Y ffrog werdd olewydd

Mae'r siwrneiau academaidd y dylai myfyriwr Llythyrau fel fi eu gwneud (ac eisiau, gadewch i ni fynd ...) i'w gwneud, weithiau'n arwain at leoedd yr oedd rhywun wedi'u gadael yn cael eu hisraddio, nid am hwyl, ond oherwydd nad yw'r crynhoad llethol o straeon weithiau'n gwneud hyd yn oed ein gadael i anadlu. Heb fod eisiau bod yn ddifrifol, rwyf am rannu stori gyda chi, stori hyfryd iawn gan un o fy hoff awduron, Silvina Ocampo, a hynny oherwydd pwnc roedd yn rhaid i mi ei ddarllen eto (ar ôl amser hir ...). Efallai nad yw'n lle, efallai nad yw'n dweud unrhyw beth, ond mae pwy bynnag sy'n ysgrifennu yn ei ddarllen, a'r ffordd orau i gelf wneud synnwyr yw trwy gau'r cylch. Gobeithio y gwnewch chi, fel fi, ei fwynhau'n fawr.

Y ffrog werdd olewydd

Daeth y ffenestri lliw i'w gyfarfod. Roedd hi wedi bod allan am ddim byd ond siopa y bore hwnnw. Golchodd Miss Hilton yn hawdd, roedd ganddi groen papur memrwn tryloyw, fel y pecynnau lle gwelir popeth.
daw hynny wedi'i lapio; ond o fewn y tryloywderau hynny roedd haenau tenau iawn o ddirgelwch, y tu ôl i ganghennau gwythiennau a dyfai fel coeden fach ar ei dalcen. Nid oedd ganddo oedran ac roedd un yn meddwl ei fod yn syndod
yn ei hystum plentyndod, yn union ar hyn o bryd pan bwysleisiwyd crychau dyfnaf yr wyneb a gwynder y blethi. Ar adegau eraill, credai un ei bod wedi ei synnu gan esmwythder merch ifanc a gwallt melyn iawn, ar hyn o bryd pan oedd ystumiau ysbeidiol henaint yn dwysáu. Roedd hi wedi teithio'r byd ar long cargo, wedi'i gorchuddio â morwyr a mwg du. Roedd yn adnabod America a'r rhan fwyaf o'r Orient. Roedd bob amser yn breuddwydio am fynd yn ôl i Ceylon. Yno, roedd wedi cwrdd ag Indiaidd a oedd yn byw mewn gardd wedi'i hamgylchynu gan nadroedd. Ystlumiodd Miss Hilton mewn siwt ymdrochi yn hir ac yn fawr fel balŵn yng ngolau'r lleuad, mewn môr cynnes lle bu un yn chwilio am ddŵr am gyfnod amhenodol, heb ddod o hyd iddo, oherwydd ei fod yr un tymheredd â'r aer. Roedd wedi prynu het wellt lydan gyda phaun wedi'i baentio arni, a oedd yn bwrw glaw adenydd mewn tonnau ar ei wyneb pensive. Roedden nhw wedi ei roi iddo
cerrig a breichledau, roeddent wedi rhoi siolau iddi a nadroedd wedi'u pêr-eneinio, adar wedi'u bwyta gwyfynod yr oedd hi'n eu cadw mewn cefnffordd yn y tŷ preswyl. Roedd ei fywyd cyfan wedi'i gloi yn y gefnffordd honno, roedd ei fywyd cyfan wedi'i neilltuo i ymgynnull
chwilfrydedd cymedrol trwy gydol ei theithiau, oherwydd yn ddiweddarach, mewn arwydd o agosatrwydd goruchaf a ddaeth â hi yn nes yn nes at fodau, agor y gefnffordd a dangos ei hatgofion fesul un. Yna byddai'n mynd yn ôl i ymdrochi ar y traethau
yn gynnes o Ceylon, roedd hi'n teithio eto yn China, lle bygythiodd Tsieineaidd ei lladd pe na bai'n ei briodi. Teithiodd eto yn Sbaen, lle pasiodd allan mewn teirw ymladd, o dan adenydd paun yr het ysgwyd.
gan gyhoeddi ymlaen llaw, fel thermomedr, ei lewygu. Roedd yn teithio yn yr Eidal eto. Yn Fenis roedd hi'n gydymaith i Ariannin. Roedd wedi cysgu mewn ystafell o dan awyr wedi'i phaentio lle roedd bugail wedi ei gwisgo mewn pinc yn gorffwys ar bentwr o laswellt gyda chryman yn ei llaw. Roedd wedi ymweld â'r holl amgueddfeydd. Roedd yn hoff o strydoedd mynwent cul Fenis yn fwy na'r camlesi, lle roedd ei goesau'n rhedeg a heb syrthio i gysgu fel yn y gondolas. Cafodd ei hun yn y siop trin gwallt El Ancla, gan brynu pinnau a biniau gwallt ar eu cyfer
