Comórtais liteartha idirnáisiúnta mhí na Bealtaine

Comórtais liteartha idirnáisiúnta mhí na Bealtaine

Agus ós rud é nach bhfuil aon alt de comórtais liteartha náisiúnta gan ceann eile a fhreagraíonn do na cluichí idirnáisiúnta, seo linn é: Comórtais liteartha idirnáisiúnta mhí na Bealtaine. Léigh na rialacha go maith agus glac páirt iontu siúd go léir nuair is féidir leat ... Níl a fhios againn riamh cá bhfolaíonn ádh.

VIII Duais Úrscéal Gearr Cumann Peruvian an Leabhar 2016 (Peiriú)

 • Seánra: Úrscéal
 • Duais: 10,000.00 (deich míle bonn nua) agus eagrán
 • Oscailte do: Náisiúntacht Pheiriú, in aois an dlí, cónaitheoirí i Peiriú nó thar lear
 • Aonán glaonna: Seomra Leabhar Peruvian
 • Tír an aonáin chomórtha: Peiriú
 • Dáta deiridh: 13/05/2016

Boinn

 • Participantes: Féadfaidh gach scríbhneoir de náisiúntacht Pheiriú, d’aois dlíthiúil, a bhfuil cónaí air i Peiriú nó thar lear, páirt a ghlacadh.
 • Ní fhéadfaidh gach rannpháirtí ach saothar amháin a chur isteach, a bheidh téama saor in aisce, agus caithfidh siad a bheith bunaidh agus neamhfhoilsithe, scríofa i Spáinnis, agus ní foláir nár bronnadh nó go raibh siad rannpháirteach go comhuaineach i gcomórtais / i gcomórtais eile nó gur foilsíodh go páirteach nó go hiomlán iad, i bhformáid chlóite nó leictreonach.
 • Níor cheart go mbeadh na cearta foilsitheoireachta tiomnaithe do thríú páirtithe san obair a chuirtear i láthair don chomórtas seo. Ní fhéadfaidh oibrithe nó baill de Bhord Stiúrthóirí Chumann Leabhar Peruvian nó a chomhlachtaí comhairleacha páirt a ghlacadh. Ní féidir le húdair a bhuaigh aon cheann de na heagráin roimhe seo de Ghradam Úrscéal Gearra Leabhar Peruvian a bheith rannpháirteach.
 • Le ligean isteach sa chomórtas seo, caithfear an saothar a chur i láthair i bhfoirm lámhscríbhinne leis na tréithe seo a leanas: caithfear an téacs a phriontáil ar leathanach amháin ar pháipéar bannaí A-4. Déanfar an t-ábhar a léaráidiú le cló 12 phointe Times New Roman, le spásáil dhúbailte idir línte agus le leathanaigh uimhrithe. Glacfar le lámhscríbhinní le síneadh de 90 (nócha) leathanach ar a laghad, agus uasmhéid de 150 (céad caoga) leathanach, leis an bhformáid agus an leagan amach a léiríodh roimhe seo, sa chomórtas seo. Le ligean isteach, caithfidh teideal a bheith ag an obair agus ní mór ainm bréige a bheith air.
 • Saothair a mbaineann a n-ábhar leis an seánra liteartha ar a dtugtar úrscéal gairid. Dá bhrí sin, eisiatar saothair a éalaíonn tréithe an seánra liteartha thuasluaite.
 • Glacfar saothair a chomhlíonfaidh na rudaí seo a leanas isteach sa chomórtas riachtanais aighneacht lámhscríbhinní: I gclúdach séalaithe A-3, seachadfar ceithre (427) chóip chlóite agus imfhálaithe den lámhscríbhinn chuig oifigí riaracháin Sheomra Leabhar Peruvian (Av. Cúba 11, Jesús María, Lima 4, Peiriú). agus cóip dhigiteach de, a thaifeadfar i bhformáid Word ar CD. Ar cheann de na haghaidheanna seachtracha ar an gclúdach ina mbeidh na cóipeanna lámhscríbhinne, caithfear an fhaisnéis seo a leanas a lipéadú:
  - VIII Duais Úrscéal Gearr Cumann Peruvian an Leabhar-2016.
  - Aird: Seomra Leabhar Peruvian, Cúba 427, Jesús María Lima 11, Peiriú
  - Teideal an tsaothair.
  - An ainm bréige a roghnaíonn an t-údar.
 • I taobh istigh den chlúdach, ní mór don rannpháirtí an easbhó a áireamh freisin, a bheidh comhdhéanta de chlúdach de mhéid A-5 dúnta agus séalaithe go foirfe le rubar, ina mbeidh bileog ina gclárófar na sonraí seo a leanas ó údar an tsaothair:
  - Teideal na hoibre.
  - Ainmneacha agus sloinnte an údair.
  - Ainm bréige roghnaithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas.
  - Aois.
  - Uimhir Aitheantais.
  - Seoladh.
  - Uimhir theileafóin agus fón póca.
  - R-phost: Ní osclóidh an Giúiré Cáilithe an easbhó ach go mbeidh an cinneadh eisithe.
 • La fáiltiú na n-oibreacha rannpháirteacha I Seomra Peruvian Dhuais Úrscéal Gearra VIII an Leabhar 2016 tabharfar é ag oifigí riaracháin Sheomra Leabhar Peruvian i rith na seachtaine, le linn uaireanta oifige ón Máirt, 1 Nollaig, 2015 go dtí Dé Luain, 13 Bealtaine, 2016 Na saothair a sheoltar tríd an bpost gheofar post ag an seoladh céanna chomh fada agus a chláraítear dáta nach mó ná an lá deireanach den téarma a bhunaítear sna boinn seo sa phostmharc.
 • El Giúiré, a bhfógrófar a gcomhdhéanamh in am trátha, beidh daoine a bhaineann le saol na litreacha agus le cultúr ár dtimpeallachta. Roghnóidh an Giúiré Cáilitheach saothar buaiteach amháin, a mbronnfar a duais S /. 10,000.00 (deich míle bonn nua), a íocfaidh Cumann Leabhar Peruvian mar réamhíocaíochtaí ríchíosanna ar chóipcheart, agus mar fhoilsiú an tsaothair. Bronnfar na cearta eisiacha ar Sheomra Leabhar Peruvian an saothar buaiteach a fhoilsiú ar feadh tréimhse cúig bliana ón dáta a eisíonn an Giúiré Cáilitheach a chinneadh.
 • Beidh an fógra faoi chinneadh an Ghiúiré Cháiligh agus bronnadh na dámhachtana ar údar na hoibre buaite ar siúl i searmanas a bheidh ar siúl mar chuid de ghníomhaíochtaí cultúrtha Aonach Leabhar Idirnáisiúnta 21ú Lima, FIL-Lima 2016 Cuirfear foilsiú an leabhair bhuacach de Sheomra Peruvian Duais Úrscéal Gearra VIII de Leabhar-2016 i láthair le linn 37ú Aonach Leabhar Ricardo Palma, i mí na Samhna 2016.

