Concursos literarios internacionais do mes de decembro

Concursos literarios internacionais

Se onte te trouxemos cinco certames literarios nacionais para este mes, hoxe presentámosche outros cinco certames literarios internacionais para o mes de decembro no que aínda tedes tempo para presentarvos.

Mira se son do xénero que dominas e preséntate. Nunca sabes se a sorte estará da nosa parte nese momento.

6o Concurso Nacional de Narrativa Xove Gustavo Díaz Solís 2015 (Venezuela)

 • Xénero:  Historia
 • Recompensa:  10.000 bolívares e edición
 • Aberto a: mozos estudantes de ata 21 anos
 • Entidade organizadora: Ministerio do Poder Popular para a Cultura, a través da Fundación Casa Nacional das Letras AndrésBello
 • País: Venezuela
 • Data límite: 04 / 12 / 2015

Bases

 • O ficheiro de traballo debe identificarse cun pseudónimo e noutro ficheiro colocaranse os nomes e apelidos do autor, enderezo e identificación do instituto no que estuda (incluídos os números de teléfono), teléfonos persoais (mínimo dous contactos), correo electrónico, xustificante de estudos e tarxeta de identidade escaneada, como así como os datos do representante en caso de ser menor de idade. Estes requisitos son obrigatorios.
 • Os solicitantes deberán presentarse no ficheiro Word cunha ou varias historias de creación gratuítas para enviar por correo electrónico concursosfundacioncasabello@gmail.com cunha extensión mínima de cinco páxinas e máxima de quince, en letra "Times New Roman", tamaño 12, con dobre espazo.
 • Poden participar todos os estudantes novos ata os 21 anos.
 • Para máis información, póñase en contacto coa Coordinación de Promocións e Eventos da Fundación Casa Nacional das Letras Andrés Bello, situada entre as esquinas de Mercedes a Luneta na parroquia de Altagracia. Caracas 1010, Venezuela. Teléfonos: (0212) 562 55 84/562 73 00.
 • O certame está dotado cun premio de dez mil bolívares (Bs. 10.000,00) e a publicación da obra en formato dixital. Poderán concederse mencións de honra.
 • O prazo para recibir os traballos será ata o 4 de decembro de 2015. Os premios celebraranse durante a XII Feira Internacional do Libro de Venezuela (Filven) 12.
 • O xurado estará composto por tres escritores de renome.

Premio de Poesía de Belas Artes Aguascalientes 2016 (México)

 • Xénero:  Poesía
 • Recompensa:  500.000 pesos, diploma e edición
 • Aberto a: maior de idade, mexicanos e estranxeiros residentes cinco anos na República Mexicana
 • Entidade organizadora: Consello Nacional da Cultura e as Artes, o Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura e o Goberno do Estado de Aguascalientes
 • País: MÉXICO
 • Data límite: 04 / 12 / 2015

