Yr heretic

Miguel Delibes.

Miguel Delibes.

Yr heretic yw'r nofel ddiweddaraf gan yr awdur enwog Valladolid, Miguel Delibes. Fe'i cyhoeddwyd yn Sbaen ym 1998 gan Ediciones Destino. Mae'n naratif o'r genre hanesyddol sy'n adlewyrchu'r digwyddiadau anffodus a ddigwyddodd yn ystod yr "helfa am y Lutherans" yn nhiroedd Cervantes yn yr 1999eg ganrif. Mae'r llyfr hwn yn cael ei ystyried yn un o weithiau mwyaf cyflawn yr awdur, a ganiataodd iddo ennill y Wobr Genedlaethol am Naratif ym XNUMX.

Cafodd Miguel Delibes yrfa lenyddol doreithiog, yn sefyll allan fel un o nofelwyr pwysicaf cyfnod postwar Sbaen. Mae ei repertoire helaeth yn dal mwy na 60 o weithiau, sy'n cynnwys nofelau, straeon byrion, traethodau, llyfrau teithio a hela. Adlewyrchir ei lwyddiant yn ei ugain gwobr a chydnabyddiaeth, yn ogystal ag yn addasiadau ei weithiau i ffilm, theatr a theledu.

Crynodeb o Yr heretic

Teulu Salcedo

Y Salcedes, Don Bernardo a'i wraig CatalinaMaen nhw'n gwpl o safle cymdeithasol da, diolch i'w busnes gyda ffabrigau gwlân. Am bron i wyth mlynedd wedi ceisio ennyn - yn aflwyddiannus- i etifedd ei eiddo a'i gyfoeth. Trwy argymhellion cydnabyddwyr, maen nhw'n mynd at y meddyg Almenara, sydd, am amser hir, yn eu helpu gyda thechnegau ffrwythloni amrywiol.

Yn dyheu am feichiogrwydd

Er gwaethaf cyflawni amrywiol weithdrefnau, ni allai doña Catalina feichiogi, felly penderfynodd roi'r gorau i'r syniad. Yn fuan ar ôl, pan gollwyd gobeithion, y foneddiges oedd ar dâp. Roedd Don Bernardo yn hapus iawn gyda'r newyddion, ers iddyn nhw gael eu bendithio â mab o'r diwedd.

Digwyddiad ofnadwy

Ar Hydref 30, 1517, Dona Beichiogodd Catherine blentyn iach a fedyddiasant fel Cipriano. Fodd bynnag,, er gwaethaf y llawenydd a gynhyrchwyd wrth gyrraedd, nid hapusrwydd oedd popeth. Ar adeg rhoi genedigaeth, y fenyw cyflwynodd gymhlethdodau na allai'r meddygon eu cywiro, ac ymhen ychydig ddyddiau bu farw. Claddwyd Mrs. Salcedo gydag anrhydedd a gwychder, gan ei fod yn ymwneud â pherson o'i dosbarth cymdeithasol a'i rhagoriaeth.

Gwrthod

Don Cafodd Bernardo ei ddifrodi ar ôl marwolaeth ei wraig a gwrthod y babi am ei ystyried yn euog o'r hyn a ddigwyddodd. Er gwaethaf hyn, y dyn rhaid cael gofalu am chwilio am nyrs ar gyfer Cipriano. Dyna sut llogi Mwynglawdd, merch 15 oed a oedd wedi dioddef colli ei babi, felly llwyddodd i fwydo'r fron fach heb broblem.

Anfonwyd i gartref plant amddifad

Mwynglawdd roedd hi'n gwarchod y bachgen am flynyddoedd, cymerodd ofal ohono a rhoi cariad mam iddo yr oeddwn ei angen. Ers pan oeddwn i'n fach, Roedd Cipriano yn rhinweddau melys a chraff, negyddol i Don Bernardo, a geisiodd ei rwystro. Ni wnaeth ei dad unrhyw ymdrech i'w garu a thros amser cafodd y casineb hwnnw ei ddychwelyd. Achosodd hyn y dyn hwn ei fewnoli —Mae'n fodd o gosbi— mewn cartref plant amddifad.

