Natječaj salona knjiga mikro priča, kategorija kojoj je predstavljeno (djeca, mladi ili odrasli) i moto ili pseudonim.

U drugoj zatvorenoj omotnici s vanjske strane moraju se nalaziti isti podaci kao i glavna omotnica. A unutra će biti uključeni osobni podaci autora (ime, dob, adresa i kontakt telefon), kao i ovlaštenje oca, majke ili skrbnika za maloljetnike.

Osoba koja sakuplja dvije omotnice u sjedištu AZAL-a mora provjeriti dob autora svake priče kako bi dvije omotnice uvrstila u odgovarajuću dobnu kategoriju.

Organizatori će imenovati žiri sastavljen od prodavača knjiga i knjižničara, koji će odabrati 30 najboljih priča, po 10 iz svake kategorije i odrediti prvu nagradu u svakoj kategoriji.

El odluka porote, koji se neće moći žaliti, bit će objavljen na otvorenju sajma knjiga Zamora, u Plaza Viriato u petak, 29. svibnja 2015.

10 mikropriča odabranih iz svake od 3 kategorije, ukupno 30, bit će objavljeno u knjizi koja će biti predstavljena na otvaranju sajma, dajući po jedan primjerak svakom od odabranih, koji će svoju priču pročitati prije javnost koja je prisustvovala otvorenju.

Tri nagrade, po jedna za svaku kategoriju, dobit će 3 eura u knjižarama Zamora koje sudjeluju na sajmu i hrpu knjiga. Odabrani će dobiti poklon. Udruga knjižnica Zamorana preuzima sve nagrade.

KNJIŽEVNO TAKMIČENJE ZAMISLIVO 2015 

 • žanr: Priča i roman
 • Nagrada: 9.000 eura i izdanje
 • Otvoreno za:  stariji od 15 godina
 • Organizator: Gradsko vijeće Alcobendasa (Madrid)
 • Zemlja subjekta koji poziva: Španija
 • Datum zatvaranja: 08

Ramovi

Gradsko vijeće Alcobendasa objavljuje "EL FUNGIBLE Literary Contest" s ciljem poticanja književne kreativnosti španjolskih autora širom svijeta. Sastavit će ga dvije kategorije: XXIV Natjecanje za mladu priču i VII Natjecanje za kratki roman.

Oni mogu prisustvovati XXIV Natjecanje mlade priče svi mladi od 15 do 35 godina s originalnim i neobjavljenim djelima koja prethodno nisu bila nagrađena ili objavljena u cijelosti ili djelomično. Autor je odgovoran za intelektualno vlasništvo djela predstavljenog za nagradu i njegovo autorstvo, kao i da nije kopija ili preinaka tuđeg djela. Nepoštivanje ove osnove bit će isključiva odgovornost počinitelja.

Radovi će biti od slobodna tema, napisano na španjolskom i minimalne duljine 3 i najviše 10 stranica veličine A A-4, dvostruki razmaci, s fontom Arial u 11 točaka i napisani na jednoj strani.

 • Kratko sudjelovanje u romanu:

  - Svi ljudi stariji od 18 godina s originalnim i neobjavljenim djelima koja nisu nagrađena, niti su u cijelosti ili djelomično objavljena, mogu prisustvovati VI. Natjecanju za kratki roman. Autor je odgovoran za intelektualno vlasništvo djela predstavljenog za nagradu i njegovo autorstvo, kao i da nije kopija ili preinaka tuđeg djela. Za nepoštivanje ove osnove odgovoran je počinitelj.

  - Radovi će biti od slobodna tema, napisano na španjolskom i minimalne duljine 45 i najviše 90 stranica, DIN A4 veličine, dvostruki razmak, s Arial fontom u 11 točaka i napisan na jednoj strani.

Djela, koja ne smiju imati potpis ili znak koji otkriva njihovo podrijetlo, moraju se poslati (u slučaju slanja običnom poštom) navodeći na vanjskoj strani omotnice modalitet za koji se natječu: Priča ili Roman. Pošiljka mora biti popraćena drugom zapečaćenom omotnicom, na čijoj se vanjskoj strani prikazuje isključivo naslov priče, a iznutra, podaci sudionika: ime, prezime, adresa, telefonski broj, ID, datum rođenja i adresa e-pošte.