Bases

 • As institucións convocantes revelarán o nome do gañador en marzo de 2016.
 • O Consello Nacional para a Cultura e as Artes, o Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura e o Goberno do Estado de Aguascalientes, a través do Instituto Cultural de Aguascalientes, anuncian o Premio de Poesía Aguascalientes de Belas Artes 2016.
 • Poderán participar poetas maiores de idade, mexicanos e estranxeiros residentes na República Mexicana, que deberán acreditar a súa estadía legal de polo menos cinco anos.
 • Os concursantes deben participar cun pseudónimo que non permite a súa identificación e envialas ao Instituto Cultural de Aguascalientes (Venustiano Carranza 101, CP 20000, Aguascalientes, Aguascalientes) tres exemplares dun libro de poemas inédito en castelán; con tema, estilo e forma libres; cun mínimo de 60 páxinas e mecanografado ou por ordenador (con letra Times New Roman de 12 puntos), a dobre espazo, en papel tamaño carta e por unha soa cara. As páxinas deben estar numeradas e cada copia encadernada.
 • O xurado que elixirá o gañador do Premio de Poesía de Belas Artes Aguascalientes 2016 estará formado por tres recoñecidos escritores, investigadores ou críticos, membros da comunidade literaria nacional e internacional.
 • El O prazo de admisión de obras rematará o 4 de decembro de 2015. No caso de que se envíen por correo ou mensaxería, a data do envío tomarase como o día en que se imprimiu o matasellos.
 • A obra debe ir acompañada dun depósito, etiquetado coa lenda "Premio de Poesía de Belas Artes Aguascalientes 2016" e identificado co pseudónimo do participante, e que debe conter o título do manuscrito, nome completo do autor, enderezo, número de teléfono, correo electrónico, formulario de inmigración correspondente (se procede) e calquera outra información para contactar co escritor. Calquera tipo de referencia, lenda ou dedicatoria na obra competidora que poida suxerir a identidade do autor causará a súa descualificación.
 • Ao participar neste premio, o autor declara que a información subministrada é certa e que a obra é lexítima, da súa autoría e inédito; exime ás institucións convocantes de calquera responsabilidade polo fracaso e, se o gañador é o gañador, concederá o seu consentimento para divulgar e publicar o traballo, de acordo coa lei federal de dereitos de autor. A propiedade dos dereitos de autor pertence ao gañador.
 • O gañador do Premio de Poesía de Belas Artes de Aguascalientes 2016 recibirás un diploma e a cantidade de 500.000 pesos, ademais da publicación do seu manuscrito. O premio é único e indivisible e outorgarase no marco do Programa Cultural da Feira Nacional de San Marcos.
 • As institucións convocantes publicarán o nome do gañador nun xornal de difusión nacional, así como nas súas páxinas web, durante marzo de 2016.
 • O premio pode ser declarado deserto polo xurado, caso en que as institucións convocantes reservan a decisión de empregar o correspondente recurso económico para apoiar actividades de promoción da literatura.
 • As institucións convocantes cubrirán a transferencia nacional e o aloxamento, se é necesario, para que o gañador asista á entrega de premios.
 • Máis información A este respecto e a convocatoria completa pódese consultar nos teléfonos 01 (449) 9102010, extensión 2006 e 01 (55) 5772 2244 e 5529 4294, extensións 104 e 124; nos correos electrónicoscielafraguas.ica@gmail.comcnl.promocion@inba.gob.mx, ou nas páxinas web www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/ e www.literatura.bellasartes.gob.mx

Concursos literarios internacionais 2

Premio "Creatividade internacional" de literatura (Estados Unidos)

 • Xénero:  Novela e poesía
 • Recompensa:  Diploma, edición, libro electrónico e promoción
 • Aberto a:   sen restricións
 • Entidade organizadora: creatividade interactiva
 • País: Estados Unidos
 • Data límite: 06 / 12 / 2015

Bases

 • Podes participar autores de calquera nacionalidade de fala hispana. Prazo o 6 de decembro de 2015. Entrega de premios: 30 de decembro de 2015.
 • Premios: Diploma de honra ao mérito, publicación de exemplares en papel, Ebook e promoción. Os autores conservarán os seus dereitos sobre as súas obras publicadas e inéditas.
 • Podes participar cun novela curta, de tema libre, inédito na súa totalidade (tanto en papel como en Internet), cuxa extensión total non é inferior a 80 nin máis de 200 páxinas a dobre espazo, en letra Times New Roman de 12 puntos. Para a colección de poemas, as obras terán unha extensión máxima de 30 poemas en espazo 1,5, letra Times New Roman, tamaño 12.
 • O traballo levará un índice despois da portada. As páxinas irán numerado, do primeiro ao último.
 • Presentando un novela ou colección de poemas O Concurso implica necesariamente a aceptación plena e incondicional das presentes regras por parte do participante, así como:

  1. O consentimento do solicitante para a divulgación da obra presentada no caso de ser premiada.

  2. A garantía do interesado, con total indemnización por "Creatividade interactiva" da autoría e orixinalidade da obra, sen que sexa copia nin modificación total ou parcial de ningunha outra parte.

  3. A garantía do participante, con total indemnización por "Creatividade internacional" do carácter inédito do traballo presentado en todo o mundo e sen ser presentado a ningún outro concurso pendente de resolución.