Amser anodd

Arhosiad Cipriano yn yr hostel roedd yn anodd, yno gorfod delio â thrallod yn ychwanegol at gamdriniaeth. Fodd bynnag, yn y lle hwnnw cafodd ei addysg a chafodd wybodaeth amrywiol. Yn y blynyddoedd hynny, clywodd am y ceryntau Protestannaidd cyntaf am Babyddiaeth yn Ewrop. Cydweithiodd hefyd gyda'i gymdeithion i ofalu am y sâl o'r pla a ddinistriodd Castile, a adawodd filoedd o farwolaethau.

Amddifad ac etifedd

Cyffyrddodd yr epidemig ofnadwy â Cipriano yn agosFel colli ei dad wrth ddwylo'r pla. Wedi marwolaeth Don Bernardo, y ifanc, bellach yn amddifad, yw'r unig un a etifeddwyd o eiddo ei deulu. Yn fuan, cymerodd drosodd y busnes a meddwl am syniadau da a'i gwnaeth yn fwy llewyrchus. Roedd ei greadigaeth newydd - siacedi wedi'u leinio â lledr - yn boblogaidd iawn gyda'r boblogaeth a mwy o werthiannau.

Newidiadau mawr

Bywyd Cyprian wedi gwella'n sylweddol, hyd yn oed dod o hyd i gariad wrth ymyl theo, dynes hardd y priododd â hi. Ynghyd â hi, cafodd amseroedd da. Fodd bynnag, diflannodd hapusrwydd yn raddol, ers hynny ni allai'r cwpl gael plant. theo daeth mor obsesiwn â hynny yn anghytbwys yn feddyliol y derbyniwyd ef i sefydliad lle o'r diwedd bu farw.

Diwedd annisgwyl a chreulon

Newidiodd hyn fywyd Cipriano — Dyn crefyddol iawn - oherwydd iddo feio'i hun am yr hyn a ddigwyddodd a gosodwyd penyd am weddill ei ddyddiau. Ers hynny, Dechreuais gwrdd â grwpiau Lutheraidd tanddaearol, a weithredodd gyda disgresiwn mawr i oroesi’r Ymholiad Sanctaidd.

Trawsnewidiwyd ei realiti pan Philip II —Catholig ffyddlon— disodlodd ei dad yn eyr orsedd, Wel hyn gorchymyn i ddod â phob hereticiaid i ben yn bodoli yn y deyrnas. Roedd yr helfa yn ddi-baid; roedd tynged ofnadwy yn aros i Brotestaniaid yr oes a gafodd eu cipio ac nad oeddent yn gwadu eu ffydd. Llwyddodd y rhai a dynnodd yn ôl i oroesi. Fodd bynnag, gwrthododd Cyprian ildio'i ddogma, a daliodd yn gyflym at ei gredoau tan y diwedd.

Data sylfaenol y gwaith

Nofel wedi'i gosod yn Valladolid, Sbaen, yn ystod yr XNUMXeg ganrif, yw The Heretic yn ystod teyrnasiad Carlos V. Y llyfr Fe'i datblygir mewn 424 tudalen gyda thair prif ran wedi'u hisrannu'n 17 pennod i gyd. Disgrifir y plot gan adroddwr hollalluog trydydd person, sy'n adrodd bywyd y prif gymeriad, Cipriano Salcedo.

Crynodeb bywgraffyddol o'r awdur, Miguel Delibes

Miguel Delibes Setien Fe'i ganed ar Hydref 17, 1920 yn ninas Sbaen Valladolid. Ei rieni oedd María Setién a'r Athro Adolfo Delibes. Astudiodd ysgol elfennol yn y Colegio de las Carmelitas yn ei dref enedigol. Yn 16 oed, cwblhaodd ei fagloriaeth yn Ysgol Lourdes. Ddwy flynedd yn ddiweddarach —Ar ddechrau’r rhyfel cartref yn Sbaen—, ymunodd yn wirfoddol â Llynges y Fyddin.

Dyfyniad gan Miguel Delibes.

Dyfyniad gan Miguel Delibes.

