Y llyfrau gorau i'w rhoi y Nadolig hwn

Y llyfrau gorau i'w rhoi adeg y Nadolig.

Y llyfrau gorau i'w rhoi adeg y Nadolig.

Mae rhoi llyfr da yn ffordd graff iawn o ddangos hoffter a gwerthfawrogiad o rywun annwyl. Yn ogystal, mae'n cynrychioli anrheg Nadolig fythgofiadwy, sy'n gallu meithrin dychymyg y derbynnydd, yn enwedig os yw'n cynnwys stori sy'n llawn troeon dramatig sy'n gwarantu darlleniad cyffrous, caethiwus a maethlon iawn.

Mae'r erthygl hon yn cyflwyno'r adolygiadau o ddeg nofel y mae'n rhaid eu gweld yn Sbaeneg, mae eu cyfeiriadau priodol ar yr awdur, taflenni technegol a gwybodaeth brynu wedi'u cynnwys. Mae'r gweithiau'n perthyn i awduron amlwg fel Dolores Redondo, Carlos Montero, Emilio Bueso a Javier Cercas, i enwi ond ychydig. Mae gan y deallusion hyn un nodwedd yn gyffredin: ar ôl llwyddo i drosi dadleuon a ddatblygwyd gydag arddull ddilys.

Terra Uchel gan Javier Cercas (Gwobr Planeta 2019)

Terra uchel.

Terra uchel.

Am y nofel

Mae'r plot yn digwydd yn rhanbarth heddychlon Terra Alta, sy'n cael ei ysgwyd gan drosedd heinous. Yno, mae cyrff perchnogion Gráficas Adell (y cwmni mwyaf yn yr ardal) i'w cael yn ddifywyd gydag arwyddion clir o artaith erchyll.

I ymchwilio i'r ffeithiau, mae Melchor Marín, heddwas ifanc a gyrhaeddodd o Barcelona, ​​yn ymddangos. bedair blynedd yn ôl, pwy sy'n cymryd y genhadaeth o ddatrys yr achos. Yn yr un modd, mae'n ddarllenydd brwd gyda bywyd beunyddiol hapus fel gŵr llyfrgellydd y dref a thad merch, Cosette (yn debyg i ferch Jean Valjean, prif gymeriad Les Miserables, ei hoff nofel). Fodd bynnag, o dan y llonyddwch ymddangosiadol hwnnw mae'n cuddio gorffennol tywyll sydd wedi ei drawsnewid yn chwedl am y corff.

Mae egluro'r llofruddiaethau yn sbarduno cyfres o ddigwyddiadau bywiog, yn anrhagweladwy ac yn llawn pobl enwog. Mae'r ddadl yn cynnwys adlewyrchiad clir iawn o'r asesiad o'r gyfraith, tegwch cyfiawnder ac a oes unrhyw fframwaith sy'n dderbyniol yn foesol i gyfiawnhau dial.

Bio awdur

Mae Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, Sbaen 1962) yn awdur toreithiog. Mae wedi ysgrifennu gwaith sydd wedi'i gyfieithu i fwy na deg ar hugain o ieithoedd ac mae hefyd wedi creu nofelau arobryn cenedlaethol a rhyngwladol, y mae rhai yn sefyll allan yn eu plith Y symudol, Bol y morfil, Milwyr Salamis, Anatomeg amrantiad, Deddfau'r ffin y Yr impostor.

Yn yr un modd, wedi rhyddhau amryw lyfrau -Tymor da, Gwir Straeon, Gwirionedd Agamemnon y Ffyrdd o guddio- yn ogystal â thraethodau (Gwaith llenyddol Gonzalo Suárez y Man dall).

Yn ogystal, wedi ennill gwobrau amrywiol am draethodau, newyddiaduraeth a'i yrfa broffesiynol megis y Prix Ulysse (Ffrainc), y Premio Internazionale del Salone del Libro di Torino, y Premio Friuladria, y Premio Internazionale Città di Vigevano, neu'r Premio Sicilia, y pedwar olaf hyn yn yr Eidal.

