સંગ્રહો. પ્રથમ વર્ષનો ક્લાસિક

ઘણા પ્રકાશકો દ્વારા શરૂ કરાયેલ સાહિત્યિક સંગ્રહો વર્ષની શરૂઆતમાં જ ક્લાસિક બની ગયા છે. મને ખાતરી છે...

સહસ્ત્રાબ્દી વરુ: સેપીર એન્ગ્લાર્ડ

સહસ્ત્રાબ્દી વરુ: સેપીર એન્ગ્લાર્ડ

મિલેનિયમ વુલ્વ્સ —અથવા અંગ્રેજીમાં ધ મિલેનિયમ વેરવોલ્ફ — લેખક દ્વારા લખાયેલા આઠ કરતાં વધુ પુસ્તકોની ગાથા છે...

પ્રચાર

આ નાતાલને આપવા માટે બાળકોના પુસ્તકોની પસંદગી

આ ક્રિસમસમાં નાના બાળકોને આપવા માટે પુસ્તકો હંમેશા સારો વિચાર છે. તે તેમને નજીક લાવે છે…

શેડો અને બોન ટ્રાયોલોજી

શેડો અને બોન ટ્રાયોલોજી

ધ શેડો એન્ડ બોન ટ્રાયોલોજી —અથવા ધ ગ્રીશા ટ્રાયોલોજી—એક અદ્ભુત સાહિત્ય ગાથા છે જે યુવા પ્રેક્ષકોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે...

મારી કાર્મેન કોપેટે. ધ મિમેટિક સિટીના લેખક સાથે મુલાકાત

મારી કાર્મેન કોપેટે ટારાસાની છે, પરંતુ કેસ્ટેલોનના એક શહેરમાં રહે છે. તેની પાસે પહેલેથી જ ચાર નવલકથાઓ બજારમાં છે...

જુલાઈ માટે સંપાદકીય સમાચારની પસંદગી

જુલાઈ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી રજાઓ. કોઈ પણ સંજોગોમાં મફત સમય અને હંમેશાં ગરમ. તેથી આરામ કરવાનો સમય છે, ખર્ચ કરો ...

ગુલીવરની ટ્રાવેલ્સ

ગુલીવરની ટ્રાવેલ્સ

ગુલીવરની ટ્રાવેલ્સ એક ગદ્ય વ્યંગ્ય છે, જેને આઇરિશમેન જોનાથન સ્વિફ્ટ દ્વારા લખવામાં આવેલું સૌથી ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માનવામાં આવે છે….

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