Llyfrau sy'n gwerthu orau

Arglwydd y cylchoedd. Yn ogystal â'r Beibl - gyda mwy na phum biliwn o gopïau - ysgrifennwyd y llyfrau a werthodd orau mewn hanes cyn yr XNUMXfed ganrif. Yn ymwneud Don Quixote (1605), gan Miguel de Cervantes a Hanes dwy ddinas (1859), gan Charles Dickens. Hyd yn hyn, mae'r ddau deitl hyn wedi cofrestru mwy na phum can miliwn a dau gan miliwn o gopïau wedi'u gwerthu, yn y drefn honno.

Yn yr ugeinfed ganrif pennawd y rhestr o lyfrau sydd â'r llwyddiant cyhoeddi mwyaf Arglwydd yr Rings, Y Tywysog bach y Yr Hobbit. Felly,  Mae'r awdur Prydeinig JRR Tolkien yn dal y testunau gwerthu cyntaf a thrydydd gorau'r ganrif honno. Gyda dyfodiad y mileniwm newydd, mae'r anrhydedd wedi disgyn i JK Rowling. Ac ydy, mae crëwr byd Harry Potter wedi ennill lle y bydd yn ei gostio i'w dethrone.

Arglwydd yr Rings (1954), gan JRR Tolkien

Cyd-destun ac addasiadau

Fe'i cyhoeddwyd mewn tair cyfrol yng nghanol y 50au: Cymrodoriaeth y Fodrwy, Y ddau Dywr y Dychweliad y Brenin. Beichiogodd Tolkien ohono yn wreiddiol fel parhad o Yr Hobbit. Er bod ei blot yn cael ei ragflaenu mewn gwirionedd Y Silmarillion. Lle mae Tolkien yn adrodd digwyddiadau Oes Gyntaf ac Ail Oes yr Haul. Hynny yw, oedran y corachod a chodiad dynion.

Yn yr un modd, mae'r nifer o addasiadau radio, theatr a theledu o Arglwydd yr Rings maent wedi ei gwneud yn adrodd straeon mwyaf poblogaidd yr XNUMXfed ganrif. Ac wrth gwrs, Daeth y drioleg o ffilmiau a wnaed gan Peter Jackson i ben gan wneud y teitl hwn yn fyd-enwog. Nid yw'n syndod ei fod wedi'i leoli ymhlith y deg sagas ffilm grosaf erioed.

Dadl

Mae Middle-earth yn rhanbarth ffuglennol helaeth lle mae dynion, hobbits, corachod, dwarves, a chreaduriaid gwych eraill yn byw ynddo. Yno, Mae Frodo Bolson, hobbit o The Shire yn etifeddu'r Un Fodrwy. Ar ôl derbyn y gem a grëwyd gan yr Arglwydd Tywyll, mae'n cychwyn ar daith epig a pheryglus i'r de i'w dinistrio.

Cenhadaeth anochel, y crynhoir ei phwysigrwydd yn y frawddeg ganlynol: “… Modrwy i'w rheoli i gyd. Modrwy i ddod o hyd iddyn nhw, Modrwy i'w denu nhw i gyd a'u rhwymo mewn tywyllwch yng Ngwlad y Mordor lle mae'r Cysgodion wedi'u lledaenu ”.

Y Tywysog bach (1943), gan Antoine de Saint-Exupéry

Cyd-destun

Y Tywysog bach hwn yw'r llyfr sydd wedi'i ddarllen a'i gyfieithu fwyaf eang yn yr iaith Ffrangeg mewn hanes. Yn ôl cyfryngau fel Le Monde, Mae mwy na 140 miliwn o gopïau o'r llyfr hwn wedi'u gwerthu. Yn yr un modd, mae'r gwaith hwn wedi bod yn destun perfformiadau dirifedi mewn ffilm, theatr a theledu.

Y flwyddyn ar ôl cyhoeddi Y Tywysog bachDiflannodd Exupéry yng nghanol cenhadaeth rhagchwilio yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd yr amgylchiadau hyn yn benthyg awyr o chwedl i ddyn ag enwogrwydd sylweddol o fewn lluoedd awyr Ffrainc.