Nodweddion y llyfr

 • Clawr caled: Páginas 384
 • Golygydd: Planeta Golygyddol
 • Rhifyn: 1 (Tachwedd 5, 2019)

Gallwch ei brynu yma: Terra Uchel

Wyneb gogleddol y galon (Áncora & Delfin) gan Dolores Aredondo

Wyneb gogleddol y galon.

Wyneb gogleddol y galon.

Am y nofel

Mae'r llyfr hwn yn rhagflaeniad i'r Trioleg Baztán. Mae'n mynd yn ôl i Awst 2005. Mae popeth yn digwydd ymhell cyn y llofruddiaethau a ysgydwodd ddyffryn Baztán. Yn y cyfnod hwn, mae Amaia Salazar, XNUMX, dirprwy arolygydd Heddlu'r Dalaith, yn yr Unol Daleithiau yn cymryd rhan mewn cwrs cyfnewid rhwng Europol a'r FBI. Rhoddir yr hyfforddiant hwn gan Aloisius Dupree, pennaeth yr uned ymchwilio. Rhaid nodi bod Amaia yn un o'r prif gymeriadau enwocaf y genre nofel drosedd.

Mae un o'r arholiadau'n gofyn am ddatrys achos go iawn o lofrudd cyfresol o'r enw "y cyfansoddwr." Modus operandi y malefactor hwn yw ymosod ar deuluoedd cyfan, gan adael lleoliadau troseddau sy'n edrych fel defodau.

Yn annisgwyl, daw Salazar yn aelod o'r tîm ymchwilio sy'n symud i New Orleans. Mae popeth yn digwydd ychydig cyn y corwynt gwaethaf yn ei hanes er mwyn rhagweld y llofrudd. Yna, bydd galwad ffôn gan ei modryb Engrasi o Wlad y Basg yn dod ag ysbrydion plentyndod Amaia i’r presennol, gan ei gorfodi i wynebu ei hofnau dyfnaf a’r atgofion sydd wedi rhoi mewnwelediad rhyfeddol iddi i wyneb gogleddol y galon.

Bywgraffiad yr awdur

Dolores Redondo (Donostia-San Sebastián, Sbaen, 1969) yw crëwr y clodwiw Trioleg Baztán, ffenomen lenyddol sydd wedi cyflawni miliwn a hanner o ddarllenwyr diamod. Yn ogystal, yn ystod 2016 derbyniodd Wobr Planeta am Hyn i gyd a roddaf ichi.

Hyd yn hyn, mae wedi cyrraedd y nifer drawiadol o 36 o gyhoeddwyr sydd wedi cyhoeddi ei deitlau. Ddim yn ofer, Y gwarcheidwad anweledig Addaswyd rhandaliad cyntaf y drioleg— i'r sinema yn 2017 ac mae fersiynau ffilm nodwedd dwy gyfrol arall y drioleg i'w rhyddhau cyn bo hir: Etifeddiaeth mewn esgyrn y Yn cynnig i'r storm, fel Hyn i gyd a roddaf ichi.

Nodweddion y llyfr

 • Clawr caled: Páginas 688
 • Golygydd: Rhifynnau Destino
 • Rhifyn: 1 (Hydref 1, 2019)
 • Casgliad: Ancora & Delfin

Gallwch ei brynu yma: Wyneb gogleddol y galon

Datgymalu'r trosedd perffaith: 4 (Dim Ffuglen)gan Mayka Navarro

Datgymalu'r trosedd perffaith.

Datgymalu'r trosedd perffaith.

Am y nofel

Yn seiliedig ar dystiolaethau go iawn aelodau o'r Mossos d'Esquadra, mae'r gwaith hwn yn egluro achos Ana María Páez Capital. Roedd hi’n ddynes a lofruddiwyd yng nghymdogaeth Gràcia yn Barcelona, ​​yr ymddangosodd ei henw yn y cynllwyn o dwyll a thwyll banc a gyflawnwyd gan María Ángeles Molina Fernández, “Angi”, a gymerodd hunaniaeth y ffrind a lofruddiwyd i gyflawni ei chamweddau.

Ar ôl misoedd o ymchwiliadau manwl a chynhwysfawr, llwyddodd yr heddweision i ddatgymalu "y drosedd berffaith" cerddorfaol gan Molina Fernández. Gwneir y naratif gan y newyddiadurwr a gyhoeddodd wir ddigwyddiadau'r ymchwiliad ac a oedd ar fin cael ei gyfrif gan y barnwr a oedd yn gyfrifol am yr achos.

