انکارنی آرکویا

ویراستار و نویسنده از سال 2007. عاشق کتاب از سال 1981. از زمان کوچکی من خورنده کتاب بوده ام. کسی که باعث شد آنها را پرستش کنم؟ فندق شکن و پادشاه موش ها. اکنون علاوه بر اینکه خواننده هستم ، نویسنده داستان های کودکان ، جوانان ، رمان های عاشقانه ، داستانی و اروتیک هستم. می توانید مرا به عنوان Encarni Arcoya یا Kayla Leiz پیدا کنید.