Crynodeb

Mae'r Tywysog Little Mae ‘teitl brodorol yn Ffrangeg—’ yn stori delynegol ynghyd â lluniadau (dyfrlliwiau) a wnaed gan yr awdur ei hun. ACmae'n brif gymeriad yn beilot damwain yn anialwch y Sahara; yno mae'n cwrdd â thywysog bach o blaned arall. Er bod gan ei naratif nodweddion o stori i blant, mae'n cynnwys myfyrdodau athronyddol ar y natur ddynol ac ystyr bywyd.

Mewn sawl rhan o'r stori, mae'r feirniadaeth tuag at y persbectif y mae oedolion yn wynebu eu bodolaeth yn amlwg iawn. Mewn un darn o'r fath, mae brenin yn annog y tywysog bach i farnu ei hun. Yn yr un modd, mae'r rhyngweithio rhwng y tywysog bach a'r llwynog yn dangos hanfod cyfeillgarwch a chymhlethdod perthnasoedd dynol.

Ffenomen Harry Potter

"Roedd awdur y saga enwocaf o'r tri degawd diwethaf mewn ffynnon: heb waith, heb arian ac mewn galar am farwolaeth ei mam pan greodd brentis y consuriwr" (Y clarin, 2020). Cwblhaodd Joanne Rowling ei llawysgrif Harry Potter gyntaf ym 1995. Gwrthodwyd yr ysgrifen gan sawl cyhoeddwr nes i Bloomsbury ryddhau'r 1997 copi cyntaf ym XNUMX.

Digwyddodd y cysegriad llenyddol hir-ddisgwyliedig ar ôl ymddangosiad trydedd bennod y saga ym 1999. Roedd caffael hawliau marchnata yn yr Unol Daleithiau gan y cyhoeddwr Scholastic hefyd yn allweddol.. Mae'r gweddill yn hanes: 20 mlynedd yn ddiweddarach, mae saga Harry Potter yn cronni mwy na 500 miliwn o lyfrau a werthwyd ac mae gwerth ei frand yn fwy na 15.000 miliwn o ddoleri.

Stori Harry Potter yn gryno

Mae'r 7 llyfr sy'n rhan o'r gyfres yn sôn am yr ymladd rhwng Harry Potter, dewin ifanc amddifad, a llofrudd ei rieni, yr Arglwydd Voldemort. Mae'r rhan fwyaf o'r gweithredu'n digwydd o amgylch Howarts, ysgol dewiniaeth a dewiniaeth Prydain sy'n cael ei rhedeg gan yr Athro pwerus Albus Dumbledore. Yno, mae'r prif gymeriad yn cwrdd â'i ffrindiau gorau a'i sgweieriaid ffyddlon, Hermione Granger a Ron Wesley.

Rhestr o deitlau sy'n rhan o saga Harry Potter

 • Harry Potter a Cherrig yr Athronydd (1997).
 • Harry Potter a'r Siambr Gyfrinachau (1998).
 • Harry Potter a Charcharor Azkaban (1999).
 • Harry Potter a'r Goblet of Fire (2000).
 • Harry Potter ac Urdd y Ffenics (2003).
 • Harry Potter a'r Tywysog Hanner Gwaed (2005).
 • Harry Potter a'r Deathly Hallows (2007).

Yn ogystal, yn 2001 Bwystfilod gwych a ble i ddod o hyd iddyn nhw. Yn hyn o beth, mae'r cawr ffilm Warner Bros yn bwriadu lansio pentalogy. Hyd yma, mae dwy ffilm nodwedd yn y gyfres sy'n serennu Eddie Redmayne eisoes wedi'u rhyddhau'n llwyddiannus.

Teitlau cysylltiedig eraill

 • Harry Potter a'r Plentyn Melltigedig. Sgript theatr, a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2016.
 • Quidditch trwy'r oesoedd (2001). Mae'n llawlyfr ar hoff chwaraeon consurwyr Howarts.
 • Chwedlau Beedle'r Bardd (2012).

