ડોમિંગો વિલ્લર દ્વારા કેટલીક સંપૂર્ણ વાર્તાઓ. સમીક્ષા

કેટલીક સંપૂર્ણ વાર્તાઓ ડોમિંગો વિલ્લરના નવા પુસ્તકનું શીર્ષક છે, જે તેના મિત્ર દ્વારા લિનોકટ્સથી સચિત્ર છે ...

પ્રચાર

પાબ્લો અને વર્જિનિયા, માર્સેલ મિથોઇસ દ્વારા. સંક્ષિપ્ત સંબંધ

ત્યાં એવા પુસ્તકો છે કે જે તમે નિયમિતપણે પરત કરો છો અને જ્યારે પણ હું ઘરે પાછો આવું છું, પાબ્લો ...

એમિલિયા પરડો બઝáન. તેના મૃત્યુના 100 વર્ષ પછી. વાર્તાના ટુકડાઓ

એમિલિયા પરડો બઝનનું 100 વર્ષ પહેલાં આજનાં દિવસે મૃત્યુ થયું હતું. તેમનો આંકડો સૌથી મોટો નિષ્ફળ જાય છે ...

બધી શૈલીના ફેબ્રુઆરી માટે 7 નવા પ્રકાશનો

ફેબ્રુઆરી ફરીથી અહીં છે. વર્ષનો સૌથી ટૂંક મહિનો સમાચારોથી ભરેલો છે કારણ કે પ્રકાશન વિશ્વ ...