بخش ها

در Actualidad Literatura ما با تمام اخبار ادبیات و اخبار سرمقاله سروکار داریم. جوایز ، مسابقات ، آخرین عرضه ها در بازار و غیره

ما سعی می کنیم تا جایی که ممکن است بدون غفلت از جنبه های دیگر مانند بررسی آثار جدید و کلاسیک ، مقاله ها و مصاحبه ها با نویسندگان تثبیت شده و جدید ، مواردی را پوشش دهیم.