Bywgraffiad yr awdur

Newyddiadurwr sydd wedi gweithio mewn gwahanol gyfryngau print yw Mayka Navarro (Badalona, ​​Sbaen, Gorffennaf 1968) fel Papur Newydd Catalwnia y La Vanguardia. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn straeon newyddion byw gyda rhaglenni teledu ar Tele 5 a TV3, ac yn Y suplement o Catalunya Ràdio.

Nodweddion y llyfr

 • Gorchudd meddal: Páginas 312
 • Golygydd: SinFiction
 • Rhifyn: 1 (Medi 30, 2019)
 • Casgliad: SinFiction

Gallwch ei brynu yma: Datgymalu'r trosedd perffaith

Valkyries: Merched y Gogledd (Naratifau Hanesyddol) gan Iñaki Biggi

Valkyries: merched y Gogledd.

Valkyries: merched y Gogledd.

Am y nofel

Blwyddyn 859 OC, mae Seville yn dyst i'r ymgais i ysbeilio gan fflyd Llychlynnaidd nad yw'n cyflawni ei hamcan. O ganlyniad, mae rhyfelwyr y gogledd yn cael eu cipio gan lywodraethwr y ddinas, sy'n mynnu pridwerth afresymol i'w rhyddhau. Pan fydd y newyddion yn cyrraedd setliad y goresgynwyr, mae'r menywod yn penderfynu llogi llond llaw o ganeuon i'w hyfforddi yn y grefft o ymladd.

Ar ôl blwyddyn o hyfforddiant, mae cenhadaeth achub ymddangosiadol amhosibl ei gydwladwyr yn cychwyn. Er gwaethaf y digwyddiadau a'r rhwystrau annisgwyl niferus a ddigwyddodd ar ddechrau'r alldaith, llwyddodd y rhyfelwyr i gyrraedd prifddinas Andalusia. Yn y nofel hon, mae'r awdur yn dangos gallu naratif rhagorol i ddangos ochr fwyaf dynol, dewr a dychrynllyd gwareiddiad disglair.

Awtomatig Sobre el

Y ffordd orau i wybod am Iñaki Biggi, yw darllen y cyfweliad hwn.

Nodweddion y llyfr

 • Clawr caled: Páginas 576
 • Golygydd: Editora y Distribuidora Hispano Americana, SA
 • Rhifyn: 1 (Ebrill 23, 2018)
 • Casgliad: Naratifau Hanesyddol

Gallwch ei brynu yma: Valkyries: Merched y Gogledd

Aeons Rhyfedd (Insomnia) gan Emilio Bueso

Eons rhyfedd.

Eons rhyfedd.

Am y nofel

Unwaith eto, mae Emilio Bueso yn creu argraff gyda stori mor annifyr ag y mae'n gaethiwus. Yn y gwaith hwn mae cynllwyn i ddinistrio'r byd ar sail proffwydoliaethau'r Cthulhu Mythos. Mae'r plot yn arwain at gyfarfod allwedd arian gudd yn Barcelona, ​​at lwybr mewn car sy'n ffinio â therfynau rheswm ac i gwrdd â phum anffodus nad ydyn nhw'n ymddiswyddo eu hunain ym mhresenoldeb anhrefn a dinistr terfynol. Sut y gallai fod fel arall, yn natblygiad y stori mae yna lawer o baentiadau dychrynllyd sy'n cael eu cyflawni'n dda iawn, wedi'u llwytho â delweddau ysgytwol.

Bio awdur

Yn enedigol o Castellón, Sbaen, ym 1974, mae Emilio Bueso yn beiriannydd systemau Dewch yn awdur sy'n enwog am ei realaeth fudr a naratif amrwd ei nofelau arswyd. Mae ei gyhoeddiadau yn amrywio o straeon ysbryd nodweddiadol (Noson gaeedig, 2007), gan fynd trwy weledigaeth am apocalypse heb danwydd ffosil (Zenith, 2012), i ffilm gyffro bandemig fiolegol arddull orllewinol (Heno bydd yr awyr yn llosgi, 2013), ymhlith eraill.