 • Debe incluír un pequena biografía do autor onde se especificará o título da obra en concurso e os manuscritos deberán chegar no mesmo correo electrónico.
 • Tamén se debe incluír unha copia do carné de conducir, pasaporte de autor ou carné de identidade.

Terceiro Certame Nacional de Ensaio «Grandes líderes da historia, quen é o teu líder? (Chile)

 • Xénero: Proba
 • Recompensa: iPad Mini + Colección de libros.
 • Aberto a:  estudante habitual de calquera carreira da USS de todas as súas sedes a nivel nacional
 • Entidade organizadora: Leadership School da Universidade de San Sebastián
 • País da entidade convocante: Chile
 • Data límite: 09 / 12 / 2015

Bases

 • Calquera estudante habitual de calquera carreira USS de todas as súas sedes a nivel nacional pode participar neste concurso.
 • As obras deben estar escritas Lingua española E ser completamente orixinal. Incluíndo adaptacións doutras presentacións.
 • O ensaio debería abordar a cuestión plantexada, a elección do líder é libre.
 • Cada concursante pode participar cun máximo dunha obra.
 • As obras deben ter un extensión mínima de 3 planos y máximo 6. Os ensaios deberán presentarse cun espazo e medio de liñas, empregando unha letra Times New Roman 12 e un texto xustificado.
 • As obras deben ser asinado co nome do autor, que aparecerá na portada ou na primeira páxina xunto co título. Todo estudante que participa acepta o seguinte:

  “Cada participante debe proporcionar, se é necesario, o apoio e os documentos necesarios para defender a orixinalidade da obra en caso de controversia. O autor dá o seu consentimento e autoriza para que a obra poida ser publicada nun libro e transmitida, comunicada, publicada, editada, fixada en calquera soporte material, o que permite que a obra sexa accesible públicamente por calquera medio de comunicación ou calquera base material existente ou coñecida ou que se coñeza ”.

 • As obras deben ser enviado ao seguinte enderezo:

  Escola de liderado

  leadership@uss.cl

  Teléfono: 56-2-22606873

 • O prazo de presentación de solicitudes será o vindeiro mércores 09 de decembro ás 23:00 horas.
 • O resultados do concurso anunciarase no Páxina web da Universidade de San Sebastián www.uss.cl o luns 14 de decembro de 2015. Notificarase aos gañadores directamente ao enderezo de correo electrónico indicado.
 • O Premios que se outorgará será o seguinte:

  - Primeiro posto: iPad Mini + Colección de libros
  - Segundo posto: colección GoPro + Book
  - Terceiro lugar: iPod Touch + Colección de libros

Concurso de microcrónicas latinoamericanas (Arxentina)

 • Xénero:  Xornalismo
 • Recompensa:  Publicación
 • Aberto a:  de toda a rexión e de todas as idades
 • Entidade organizadora: NodalCultura, portal de novas de Cultura Latinoamericana e do Caribe
 • País arxentino
 • Data límite: 10 / 12 / 2015

Bases

 • Escritores de toda a rexión e de todas as idades poden participar no certame. Pódense enviar as crónicas en castelán, portugués, francés e inglés, así como calquera outro idioma que se practique na súa comunidade, sempre que vaian acompañados dunha tradución nun dos idiomas mencionados anteriormente.
 • Os participantes deben enviar as súas microcrónicas a info@nodalcultura.am antes do 10 de decembro ás 23:59 GMT-3. O correo electrónico debería incluír o seguinte datos: Nome completo, idade, cidade de residencia e (opcional) unha breve introdución persoal.
 • As microcrónicas deben enviarse en ficheiros en formato .doc, .rtf, .txt ou incluírse como texto no mesmo no corpo do correo electrónico.
 • Cada autor Podes enviar ata 3 microcronículas baixo o teu nome.
 • A selección das microcrónicas correrá a cargo dun grupo de importantes escritores de varios países latinoamericanos.
 • As doce microcrónicas gañadoras publicarase en Nodal Cultura, importante portal da cultura latinoamericana de alcance internacional, a partir de xaneiro de 2016.

E como sempre che digo, se participas, moita sorte!


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

Sexa o primeiro en opinar sobre

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado.

*

*

 1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.