بهترین کتاب های فلسفه

فردریش نیچه نقل قول

فردریش نیچه نقل قول

بهترین کتابهای فلسفه کتابهایی هستند که ایدئولوژی چندین بزرگترین روشنفکران تاریخ بشر را منعکس کنند. این اندیشه دانشمندانی مانند سنکا یا رنه دکارت است که برخی از معروف ترین آنها را ذکر می کنند. در دوره های اخیرتر ، آثار فریدریش نیچه ، سیمون دوبووار ، اوشو و ژوستین گاردر و غیره اجتناب ناپذیر است.

به همین ترتیب ، متون فلسفی که در واقع مجموعه هایی هستند که طی چندین قرن به پایان رسیده اند ، می توانند در کتابفروشی های سراسر جهان خریداری شوند (تائو چینگ، یکی از آنهاست). هر کس کتابهای فلسفی دارای یک هدف مشترک عمیق و قابل تأمل هستند که قابل تجزیه و تحلیل است با آرامش و تأمل. بنابراین ، در این نوع خواندن عجله کاملاً بی معنی است. در اینجا لیستی از بهترین آثار در این زمینه آورده شده است.

تائو چینگ (قرن XNUMX قبل از میلاد)

همچنین به عنوان دائو دئه یونگ o تائو ته کینگ ، این یک نوشته باستانی از چین است. توسعه آن را می توان از نام آن استنباط کرد. خوب دائو به معنای "راه" است ، د نماد "قدرت" یا "فضیلت" و جونگ اشاره به "کتاب کلاسیک" دارد. مطابق با سنت چینی ، در قرن XNUMX قبل از میلاد ساخته شده است. C برای لائوزی - لائوتسه ، "معلم قدیمی" ترجمه شده است - بایگانی سلسله ژو.

با این حال ، بسیاری از محققان نویسندگی و قدمت این متن را زیر سوال می برند. از سوی دیگر، اظهارات تائو چینگ بسیاری از قوانین تائوئیسم فلسفی را وضع کرد. در نتیجه ، این نسخه به طور قابل توجهی بر سایر رشته ها یا مکاتب معنوی قاره آسیا تأثیر گذاشت (به عنوان مثال Neo-Confucianism and Legalism).

مفاهیم و تفسیر

این نوشتار مملو از احکام مبهمی است که در شرایط مختلف زندگی ، از متداول ترین و روزمره ترین موضوعات تا توصیه های مربوط به طبقه سیاسی ، قابل اجرا است. از این رو، بیشترین توصیه برای خوانندگان این است که مفاهیم دائو دئه یونگ بدون اینکه مطلق باشه یا کاملاً عینی است.

مفاهیم بنیادی

 • تائو درک سوالات بی نهایت را درک می کند ، دائمی است ، شکل و صدای مشخصی ندارد. و همچنین نمی توان آن را با کلمات توصیف کرد.
 • El دائو دئه یونگ همکار با یین جنبه زنانه ، تاریک و مرموز همه چیز - با شرایط مایع آب یا نرمی در مقابل خشکی و استحکام یک صخره یا کوه (یان).
 • مفهوم "بازگشت" در دائو دئه یونگ مترادف با "بازتاب" است، "عقب ماندگی" یا "عقب نشینی" از خودش. در هیچ موردی اشاره به بازگشت به آنچه اتفاق افتاده است.
 • هیچ چیز نشان دهنده هسته تائو و هستی نیست ، هدف آن است. بر این اساس ، اگر آرزو تمامیت ذهنی واقعی است ، لازم است منیت ، پیش تصورات و نگرانی های دنیایی را کنار بگذاریم.

از اختصار زندگی (55 میلادی)

توسط brevvit vitae یکی از متنهایی بود که گفتگوها، کتاب از فیلسوف سنکا تقدیم به پائولینو. در کار، نویسنده ادعا می کند که زندگی - علی رغم اینکه ظاهراً چنین است - کوتاه نیست. این کسی است که این درک را تولید می کند نمی دانم چگونه از آن استفاده کنم. به همین دلیل ، مورخان از متفکر رومی به عنوان مرجع صریح نویسندگان عصر طلای اسپانیا یاد می کنند.