Nodweddion y llyfr

 • Clawr caled: Páginas 288
 • Golygydd: Valdemar
 • Rhifyn: 1 (Mai 7, 2014)
 • Casgliad: Insomnia

Gallwch ei brynu yma: Aeons Rhyfedd

Llawenydd gan Manuel Vilas: Rownd Derfynol Gwobr Planeta 2019

Llawenydd.

Llawenydd.

Am y nofel

Yn y llyfr hwn, mae'r awdur yn ein gwahodd i fyfyrio ar rôl pob person o fewn eu cenhedlaeth ac yng nghof cyfunol cenedl.. Mae'r plot yn canolbwyntio ar egluro'r cyfyng-gyngor sy'n deillio o'r llwyddiant allanol ymddangosiadol a achosir gan enwogrwydd, yn hytrach nag unigrwydd mewnol a'r chwilio am wirionedd mewnol.

Mae'r prif gymeriad yn wynebu gwahanol sefyllfaoedd fel marwolaeth ei rieni, ysgariad a'r addasiad i fyw gyda dynes newydd. Mae'r amgylchiadau hyn yn ei yrru i ddeall perthnasedd sylfaenol ei blant yn ei fywyd. Wrth ddatblygu digwyddiadau, mae didwylledd gyda chi'ch hun a chydag eraill yn ymddangos fel ansawdd anhepgor i anelu at sicrhau hapusrwydd.

Bio awdur

Graddiodd Manuel Vilas (Barbastro, Sbaen, 1962) o Brifysgol Zaragoza gyda gradd mewn Athroniaeth Sbaenaidd. Mae ei greadigaeth farddonol yn cynnwys cyhoeddiadau cydnabyddedig, y gallwn sôn amdanynt yn eu plith Yr awyr (2000), Calor (2008) a Cwymp (2015), ymhlith eraill; Yn yr un modd, yn ei waith naratif, mae teitlau fel Sbaen (2008), Yr anfarwolion y Saith can miliwn o rhinos (2015).

Yn yr un modd, mae Vilas yn cyfrannu'n rheolaidd at Herald of Aragon, El Mundo, La Vanguardia, El Pais y ABC. Mae'r nodwedd hunangofiannol a thrallodus yn nodwedd gyffredin o'i ysgrifau, ynghyd â themâu dirfodol fel treigl amser, derbyn colled neu unigrwydd.

Nodweddion y llyfr

 • Clawr caled:Páginas 360
 • Golygydd:Planeta Golygyddol
 • Rhifyn: 1 (Tachwedd 5, 2019)

Gallwch ei brynu yma: Llawenydd

Merched y Capten gan María Dueñas (Llyfrgell María Dueñas) 

Merched y Capten.

Merched y Capten.

Am y nofel

Mae'r plot yn ymwneud â bywydau tair chwaer yn eu hugeiniau gyda thymer gref (Victoria, Mona a Luz Arenas). Rhaid iddynt fynd i'r afael â skyscrapers, rhwystrau, cydwladwyr a nwydau i gyflawni eu breuddwydion yn Efrog Newydd. Daeth y merched i’r metropolis hwn ym 1936 o Sbaen a orfodwyd gan eu tad, El Capitan, y mae’n rhaid iddo ddelio â’r llysoedd wrth ddatrys y casgliad o iawndal suddiog ar ôl marwolaeth ddamweiniol Emilio Arenas, ei gyflogwr gwamal.

Mae María Dueñas yn adlewyrchu yn y llyfr teimladwy a hawdd ei ddarllen hwn y sefyllfaoedd garw sy'n gysylltiedig â dod yn ymfudwr. Mae hyn, gan ei fod bron bob amser yn gofyn am ddogn mawr o benderfyniad i adael antur gyda gwrthdroadau epig a dyfodol ansicr. Mae'r awdur hefyd yn talu teyrnged i ddewrder menywod sy'n gorfod wynebu adfyd yng nghanol cyd-destunau anffafriol.