Gradam XII Ibero-Mheiriceánach SM do Litríocht Leanaí agus Daoine Óga 2016 (Meicsiceo)

 • Inscne: Leanaí agus an óige 
 • Duais: 30,000 USD (Tríocha míle dollar SAM)
 • Oscailte do: gan aon srianta
 • Aonán eagrúcháin: SM Foundation
 • Tír an aonáin chomórtha: Meicsiceo
 • Dáta deiridh: 13/05/2016

Boinn

 • Foilsíodh údair bheo a bhfuil saothar luachmhar cruthaithe acu do leanaí agus do dhaoine óga, ach an oiread scéal, filíocht, drámadóireacht nó leabhar albam, a mheastar a thábhachtaí atá sé tarchéimniúlacht do réimse Ibero-Mheiriceánach agus atá scríofa sa Spáinnis nó sa Phortaingéilis. Ní ghlacfar le téacsleabhair agus leabhair threoracha.
 • Idir critéir gurb iad na giúiréithe a chuirfidh san áireamh an Duais a bhronnadh ar údar: an t-aitheantas atá bainte amach ag a chuid oibre laistigh agus lasmuigh dá thír chónaithe; úrnuacht, comhsheasmhacht agus rannchuidiú na hoibre sin le saol na litríochta do leanaí agus don óige; chomh maith leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige ar údair eile.
 • Na hiarrthóirí Féadfaidh aon institiúid chultúrtha nó oideachais, foilsitheoir, cumann nó grúpa daoine a bhaineann le litríocht leanaí agus óige iad a chur i láthair.. Ní fhéadfaidh institiúid ach iarrthóir amháin a ainmniú; Ach, is féidir le roinnt institiúidí iarrthóir a ainmniú ag an am céanna.
 • Ní ghlacfar le hiarrthóirí a bhfuil gaol nó gaol fola acu le hoifigigh na gcúig aonán a thoghairm an Gradam. Ní ghlacfar le hainmniúcháin ó na húdair bhuaiteacha in eagráin roimhe seo.
 • Na hiarrthóirí a chur i láthair mar a leanas:chun) Líon an fhoirm chlárúcháin ar an suíomh www.iberoamericanam-lij.com (Is riachtanas riachtanach é na réimsí go léir a chríochnú).