Radovi se mogu slati i e-poštom. U tom slučaju, mora se poslati u jednoj kopiji djela, u pdf formatu, u poruci na adresa elfungible@aytoalcobendas.org, u kojem se "Predmet" pojavljuje isključivo modalitet i naslov djela. Sudionik također mora poslati, a za svako djelo, grafički dokument s osobnom identifikacijom, priložiti datoteku, uvijek u pdf-u, koja će kao naziv imati riječ Plica plus naslov djela, a koja će sadržavati osobne podatke i podatke za kontakt autora: ime, prezime, datum rođenja, telefon i adresa e-pošte.

Autorom priče ili romana smatrat će se osoba koja se pojavljuje kao takva, i samo ta osoba. Tekstovi koje je napisalo više osoba neće biti prihvaćeni, kao ni oni u kojima nije priložena zatvorena omotnica (ili, po potrebi, pdf dokument sa svim identifikacijskim podacima).
U slučaju maloljetnika, mora se priložiti izjava koju su potpisali njihovi roditelji ili staratelji, u kojoj se navode njihovi osobni podaci i odobrava maloljetničko sudjelovanje u natjecanju.

Utvrđuju se sljedeće nagrade koje se ne smiju natjecati u istoj osobi:

 • Nagrada za najbolju kratku priču: 2.500 eura.
 • Nagrada za najbolji roman: 9.000 eura.
 • Drugoplasirani u finalističkoj priči: 1.000 eura.
 • Druga nagrada finalističkom romanu: 3.000 eura.

Nagrade mogu biti nevažeće.

Pobjednički radovi, kao i finalistički radovi po kategorijama, bit će objavljeni u knjizi u izdanju Gradskog vijeća Alcobendasa. Autori istog dodijeljuju Gradskom vijeću, isključivo i s ovlašću da dodijele trećim stranama, za cijeli svijet i tijekom maksimalno utvrđenog zakonskog roka, prava reprodukcije, distribucije i prijevoda na sve jezike priča , u formatu knjige, u bilo kojem od izdavačkih modaliteta. Gradsko vijeće može izdati onoliko izdanja koliko odluči, s najmanje 1.000 i najviše 100.000 primjeraka. U slučaju pobjednika i finalista, iznos nagrada smatrat će se naknadom za prijenos ostvarenih prava i podložit će se poreznom odbitku utvrđenom zakonom.

Autori tekstova koji će se objaviti dužni su potpisati odgovarajući ugovor o objavljivanju, koji će uključivati ​​najširu moguću eksploataciju istih, u uvjetima ovih osnova. Ako ugovor nije potpisan ni iz jedne okolnosti, sadržaj tih osnova smatrat će se ugovorom o prijenosu prava između Gradskog vijeća i autora.

Mogu se prijaviti najviše dva rada po autoru. Pobjednici prethodnih izdanja natjecanja neće prisustvovati ovom natjecanju.

Žiri će činiti dva ugledna pisca. Njegov sastav neće biti objavljen do istog dana kada se dodijeli nagrada.

El odluka porote Bit će konačan i bit će objavljen u rujnu 2015. godine, zadržavajući pravo organizatoru da izmijeni taj datum prema svojoj potrebi. Sudionici se slažu da će se njihovo ime i slika koristiti u promidžbi za ovu promociju.

Sudjelovanje u ovom natječaju podrazumijeva potpuno prihvaćanje odluka žirija, kao i njegovih osnova, a organizatori zadržavaju pravo na njihovo tumačenje.