Bywgraffiad yr awdur

Ganwyd María Dueñas ym 1964 yn Puertollano, Ciudad Real. Derbyniodd ei ddoethuriaeth mewn Athroniaeth Saesneg ac ar ôl treulio dau ddegawd yn cwblhau ei hyfforddiant, cyhoeddodd Yr amser rhwng gwythiennau (2009), nofel a gyflawnodd lwyddiant golygyddol enfawr, i'r pwynt iddi gael ei haddasu ar gyfer teledu gan Antena 3, gan ddod yn llwyddiant ysgubol yn y gynulleidfa a sicrhau nifer o wobrau.

Yn ddiweddarach, parhaodd i ennill darllenwyr a beirniadaeth lenyddol hudolus gyda Anghofiwch Mision (2012) a Dirwest (2015). Merched y Capten yw ei nofel ddiweddaraf, y bedwaredd. At ei gilydd, mae gweithiau Dueñas wedi cael eu cyfieithu i fwy na 35 o ieithoedd ac mae ei miliynau o brintiau a werthwyd yn ei gosod fel un o'r ysgrifenwyr mwyaf gwerthfawr yn Sbaen ac America Ladin.

Nodweddion y gwaith

 • Gorchudd meddal: Páginas 624
 • Golygydd: Planet
 • Rhifyn: 01 (2 Gorffennaf, 2019)
 • Casgliad: Llyfrgell Maria Dueñas

Gallwch ei brynu yma: Merched y Capten

Someday heddiw gan Ángela Becerra: Gwobr Nofel Fernando Lara 2019

Someday, heddiw.

Someday, heddiw.

Am y nofel

Mae Bathsheba yn fabi bastard a anwyd ar noson stormus mewn lleoedd mwdlyd. Er gwaethaf cael popeth yn ei herbyn, mae hi wedi cael ei bendithio â'r cryfder benywaidd sy'n angenrheidiol i oresgyn unrhyw rwystrau sy'n dod ei ffordd. Maent yn ei chydnabod am ei chysylltiad diwyro â Capitolina, merch gyfoethog anffodus sy'n dod yn chwaer laeth ac yn llygaid disglair nad yw ei magnetedd hudol byth yn mynd heb i neb sylwi.

Someday heddiw yn seiliedig ar ddigwyddiad go iawn a gynhaliwyd yng Ngholombia yn ystod 1920, pan fydd Betsabé Espinal, merch dair ar hugain oed ragarweiniol, yn cymryd arweinyddiaeth arwrol un o'r streiciau menywod cyntaf a gofnodwyd. Yn y llyfr hwn, mae'r awdur yn gwneud teyrnged i'r cyfeillgarwch mwyaf hyfryd ac yn cyflwyno stori ryfeddol y cylch cariad a amgylchynodd ei brif gymeriadau.

Bywgraffiad yr awdur

Brodor o Cali, Colombia yw Ángela Becerra; Yn ei dref enedigol astudiodd Gyfathrebu. Daeth yn is-lywydd creadigol un o asiantaethau amlycaf Sbaen, fodd bynnag, yn 2000 penderfynodd adael ei gyrfa lwyddiannus ar ôl i ddod yn awdur, ei gwir angerdd mawr.

Flwyddyn yn ddiweddarach, lansiad Enaid agored, casgliad aruchel o gerddi am yr argyfyngau sy'n digwydd yn ystod aeddfedrwydd pobl. Ei nofel gyntaf, O'r cariadon a wadwyd (2003), enillodd Wobr Lenyddol Ladin 2004 iddo o Ffair Lyfrau nodedig Chicago, yn ogystal ag adolygiadau rhagorol gan feirniaid arbenigol a derbyniad ysblennydd ymhlith darllenwyr America Ladin.

Ailadroddodd y wobr hon yn 2006 ynghyd â Gwobr Nofel Azorín 2005 a Gwobr Llyfr Ffuglen Colombia Orau 2005 gyda Y freuddwyd olaf ond un (2005), cyhoeddi ei gysegriad diffiniol fel nofelydd. Yn ystod y blynyddoedd canlynol cwblhaodd lyfrau enwog eraill, ymhlith y rhain Faint o'r gloch amser (2007), Hi a gafodd y cyfan (2009) y Cofiannau scoundrel saith-soled (2013).

Nodweddion y llyfr

 • Clawr caled: Páginas 816
 • Golygydd: Golygyddol Planeta (Mai 21, 2019)
 • Casgliad: Awduron Sbaeneg ac Ibero-Americanaidd

Gallwch ei brynu yma: Someday heddiw 

Invisible gan Eloy Moreno (Ink Cloud)

Anweledig.