Dan Brown a'i fab afradlon: Robert Langdon

Dan Brown yw'r ail awdur sydd wedi gwerthu orau yn yr XNUMXain ganrif diolch i'w gymeriad eiconig Robert Langdon, athro arbenigol mewn symbolaeth ac eiconograffeg. Ymhlith y llyfrau sy'n serennu Langdon, heb amheuaeth, Cod Da Vinci (2003) yw'r mwyaf llwyddiannus (gwerthwyd mwy na 80 miliwn o gopïau).

Fel pe na bai hynny'n ddigonol, Mae'r actor arobryn Tom Hanks wedi dod ag ef yn fyw ym mhob un o'r tri addasiad sgrin fawr clodwiw cynhyrchu hyd yn hyn. Rhestrir isod y teitlau eraill a ysgrifennwyd gan Brown ar gyfer ei gymeriad Harvard Docent:

 • Angylion a Demons (2000).
 • Y symbol coll (2009).
 • Inferno (2013).
 • Tarddiad (2017).

Llyfrau Gwerthu Gorau 2020

Mae'r rhestr o lyfrau sy'n gwerthu orau 2020 yn Sbaeneg ar ei phen Aquitaine, gan y Sbaenwr Eva García Sáenz de Urturi. Mae'r sgôr hon yn cadarnhau moment lenyddol a masnachol ardderchog yr awdur Vitorian, sy'n adnabyddus ymhlith darllenwyr Sbaeneg eu hiaith am ei Thrioleg o'r Ddinas Wen. Ynghyd ag Urturi, mae nofelydd arall o ogledd Sbaen yn ymddangos, Dolores Redondo o Donostia.

Mae "5 uchaf" llwyddiannau golygyddol 2020 yn ei gwblhau Brenin gwyn, gan Juan Gómez Jurado, Anfeidredd mewn corsengan Irene Vallejo a Llinell dângan Arturo Pérez-Reverte. Ar y llaw arall, Mae Amazon yn pwyntio at Yr ysgol ryfeddaf yn y byd, gan Pablo Aranda, fel y testun plant a werthodd orau yn 2020.

Aquitaine (2020), gan Eva García Sáenz de Urturi

Aquitaine mae'n sioc cyffrous hanes trwy ganrif o ddial, llosgach a rhyfela. Mae'r nofel yn cychwyn yn y flwyddyn 1137, pan ddarganfyddir Dug Aquitaine - y bai mwyaf poblogaidd yn Ffrainc - yn farw yn Compostela. Am y rheswm hwn, mae Eleanor, merch y Dug, yn priodi mewn cynllun dial gyda mab y brenin Gallig, Luy VI y braster.

Fodd bynnag, ymddengys bod brenhiniaeth Ffrainc yn farw yng nghanol y briodas mewn ffordd union yr un fath ag un y dug. Yn y ddau ymadawedig trodd y croen yn las ac fe'u marciwyd â'r "eryr gwaed" (artaith Normanaidd hynafol). Yna, Mae Eleanor a Luy VII yn troi at ysbïwyr Aquitaine (a elwir yn "gathod") i egluro'r ffeithiau. Ynddyn nhw, bydd plentyn sydd wedi'i adael ar un adeg yn allweddol i ddyfodol y deyrnas.

Breintiau'r Angel (2009), gan Dolores Redondo

Mae ymddangosiad nofel a gyhoeddwyd yn 2009 ymhlith rhestr llyfrau sydd wedi gwerthu orau 2020 ychydig yn syndod. Fodd bynnag, mae poblogrwydd y teitl hwn yn "effaith adlam" cwmpas y Drioleg Baztán a grëwyd gan Redondo. Mae'r llyfr hwn yn symud o'r cychwyn cyntaf trwy adrodd y cwlwm agos rhwng cyfeillgarwch rhwng dwy ferch bump oed a marwolaeth ddilynol un ohonynt.

Mae'r datblygiad yn cynnwys seicdreiddiad dwfn. Mae'n disgrifio'r disgyniad i uffern i Celeste, y prif gymeriad, tan y datguddiad o freintiau angel. Wrth i'r cwestiynau amrywiol sydd wedi codi yn ystod y stori ddod yn gliriach, mae'r darllenydd yn cael ei arwain at ddiweddglo rhyfeddol iawn.