  b) Ceangail litir iarratais ag lua fiúntais an údair.

  c) Seol leis an bpost sé chóip de chúig theideal foilsithe, ionadaí d’obair an údair phostáilte (tríocha leabhar san iomlán). Is féidir leaganacha PDF de na leabhair a cheangal leis an gclárlann chun ainmniúchán údair nach bhfuil a gcuid leabhar ann a thuilleadh, atá as cló nó a thagann ó thíortha a bhfuil deacrachtaí acu iad a sheoladh. Más é seo an cás, caithfear iad a cheangal i bhfillteán comhbhrúite i bhformáid .zip.

  Má ainmníonn iarrthóir níos mó ná aonán amháin, roghnóidh an rúnaíocht theicniúil (le cur chuig baill an ghiúiré) cúig shaothar as iomlán na n-iarrthóirí a fuarthas ón iarrthóir sin. Déantar an méid sin roimhe seo ionas go gcaithfidh an giúiré, chun a thasc a dhéanamh, an líon céanna saothar a dhéanamh ó gach iarrthóir agus ar an gcaoi sin cothromas a ráthú sa phróiseas meastóireachta.

  - Caithfear an pacáiste a sheoladh i loingsiú deimhnithe ina bhfuil 6 chlúdach. Beidh cúig theideal an údair san áireamh i ngach ceann.

  - Caithfear an loingsiú a dhéanamh ag sonrú, go feiceálach ar an taobh amuigh den phacáiste, gur "Sampla gan luach tráchtála".

  - Caithfear an loingsiú a sheoladh chuig: Mtra. Elisa Bonilla, Rúnaí Teicniúil Dhuais SM Ibero-Mheiriceánach do Litríocht Leanaí agus Daoine Óga. Calle Magdalena 211, Colonia del Valle, Toscaireacht Benito Juárez (idir Luz Saviñón agus Torres Adalid), México, DF, 03100.

  Teil: +5255 1087-8400 ext. 3626 Ríomhphost: teagmháilo@fundacion-sm.com

 • El cinneadh giúiré Beidh sé críochnaitheach agus fógrófar é ar a dhéanaí i rith mhí Mheán Fómhair 2016, trí phreasagallamh, nuair a dhéanfar céannacht na mball a phoibliú. Ní féidir a dhearbhú go bhfuil an dámhachtain ar neamhní agus ní bheidh ach buaiteoir amháin ann. Féadfaidh an giúiré aitheantas speisialta a thabhairt do na húdair a mheasann sé a bheith ar shlí bheatha den scoth.
 • An méid Gradam Is as Iberoamericano SM de Litríocht Leanaí agus Óige, uathúil agus doshannta 30,000 USD (Tríocha míle dollar SAM).
 • Bronnfar Duais SM Ibero-Mheiriceánach ar Litríocht Leanaí agus Óige i gcathair Guadalajara (Meicsiceo), faoi chuimsiú an 30ú Aonach Leabhar Idirnáisiúnta Guadalajara.

Comórtas Náisiúnta Litreacha Grá Leabharlann Sarmiento de Tres Arroyos (An Airgintín)

 • Seánra: Litir
 • Duais: $ 5.000 agus dioplóma 
 • Oscailte do: cónaitheoirí na tíre
 • Aonán eagraithe: Leabharlann Sarmiento de Tres Arroyos
 • Tír an aonáin chomórtha: An Airgintín
 • Dáta deiridh: 16/05/2016