Anweledig.

Am y nofel

Mae'n llyfr introspective iawn. Mae'n dadansoddi'r gwrthddywediadau a gynhyrchir yn ystod plentyndod gan y gwahanol gyflwr meddwl a all arwain unrhyw un i fod eisiau diflannu pan fyddant yn teimlo bod eraill yn arsylwi arnynt ac yna'n mynd i'r eithaf arall o fod eisiau cael eu gweld pan fyddant yn teimlo'n ddisylw. Mae'n eithaf anodd i'r darllenydd beidio â chael ei adlewyrchu yn unrhyw un o rannau'r testun.

Bio awdur

Mae Eloy Moreno (Castellón, Sbaen, 1976) wedi sefyll allan fel awdur ers hunan-gyhoeddi Y pen gel gwyrdd —Y nofel gyntaf hon— teitl sy'n fwy na 200.000 o unedau a werthwyd. Roedd yr awdur yn gwybod sut i gynnal lefel yr ansawdd, y bachyn yn ei ddilynwyr a'i enw da ymhlith beirniaid llenyddol gyda'i ddatganiadau canlynol: Beth wnes i ddod o hyd iddo o dan y soffa (2013), Yr anrheg (2015), Invisible (2018) a Straeon i ddeall y byd (cyfres o dair cyfrol, hyd yma, a ddechreuwyd yn 2015), mae'r olaf wedi'i hanelu at y cyhoedd, er bod ei ddarllen wedi'i gynnwys mewn sawl sefydliad addysgol.

Nodweddion y llyfr

 • Gorchudd meddal: Páginas 304
 • Golygydd: Cwmwl inc
 • Rhifyn: 001 (1 Chwefror, 2018)
 • Casgliad: Cwmwl inc

Gallwch ei brynu yma: Invisible

Mae'r goedwig yn gwybod eich enw gan Alaitz Laceaga (Nofelau Gwych)

Mae'r goedwig yn gwybod eich enw.

Mae'r goedwig yn gwybod eich enw.

Am y nofel

Stori sy'n cynnwys holl elfennau darlleniad cyffrous: cariad, cynllwyn, cenfigen, poen a dial. Mae wedi ei leoli ar ddiwedd y 1920au, pan oedd Estrella ac Alma (ei gefaill) yn byw ysblander bywyd aristocrataidd fel merched Ardalydd Zuloaga, teulu sy'n berchen ar fwynglawdd haearn.

Ond mae eu ffordd o fyw moethus yn cuddio dirgelwch sy'n eu poeni: Oherwydd melltith rhyfedd a etifeddwyd, bydd un o'r ddwy chwaer yn marw cyn ei phen-blwydd yn bymtheg oed. Yn y cyd-destun hwn, mae datblygiad y plot yn cychwyn, a fydd yn arwain y prif gymeriad i dybio ei hun fel menyw feiddgar a bythgofiadwy, heb roi sylw i godau cymdeithasol ymddygiad confensiynol ac yn gwbl benderfynol o amddiffyn etifeddiaeth ei theulu.

Bywgraffiad yr awdur

Ganed Alaitz Laceaga yn Bilbao ym 1982, ac mae'n gefnogwr ffyddlon o nofelau Fictoraidd, arswyd a chyfresi teuluol. Dechreuodd ei yrfa lenyddol gyda chyhoeddi nifer o straeon byrion ar dudalennau Rhyngrwyd, gan ragori ar 60.000 o ymweliadau a barn ffafriol ddi-ri. O ganlyniad, penderfynodd gynhyrchu ei nofelau cyntaf (derbyniad da iawn gan y cyhoedd a beirniaid): Mae'r goedwig yn gwybod eich enw y Merched y ddaear.

Nodweddion y llyfr

 • Clawr caled: Páginas 632
 • Golygydd: B (Rhifynnau B)
 • Rhifyn: 001 (Mai 24, 2018)
 • Casgliad: Nofelau gwych

Gallwch ei brynu yma: Mae'r goedwig yn gwybod eich enw

Awyr Agored gan Jesús Carrasco (NF Novela)

Awyr Agored.