NATJEČAJ ZA KNJIŽEVNOST V STOLJEĆA SANTA TERESA DE JESÚS 

 • žanr:  Poezija i priča
 • Nagrada:  500 eura i diploma
 • Otvoreno za:  nema ograničenja
 • Organizator: Katolička sveučilišta u Avili, CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera, CEU Abat Oliba, Katoličko sveučilište u Valenciji, Francisco de Vitoria i San Jorge de Zaragoza
 • Zemlja subjekta koji poziva: Španija
 • Datum zatvaranja: 15

Ramovi

www.congresosantateresa2015.es

Katolička sveučilišta u Ávili, CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera, CEU Abat Oliba, Universidad Católica de Valencia, Francisco de Vitoria i San Jorge de Zaragoza organiziraju natječaj za književnost (poezija i priča) povodom međuuniverzitetskog kongresa "Santa Teresa". de Jesus, Učitelj života “, koja se slavi povodom V. stote obljetnice rođenja svete Terezije od Isusa.

Radovi moraju biti nadahnuti jednim od četiri tematska bloka kongresa.

1. Možete sudjelovati bilo koji autor izvornog i neobjavljenog djela koji nije podnijet niti jednoj drugoj nagradi na datume koji se podudaraju s ovim pozivom. Nije bitan uvjet da su to ljudi / timovi iz sveučilišnog okruženja.

2. Radovi moraju biti nadahnuti jednim od četiri tematska bloka kongresa:

 •  Sveta Terezija i nova evangelizacija.
 • Jedinstvo života: Unutarnji svijet.
 • Životna jedinica: Vanjski svijet.
 • Santa Teresa, valjanost i perspektiva budućnosti.

Djela moraju biti napisano na španjolskom, ili predstavljeni na njihovom izvornom jeziku i prevedeni na španjolski.

4. Radovi će biti prijavljeni na natječaj u digitalnom formatu (po mogućnosti u pdf-u) na adresu e-mail teacheroflife@gmail.com. Duljina radova bit će sljedeća: u kategoriji kratke priče neće prelaziti 10 stranica s razmakom od 1,5 retka i fontom Times New Roman veličine 11 točaka; U načinu poezije, pjesma ili skup pjesama neće premašiti 200 stihova, predstavljenih s razmakom od 1,5 reda i u fontu Times New Roman u veličini od 11 točaka.

5. rok primitka radova bit će 15. svibnja 2015.

6. Uz rad se mora poslati uredno popunjen i potpisan obrazac za registraciju. Obrazac za registraciju može se skenirati i poslati na istu adresu e-pošte, kao i izjava pod zakletvom u kojoj se osigurava da ste nositelj autorskog prava nad prijavljenim djelom.

7. Sudjelovanje u ovom natječaju podrazumijevat će prijenos prava na emitiranje prijavljenih djela u okviru Kongresa. Ni u kojem slučaju primljeni radovi neće biti vraćeni i pohranjeni u arhivi organizacije.

8. Izborna komisija i nadležni žiri bit će zaduženi za odabir pobjedničkih djela.

9. I Komisija za odabir i žiri bit će sastavljeni od relevantnih ljudi i njihove će odluke biti konačne.

10. Nagrade će biti objavljene tijekom proslave Međuuniverzitetskog kongresa "Santa Teresa de Jesús: Učiteljica života". Žiri može dodijeliti sljedeće nagrade:

 • Prva nagrada za najbolju priču: Iznos nagrade: 500 eura i diploma.
 • Prva nagrada za najbolju pjesmu ili sklop pjesama: Iznos nagrade: 500 eura i diploma.
 • Druga nagrada za najbolju priču: Iznos nagrade: 250 eura i diploma.
 • Druga nagrada za najbolju pjesmu: Iznos nagrade: 250 eura i diploma.

Sadržaj članka pridržava se naših načela urednička etika. Da biste prijavili pogrešku, kliknite ovdje.

Budite prvi koji će komentirati

Ostavite svoj komentar

Vaša email adresa neće biti objavljen. Obavezna polja su označena s *

*

*

 1. Za podatke odgovoran: Miguel Ángel Gatón
 2. Svrha podataka: Kontrola neželjene pošte, upravljanje komentarima.
 3. Legitimacija: Vaš pristanak
 4. Komunikacija podataka: Podaci se neće dostavljati trećim stranama, osim po zakonskoj obvezi.
 5. Pohrana podataka: Baza podataka koju hostira Occentus Networks (EU)
 6. Prava: U bilo kojem trenutku možete ograničiti, oporaviti i izbrisati svoje podatke.