اخبار ادبی Seix Barral: فوریه 2017

این تازه های ادبی Seix Barral است که آنها برای ماه فوریه به ما ارائه می دهند. 4 ویژگی جدید دیگر به ویژگی هایی که دیروز برای ژانویه ارائه شده اند نیز اضافه شده است.

اخبار ادبی از Planeta de Libros

اخبار ادبی از Planeta de Libros. چهار گزینه روایی بسیار متفاوت برای انتخاب کتابی که بیشتر از همه دوست دارید.