M. Kab mob

Phau ntawv sau thiab kws sau. Kuv nyiam cov dab neeg zoo, lub zog ntawm cov lus, thiab cov hom sau sib xyaw. Kuv txav los ntawm kev npau suav, kev kawm txuj ci dab neeg, yeebyam, yeeb yaj kiab, keeb kwm ua yeeb yam, lub hlwb tshiab, txaus ntshai, epic, thiab dab neeg tsis txaus ntseeg. Kuv rau siab ntso sau cov ntawv uas kuv xav tau nyiam nyeem. Koj tuaj yeem ua raws li kuv ntawm: https://twitter.com/M_Escabias.

M. Escabias tau sau 27 tsab ntawv txij li lub Peb Hlis 2018