dal ei blethi hir mân wedi eu troelli o amgylch ei phen. Roedd yn hoff o ffenestri siop y siop trin gwallt oherwydd aer bwytadwy penodol bod ganddyn nhw'r rhesi o fotymau wedi'u carameleiddio, y blychau gwnïo ar ffurf blychau candy a
y les papur. Roedd yn rhaid i'r biniau gwallt fod yn euraidd. Roedd ei disgybl olaf, a oedd â chwiw am steiliau gwallt, wedi erfyn arni adael iddi gribo ei gwallt un diwrnod pan na fyddent yn gadael iddi fynd allan am dro, gan ymadfer o annwyd. Miss hilton
Roedd hi wedi cytuno oherwydd nad oedd unrhyw un yn y tŷ: roedd hi wedi caniatáu iddi gael ei chribo gan ddwylo pedair ar ddeg oed ei disgybl, ac o'r diwrnod hwnnw ymlaen roedd hi wedi mabwysiadu'r steil gwallt braid hwnnw a wnaeth hi, a welwyd o'r blaen a chyda'i llygaid ei hun, a
Pen Groeg; ond, i'w weld o'r cefn a chyda llygaid eraill, cynnwrf o flew rhydd a oedd yn bwrw glaw ar y nape crychau. Ers y diwrnod hwnnw, roedd sawl peintiwr wedi edrych arni’n ddi-baid ac roedd un ohonyn nhw wedi gofyn ei chaniatâd
i wneud portread ohoni, oherwydd ei thebygrwydd rhyfeddol i Miss Edith Cavell. Ar y dyddiau pan aeth i sefyll am yr arlunydd, roedd Miss Hilton yn gwisgo gŵn melfed gwyrdd olewydd, a oedd mor drwchus â chlustogwaith pen-glin.
hen. Roedd stiwdio’r arlunydd yn niwlog gyda mwg, ond roedd het wellt Miss Hilton yn ei chludo i ranbarthau anfeidrol o’r haul, ger cyrion Bombay.
Roedd lluniau o ferched noeth yn hongian ar y waliau, ond roedd hi'n hoffi tirweddau gyda machlud haul, ac un prynhawn cymerodd ei disgybl i ddangos paentiad iddi yn dangos haid o ddefaid o dan goeden euraidd ar fachlud haul. Bu Miss Hilton yn chwilio’n daer am y dirwedd, tra bod y ddau ohonyn nhw ar eu pennau eu hunain yn aros am yr arlunydd. Nid oedd unrhyw dirwedd: roedd yr holl baentiadau wedi troi’n ferched noeth, ac roedd y steil gwallt plethedig hardd yn cael ei chwifio gan fenyw noeth mewn paentiad ffres ar îsl. O flaen ei disgybl, gosododd Miss Hilton y diwrnod hwnnw yn fwy styfnig nag erioed, yn erbyn y ffenestr, wedi'i lapio yn ei ffrog felfed.
Bore trannoeth, pan aeth i dŷ ei ddisgybl, nid oedd neb yno; Ar y bwrdd yn yr ystafell astudio, roedd amlen yn aros amdani gyda hanner mis o arian, a oedd yn ddyledus iddi, gyda cherdyn bach a ddywedodd mewn llythyrau mawr o

dicter, a ysgrifennwyd gan feistres y tŷ: "Nid ydym am gael athrawon sydd â chyn lleied o wyleidd-dra." Nid oedd Miss Hilton yn deall yn iawn ystyr yr ymadrodd; nofiodd y gair gwyleidd-dra yn ei ben wedi'i orchuddio â melfed gwyrdd-olewydd. Roedd hi'n teimlo menyw hawdd angheuol yn tyfu ynddi, a gadawodd y tŷ gyda'i hwyneb wedi'i llosgi, fel petai hi newydd chwarae gêm o denis.
Wrth agor ei waled i dalu am y biniau gwallt, gwelodd fod y cerdyn sarhaus yn dal i edrych allan o blith y papurau, ac edrychodd arno'n ffyrnig fel petai wedi bod yn ffotograff pornograffig.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)