Yn 1939, ar ôl diwedd y gwrthdaro arfog, Dychwelodd i Valladolid a dechrau astudio yn y Sefydliad Masnach. Ar ôl cwblhau ei radd, cofrestrodd yn yr Ysgol Celf a Chrefft i astudio'r Gyfraith. Ar yr un pryd, bu’n gweithio fel cartwnydd a beirniad ffilm i’r papur newydd Gogledd Castilla. Yn 1942, cafodd ei deitl fel Intendant Mercantile yng nghanol Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.

Ras lenyddol

Dechreuodd yn y byd llenyddol ar y droed dde diolch i'w waith Mae cysgod y cypreswydden yn hirgul (1948), nofel y derbyniodd wobr Nadal amdani. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, cyhoeddodd Mae hyd yn oed yn ddydd (1949), gwaith a barodd iddo ddioddef sensoriaeth gan y Francoists. Er gwaethaf hyn, ni ddaeth yr ysgrifennwr i ben. Ar ôl ei drydydd llyfr, Y ffordd (1950), yn cyflwyno gweithiau bob blwyddyn, gan gynnwys nofelau, straeon, traethodau a logiau teithio.

Er mis Chwefror 1973 —a hyd ddydd ei farwolaeth—, Meddiannodd Delibes gadeirydd "e" yr Academi Frenhinol Sbaeneg. Yn ei yrfa helaeth fel ysgrifennwr, derbyniodd wobrau pwysig am ei weithiau, ynghyd â theitlau honouris causa mewn gwahanol brifysgolion. Maent yn sefyll allan ohonynt:

 • Gwobr Llenyddiaeth Tywysog Asturias (1982)
 • Doctor honouris causa o Brifysgol Complutense Madrid (1987)
 • Gwobr Genedlaethol am Lythyrau Sbaen (1991)
 • Gwobr Miguel de Cervantes (1993)
 • Medal Aur Castilla y León (2009)

Bywyd personol a marwolaeth

Delwedd deiliad Miguel Delibes Priododd Ángeles de Castro ar Ebrill 23, 1946, gyda phwy wedi cael saith o blant: Miguel, Ángeles, Germán, Elisa, Juan Domingo, Adolfo a Camino. Ym 1974, roedd marwolaeth ei wraig yn nodi cyn ac ar ôl yn ei fywyd, a dyna pam y gwnaeth arafu cyflymder ei gyhoeddiadau. Mawrth 12, 2010, ar ôl dioddef am amser hir o ganser, bu farw yn ei gartref en Valladolid.

Yn 2007, ar gyfer pen-blwydd yr awdur yn 87 oed, cyhoeddodd y tai cyhoeddi Destino a Círculo de Lectores saith llyfr sy'n llunio ei weithiau. Mae rhain yn:

 • Y nofelydd, I. (2007)
 • Cofroddion a theithio (2007)
 • Y nofelydd, II (2008)
 • Y nofelydd, III (2008)
 • Y nofelydd, IV (2009)
 • Yr heliwr (2009)
 • Newyddiadurwr. Yr ysgrifydd (2010)

Nofelau awdur

 • Mae cysgod y cypreswydden yn hirgul (1948)
 • Mae hyd yn oed yn ddydd (1949)
 • Y ffordd (1950)
 • Fy mab eilunaddol Sisi (1953)
 • Dyddiadur Hunter (1955)
 • Dyddiadur ymfudwr (1958)
 • Y ddeilen goch (1959)
 • Y llygod mawr (1962)
 • Pum awr gyda Mario (1966)
 • Dameg y castaway (1969)
 • Y tywysog dethroned (1973)
 • Rhyfeloedd ein cyndeidiau (1975)
 • Pleidlais anghydfod Señor Cayo (1978)
 • Y diniwed sanctaidd (1981)
 • Llythyrau caru gan rywiolwr voluptuous (1983)
 • Y trysor (1985)
 • Pren arwr (1987)
 • Arglwyddes mewn coch ar gefndir llwyd (1991)
 • Dyddiadur ymddeol (1995)
 • Yr heretic (1998)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.