વેલેરિયા સાગા

એલિસાબેટ બેનાવેન્ટ દ્વારા વેલેરિયા સાગા

વેલેરિયાની ગાથા એલિસાબેટ બેનાવેન્ટ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સાહિત્યિક સફળતાને વટાવી ગઈ છે. વેલેરિયાના જૂતામાં અને તેણી...

બેલેન ઉર્સેલે અમને આ ઇન્ટરવ્યુ આપે છે

Belen Urcelay. આઇ કેરી યુ અન્ડર માય સ્કિનના લેખક સાથેની મુલાકાત

બેલેન ઉર્સેલે મેડ્રિડની છે જ્યાં તેણીનો જન્મ 1980 માં થયો હતો. તેણીએ 2018 માં એના ડી લિવેના ઉપનામ હેઠળ પ્રકાશિત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું…

પ્રચાર

જાન્યુઆરી. સંપાદકીય નવીનતાઓની પસંદગી

અમે જાન્યુઆરી અને એક નવું વર્ષ શરૂ કરીએ છીએ જે ચોક્કસપણે તમામ શૈલીઓ વાંચવા માટે અને તેના માટે સફળ શીર્ષકો સાથે લોડ થશે.

વર્ષ 2022 ના પુસ્તકો જે મારા રહ્યા છે

વર્ષના પુસ્તકો અને અન્ય સાહિત્યિક ક્ષણો

2022 સમાપ્ત થઈ ગયું છે અને તે વર્ષના પુસ્તકોની સમીક્ષા કરવાનો અને મને શ્રેષ્ઠ વાંચન આપનારને પ્રકાશિત કરવાનો સમય છે. તેમની પાસે…

ડિસેમ્બર સમાચાર

ડિસેમ્બર માટે સંપાદકીય સમાચાર

આ વર્ષની નવીનતમ સંપાદકીય નવીનતાઓ આવે છે. અમે તદ્દન અલગ શીર્ષકો, રોમેન્ટિક અને ઐતિહાસિક નવલકથાઓની સમીક્ષા કરીએ છીએ,…

પાનખર સંપૂર્ણ રીતે આવે છે. તેને પ્રકાશિત કરવા માટે વિવિધ વાંચન.

ઓક્ટોબર માટે સમાચાર પ્રકાશિત કરી રહ્યા છીએ

ઓક્ટોબર આવે છે. પાનખર અહીં સંપૂર્ણ રીતે આવી ગયું છે અને પુસ્તક લેવા અને કવર હેઠળ વાંચવાનું શરૂ કરવા માટે તે પહેલેથી જ ફરી રહ્યું છે. ત્યાં…

મને પૂછો કે તમને ટ્રાયોલોજી શું જોઈએ છે

મને પૂછો કે તમને ટ્રાયોલોજી શું જોઈએ છે: ઓર્ડર અને કેટલા પુસ્તકો છે

ધ આસ્ક મી વોટ યુ વોન્ટ ટ્રાયોલોજી તેના પોતાના લેખક મેગન મેક્સવેલ જેટલી પ્રખ્યાત છે. 50 ના વધારા સાથે…