Anfeidredd mewn corsen (2019), gan Irene Vallejo

Mae'r teitl hwn wedi derbyn barn ffafriol iawn gan enwogion llenyddol fel Mario Vargas Llosa, Alberto Manguel a Juan José Millas, ymhlith llawer o rai eraill. Yn yr un modd, mae'r gwobrau lluosog a gasglwyd gan y cyhoeddiad hwn yn ei osod fel y llyfr ffeithiol gorau yn Sbaeneg 2020. Sonnir am rai ohonynt isod:

 • Gwobr Critical Eye am Naratif 2019.
 • Gwobr Tylluanod am y Llyfr Gorau 2019.
 • Gwobr Hyrwyddwr Cenedlaethol ar gyfer Astudiaethau Latino 2019.
 • Gwobr Cymdeithas Llyfrgelloedd Madrid, llyfr ffeithiol gorau 2019.
 • Gwobr Traethawd Cenedlaethol 2020.

Llinell dân (2020), gan Arturo Pérez-Reverte

Mae'r llyfr hwn yn ganlyniad yr ymchwiliad titanig a gynhaliwyd gan y newyddiadurwr Murcian Arturo Pérez-Reverte. Mae'r testun yn ymgolli yn achosion, datblygiad a chanlyniadau Rhyfel Cartref Sbaen o safbwynt hunanfeirniadol. Lle nid yw'r awdur yn oedi cyn disgrifio germ diwylliannol y gwrthdaro a sut mae rhai o'r gweision idiosyncratig hyn yn parhau hyd heddiw.

Mae naratif pennod waedlyd yr ornest hon, Brwydr yr Ebro, yn arbennig o ysgytwol, gyda mwy na 20.000 wedi marw a 30.000 wedi’u clwyfo. Yn yr un ffordd, Mae Pérez-Reverte yn cysegru rhan dda o'i gwaith helaeth (dros 700 tudalen) i dynnu sylw at rôl menywod sy'n ymladdwyr. Ac, wrth gwrs, heb ochri gyda'r naill ochr na'r llall.

Gwerthu Llinell dân ...
Llinell dân ...
Dim adolygiadau

Brenin gwyn (2020), gan Juan Gómez-Jurado

Hefyd yn dwyn y teitl Brenhines goch 3, Brenin gwyn yw'r trydydd rhandaliad o drioleg sydd wedi derbyn clod mawr gan y beirniaid cyhoeddus a llenyddol. Fel ei ragflaenwyr, mae'r llyfr hwn yn plymio i mewn i we ddiddorol a chaethiwus o gemau, manias, twyll, a seicdreiddiad. Yn ogystal, nid yw'n glir i ddarllenwyr ai’r gyfrol hon fydd yr un olaf neu a fydd mwy o straeon yn serennu Antonia a Jon.

Yr ysgol ryfeddaf yn y byd (2020), gan Pablo Aranda

Y llyfr hwn oedd gwerthwr gorau 2020 yn y categori plant yn ôl ystadegau Amazon. Mae'n stori sy'n serennu Fede, myfyriwr sy'n blentyn mewn sefydliad dwyieithog (Sbaeneg-Saesneg) wedi'i nodweddu gan ddulliau addysgegol gwirioneddol ryfedd. I'r fath raddau, bod y naratif doniol ac annhebygol yn cymryd nodweddion swrrealaidd.

Yno, dim ond ar benwythnosau y mae'r plant yn cysgu gartref. Wel, o ddydd Llun i ddydd Gwener mae pob rhiant yn gyfrifol am y myfyriwr cyntaf maen nhw'n ei gael. Yn wyneb y sefyllfa hon, emae'n adroddwr y digwyddiadau - yn y person cyntaf - yn datrys yr anhysbys gyda'i ddealltwriaeth blentynnaidd a'i ddyfaliadau ffansïol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Gustavo Woltman meddai

  Mae'n ymddangos fel rhestr gywir iawn i mi. Mae Saga Lord of the Rings yn un o'r goreuon sydd wedi'i ysgrifennu a'i addasu ar gyfer ffilm.
  - Gustavo Woltmann.