مفاهیم بنیادی

 • وقت طلاستبنابراین ، نباید در بررسی موضوعاتی که در نهایت بی ربط هستند هدر رفت.
 • فردی که تمایل به یک زندگی زودگذر ندارد ، نباید مشغول باشد.
 • زندگی در سه زمان می گذرد: گذشته ، حال و آینده. از آنها، حال فقط یک چشمک زدن است - تقریباً وجود ندارد - آینده پر از عدم اطمینان است و گذشته تنها چیزی است که غیرقابل انکار است.
 • شخصی واقعاً عاقل - به گفته سنکا - موجودی است که با وجدانی گذشته را به یاد می آورد، از حال استفاده کنید و بدانید که چگونه آینده خود را راهنمایی کنید.
 • کسانی که گذشته را سقوط می دهند ، از حال خود غافل می شوند و آنها با شک و ترس با آینده روبرو می شوند.

گفتمان روش (1637) ، به قلم رنه دکارت

این مقاله یکی از ارکان فلسفه غرب محسوب می شود و متنی با پیامدهای عظیم در پیشرفت علم. عنوان کامل این اثر (ترجمه شده از فرانسه) گفتاری درباره روش حسن بیان خرد و جستجوی حقیقت در علم.

ساختار گفتمان و خلاصه داستان

این به شش قسمت تقسیم شده است:

 • اولین مورد ، زندگینامه ای فکری است که در آن نویسنده در دانش قبلی خود شک دارد، علوم و کلام زمان خود را نقد می کند. در آنجا او با تأیید نتیجه می گیرد که تنها راه رسیدن به حقیقت در خود اوست.
 • در بخش دوم ، دكارت با چهار قانون به سرعت مباني روش جديد خود را توضيح مي دهد:
  • شواهد به عنوان یک ضرورت ضروری برای حمایت از ادعا است.
  • برای بررسی دقیق و طرح راه حلهای مربوطه ، مسئله را به همان تعداد قسمت تقسیم كنید.
  • ایده های رتبه بندی با توجه به پیچیدگی آنها به ترتیب صعودی است.
  • کارهای انجام شده را مرور کنید تا "مطمئن باشید چیزی را از دست ندهید".
 • در بخش سوم ، او متفکر مدرن را ترغیب می کند تا دلیل خود را برای همیشه پرورش دهد و در مورد "اخلاقی گذرا حاکم بر زندگی او" صحبت می کند. در مورد این کد موقت ، چهار شعار گریزناپذیر ذکر کنید:
  • قوانین ملی را رعایت کنید ، به سنت های کشور احترام بگذارید ، دین خود را حفظ کنید و محافظه کارانه ترین عقاید را گوش کنید.
  • در اقداماتی که باید انجام شود ، قاطع و مصمم باشید ، حتی در مواردی که تردید ایجاد می کند.
  • تنها چیزی که واقعاً تحت کنترل فرد است ، افکار خودش است.
 • در بخش چهارم ، دكارت اصل "تردید روشمند" را ایجاد می كند و شعار معروف خود را "من فکر می کنم ، بنابراین هستم" ایجاد می کند ، که وجود خدا را تصدیق می کند.
 • در بخش پنجم ، روشنفکران فرانسوی سازمانی از جهان را نمودار می کنند و روح را فقط به انسان نسبت می دهد (حیوانات را مستثنی می کند).
 • در بخش ششم ، دكارت اظهار داشت كه دانش علمی باید منتشر شود. سرانجام ، او تمایل خود را برای تبدیل نشدن "کسی مهم در جهان" نشان می دهد تا از حواس پرتی پرهیز کند و به طور کامل بر مطالعات خود تمرکز کند.

بدین ترتیب زرتشت صحبت کرد (1883) ، به قلم فریدریش نیچه

این شاهکار فردریش نیچه محسوب می شود. بدین ترتیب زرتشت صحبت کرد. کتابی برای همه و هیچ کس (عنوان کامل) ایده های اصلی فیلسوف آلمانی را بررسی می کند. این افکار در دنباله ای از داستان ها و مقالاتی غنایی متمرکز شده اند که بر تجربیات و تأملات پیامبر زرتشت (زرتشت ایرانیان) تمرکز دارند.

در واقع نیچه از شخصیتی خیالی از زرتشت - و نه شخصیت تاریخی - به عنوان سخنگوی آموزه های خود استفاده کرد. او او را به عنوان موجودی روشن فکر معرفی می کند که قضاوت او بیش از هر انسانی است و به روشی متضاد با احکام کلیسای کاتولیک است.

تم

مرگ خدا

این نشان دهنده لحظه ای است که در آن انسان به چنان درجه بلوغی دست می یابد که نیازی به خدایی برای نشان دادن رهنمودهای وجود خود ندارد. در آن نقطه، اخلاق با حقیقت جایگزین می شود و انسان كاملاً مسئول راه خود است.