Awyr Agored.

Am y nofel

Rydym yn wynebu realiti iwtopaidd, byd wedi plymio i sychder creulon ac y mae llywodraethu yn nodedig ynddo. Mae'r prif gymeriad yn blentyn y mae'n rhaid iddo ddod o hyd i ffordd i oroesi yn y trais llethol y mae'r un prinder wedi'i gynhyrchu ac mewn cynnyrch colli gwerthoedd o'r un dadelfennu cymdeithasol.

Mae'r stori'n dechrau gydag erledigaeth bod y prif gymeriad yn byw, ar ôl rhedeg cymaint, cyrhaeddir gwastadedd sy'n cael ei dynnu'n anorchfygol. Mae ef, wrth weld ei hun yn dal yn fyw, yn penderfynu wynebu'r dirwedd cras, ac ar ei ffordd mae'n rhedeg i mewn i heriwr gafr sy'n newid ei lwc a'i fywyd am byth.

Bio awdur

Mae Jesús Carrasco (Badajoz, 1972) yn awdur sydd wedi llwyddo i sefydlu ei hun yn y byd llenyddol yn rhyngwladol yn ei ymddangosiad cyntaf gyda Awyr Agored (2013). Ni chollodd Urdd Llyfrwerthwyr Madrid y gwaith, a rhoddodd Wobr Llyfr y Flwyddyn iddi, heb sôn am y Prix Ulysse am y Nofel Gyntaf Orau a llawer o wobrau eraill. Ar hyn o bryd mae'r awdur yn byw yn Seville, lle mae'n parhau â'i yrfa.

Nodweddion y llyfr

 • Gorchudd meddal: Páginas 224
 • Golygydd: Planet (Hydref 29, 2019)
 • Casgliad: Nofel NF

Gallwch ei brynu yma: Awyr Agored

Y llanast rydych chi'n ei adael gan Carlos Montero: Gwobr Nofel Wanwyn 2016

Y llanast rydych chi'n ei adael.

Y llanast rydych chi'n ei adael.

Am y nofel

Mae'r stori hon yn ein rhoi yn esgidiau Raquel, menyw gyffredin, athrawes llenyddiaeth, sy'n gorfod symud o'i weithle i Ourense i gwmpasu absenoldeb cydweithiwr. Mae hi'n mynd gyda'i gŵr, sydd, yn achosol, o'r lle hwnnw.

Mae popeth yn normal, nes bod y person yr oedd hi i fod i gymryd ei le yn ddifywyd. Mae popeth yn nodi mai hunanladdiad ydoedd, ond mae Raquel yn amau. Yn ogystal â hynny, mae'r myfyrwyr yn dechrau ei boeni, ac mae'r prif gymeriad yn dechrau derbyn negeseuon. Mae pob manylyn yn creu awyrgylch llawn tyndra ac suspenseful sy'n gwneud i'r gwallt sefyll o'r diwedd.

Rydym yn wynebu un o nofelau trosedd gorau'r cyfnod diweddar.

Bio awdur

Mae Carlos Montero (Orense, 1972) yn awdur amlwg o Sbaen, hefyd yn ysgrifennwr sgrin toreithiog. Mae ganddo radd mewn gwyddor gwybodaeth o'r UCM. Mae'n cael ei gydnabod am ei waith yn y ddwy agwedd uchod, fodd bynnag, yn ddiweddar bu'n gyfarwyddwr gyda Arian hawdd.

Mae ei weithiau fel ysgrifennwr sgrin yn cynnwys Genesis, Ffordd o fyw, ac un o'i greadigaethau mwyaf arwyddluniol Ffiseg a chemeg. Gyda The Disorder You Leave Mae wedi achosi effaith anhygoel ar ei ddarllenwyr, nad ydyn nhw'n rhoi'r gorau i wneud adolygiadau ar y we ynglŷn â'r gwaith.

Nodweddion y llyfr

 • Fformat: Fersiwn Kindle
 • Maint y ffeil: 796 KB
 • Hyd argraffu: 398
 • Golygydd: Espasa (Mawrth 22, 2016)
 • Gwerthwyd gan: Amazon Media EU S.à rl

Gellir ei brynu yma: Y llanast rydych chi'n ei adael


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)