Boinn

 • Ar ócáid Valentine Eagraíonn Coimisiún Tacaíochta Leabharlainne Poiblí Sarmiento comórtas litreacha grá, inar féidir le lovers atá ina gcónaí sa tír páirt a ghlacadh
 • El téama is "grá" é agus tá an seánra epistolary, agus ní mór na saothair a bheith neamhfhoilsithe.
 • Beidh uasfhad na litreach sa litir bileog A4 aon-thaobhach. Ní mór bunchóip agus dhá chóip a sheoladh, i gclúdach dírithe chuig Litreacha an ghrá, Leabharlann Poiblí Sarmiento, Avenida Moreno 348, (7500) Tres Arroyos, cúige Buenos Aires.
 • Caithfidh gach post sínigh le ainm bréige. I gclúdach séalaithe cuirfidh an t-údar a chuid sonraí pearsanta san áireamh: beidh ainm agus sloinne, seoladh, uimhir theileafóin, ainm bréige agus an clúdach seo san áireamh sa chuid roimhe seo.
 • Gach leannán is féidir leat an oiread litreacha agus a theastaíonn uait a chur i láthair do mhothú a chur in iúl don duine céanna nó do dhuine ar bith is mian leat, le ainm bréige difriúil.
 • Dúnfar fáiltiú na n-oibreacha gan dabht an 16 Bealtaine 2016.
 • Maidir le hoibreacha a fhaightear tríd an bpost, glacfar le dáta an marc poist mar an dáta comhdaithe.
 • Seachadfar é dioplóma a dheimhníonn an paisean scríofa agus freisin $ 5.000 in airgead tirim.
 • Beidh an giúiré comhdhéanta de chomhaltaí arna gceapadh ag Leabharlann Coitianta Sarmiento agus beidh a chinneadh críochnaitheach.
 • Diúltófar do na hoibreacha nach gcomhlíonann na boinn seo go docht.

Comórtas Filíochta Cluichí Bláthanna XVI "Déanaim mo dhiamant a shnoí" 2016 (Cúba)

 • Seánra: Filíocht
 • Duais: bailiúcháin leabhar, dioplómaí, bouquets bláthanna agus na saothair bhuaiteacha a chur chun cinn
 • Oscailte do: cónaitheoirí i gCúba
 • Aonán eagrúcháin: Ionad Cúige Leabhar agus Litríochta Guantánamo
 • Tír an aonáin chomórtha: Cúba
 • Dáta deiridh: 19/05/2016

Boinn

 • Is féidir leo páirt a ghlacadh sa chomórtas leanaí, an óige, daoine fásta agus an daonra i gcoitinne a bhfuil inniúlachtaí acu maidir le cruthú liriceach.
 • Seachadfaidh iomaitheoirí dán, i gcóip bhunaidh agus dhá chóip, a bhfuil a théama agus a struchtúr le húsáid saor in aisce. Seachadfar na saothair in éineacht le sonraí an údair: ainmneacha agus sloinnte, cárta aitheantais, ionad oibre nó staidéir agus seoladh baile. Glactar le lámhscríbhinní le lámhscríbhneoireacht inléite.
 • La fáiltiú téacsanna Beidh sé ag Ionad Cúige do Leabhar agus Litríocht, atá lonnaithe ag Emilio Giró # 951 ar airde idir Calixto García agus Los Maceo, ó dháta foilsithe an ghlao seo, go dtí an 19 Bealtaine, 2016.
  Caithfidh iomaitheoirí freastal ar léamh poiblí a gcuid oibre, coinníoll riachtanach, Dé Sathairn 21 Bealtaine, 2016, ag 9:00 in, i Músaem na gCúige, atá lonnaithe i Martí esq. chuig Prado.
 • Beidh sé san iomaíocht i dtrí chatagóir: leanaí (suas le 15 bliana d’aois), daoine óga (ó 16 go 24 bliana d’aois) agus daoine fásta (ó 25 bliana d’aois).
  Maidir le gach catagóir, déanfaidh cúirt anailís ar na saothair agus bronnfaidh sí trí dhuais agus lua más fiú í. Is éard a bheidh sna duaiseanna bailiúcháin leabhar, dioplómaí, bláthanna bláthanna agus cur chun cinn na saothar buaiteach ag spásanna éagsúla na mórmheán cumarsáide.
 • Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil ar an bhfón 21 328640 nó 21 327484, nó déan cumarsáid trí úsáid a bhaint as an ríomhphost seo a leanas: promocioncpll@gtmo.cult.cu

Fuente: scríbhneoirí.org


Cloíonn ábhar an ailt lenár bprionsabail eitic eagarthóireachta. Chun earráid a thuairisciú cliceáil anseo.

Bí ar an chéad trácht

Fág do thrácht

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

*

*

 1. Freagrach as na sonraí: Miguel Ángel Gatón
 2. Cuspóir na sonraí: SPAM a rialú, bainistíocht trácht.
 3. Legitimation: Do thoiliú
 4. Na sonraí a chur in iúl: Ní chuirfear na sonraí in iúl do thríú páirtithe ach amháin trí oibleagáid dhlíthiúil.
 5. Stóráil sonraí: Bunachar sonraí arna óstáil ag Occentus Networks (EU)
 6. Cearta: Tráth ar bith is féidir leat do chuid faisnéise a theorannú, a aisghabháil agus a scriosadh.