امروز تولد پل آوستر است

امروز روز تولد پل آوستر ، نویسنده و فیلمساز آمریکایی است. او که 70 سال زیر کمربندش است ، یکی از بهترین نویسندگان رمان جنایی است.