اراده قدرت یا ابرانسان

این بحث اصلی اثر است که از فلسفه پیش سقراطی گرفته شده است، با ویژگی های زنده گرایانه و طبیعت گرایانه روشن اگرچه ، نیچه همیشه در مورد عمق کتاب "متولد صمیمی ترین ثروت حقیقت" ابهام روشنی نشان می دهد. و این است که ، در عین حال ، از هرگونه تظاهر "بهبود بشریت" دوری می کند.

بازگشت ابدی زندگی

در نهایت، زرتشت مردان را ترغیب می کند که به جای حدس و گمان درباره زندگی پس از مرگ ، زندگی را در کلیت آن بپذیرند. به همین ترتیب ، نیچه ادعا می کند که ضعف انسان در جستجوی سعادت و تحقق معنوی پس از مرگ است.

برخی از مهمترین کتابهای فلسفی قرن بیستم

جنس دوم (1949) ، توسط سیمون دو بووار

این مقاله نسبتاً گسترده ای است که در نتیجه تحقیق نویسنده فرانسوی درباره برداشت تاریخی و نقش زنان در جامعه به وجود آمده است. به دلیل ادعاهای انقلابی خود - جدا از موفقیت چشمگیر در چاپ و نشر - این کتاب پایه های جریان فمینیستی حقوق صاحبان سهام

به همین ترتیب ، به دلیل تمرکز بر هویت زنان از دیدگاههای مختلف نظری و علمی ، یک متن دائرlopالمعارف محسوب می شود. از جمله رشته های مورد بحث می توان به: جامعه شناسی ، انسان شناسی ، روانشناسی ، زیست شناسی و آناتومی تولید مثل اشاره کرد (با پیامدهای آن در رابطه عاطفی - جنسی).

هیچ کالایی یافت نشد

دنیای صوفیه (1991) ، توسط Jostein Gaarder

اگرچه این عنوان به عنوان یک رمان طبقه بندی می شود ، نویسنده نروژی از این زمینه استفاده کرد و به مرور تاریخی فلسفه غرب پرداخت. نتیجه این شد کتاب پرفروش جهان ، ترجمه شده به بیش از شصت زبان و اقتباس از سینما (1999) به کارگردانی اریک گوستاون.

جریان های فلسفی توضیح داده شده (به سوفی ، قهرمان اصلی)

 • رنسانس
 • رمانتیسم
 • اگزیستانسیالیسم
 • ایده های مارکس
 • علاوه بر این ، تئوری بیگ بنگ شرح داده شده و برخی شخصیت های داستانی از ادبیات کلاسیک ظاهر می شوند (کلاه قرمزی ، ابنزر اسکروج و بانوی خانم داستان های پریان برادران گریم).

اطلاع (2001) ، توسط اوشو *

لازم به ذکر است ، اوشو نویسنده ای به معنای دقیق این اصطلاح نیست. کتاب های او از متن سخنرانی های بداهه و سخنرانی های ارائه شده در یک دوره سی و پنج ساله ساخته شده است. در آنها، تأملات وی در مورد موضوعات مختلف از جستجوی خود ارائه شده است، برای مشورت در مورد سیاست و جامعه.

En اطلاع, فیلسوف هندو از مردم می خواهد تا در "اینجا و اکنون" هوشیار بمانند. به این ترتیب ، انسان می تواند بی ربطی احساساتی مانند کینه ، عصبانیت ، حسادت و احساسات تصرفی را درک کند. علاوه بر این ، پذیرش و اتحاد قطب ها (به عنوان مثال شادی و گریه) را به عنوان راهی برای رسیدن به تعادل کامل ذکر می کند.


محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

نظر بدهید ، نظر خود را بگذارید

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند با *

*

*

 1. مسئول داده ها: میگل آنخل گاتون
 2. هدف از داده ها: کنترل هرزنامه ، مدیریت نظرات.
 3. مشروعیت: رضایت شما
 4. ارتباط داده ها: داده ها به اشخاص ثالث منتقل نمی شوند مگر با تعهد قانونی.
 5. ذخیره سازی داده ها: پایگاه داده به میزبانی شبکه های Occentus (EU)
 6. حقوق: در هر زمان می توانید اطلاعات خود را محدود ، بازیابی و حذف کنید.

 1.   SC dijo

  مقاله عالی ، اما خواندن آن در بعضی قسمتها دشوار است زیرا تایپوگرافی کاملاً واضح است.