Teithiau Gulliver

Teithiau Gulliver

Teithiau Gulliver

Teithiau Gulliver yn ddychan rhyddiaith, a ystyrir yn waith mwyaf rhagorol a ysgrifennwyd gan y Gwyddel Jonathan Swift. Fe’i cyhoeddwyd ym mis Hydref 1726 ac ers hynny mae ei boblogrwydd wedi arwain at ddod yn glasur o lenyddiaeth y byd. Creodd yr awdur y testun fel gwawd o "straeon teithio", gan ychwanegu beirniadaeth gref o arferion, dulliau gwleidyddol, yn ogystal â'r natur ddynol.

La nofel yn llawn ffantasi gyda chyffyrddiadau o hiwmor a dychymyg, am y rheswm hwn, mae llawer yn tybio mai gwaith plant ydyw. Y prif gymeriad o'r stori hon yn Gulliver lemuel, meddyg sydd, oherwydd rhai amgylchiadau, yn penderfynu mynd ar daith. Trwy gydol ei deithiau bydd yn byw anturiaethau gwych a byddwch yn cwrdd â phedwar gwareiddiad rhyfedd, pob un yn wahanol iawn i'ch un chi.

Crynodeb o Teithiau Gulliver (1726)

Nofel ddychanol yw hi lle mae pedair taith llawfeddyg yn cael eu naratif, a flinodd ar y drefn, penderfynodd gychwyn ar sawl antur forwrol. Y gwaith hwn mae'n glasur o lenyddiaeth ac mae wedi'i addasu ar sawl achlysur, ar gyfer ffilm, teledu, radio ac ar gyfer dramâu. Hefyd, mae gwahanol awduron wedi gwneud dilyniannau i'r stori, gyda theithiau newydd gan yr enwog Lemuel Gulliver.

Crynodeb

Mae Lemuel Gulliver yn feddyg llawfeddyg priod gyda phlant, Brodor o Swydd Nottingham. Ef yn gwneud pedair taith y bydd yn byw ynddynt anhygoel e anturiaethau diddorol. Ym mhob un ohonynt byddwch yn y pen draw ar ynys wahanol, lle byddwch chi'n cwrdd â phedwar gwareiddiad penodol. Bydd y rhain yn gwneud ichi fyfyrio bob tro y dychwelwch i Loegr a chwestiynu popeth am eich bywyd.

Taith gyntaf

Yn Mai 1699, Gulliver yn cychwyn ar ei daith gyntaf, y mae mynd ar fwrdd yr Antelop. Ar ôl storm gref, mae'r llong yn suddo a rhaid i Lemuel nofio yn ddiflino nes ceisio tir cadarn. Ar ôl llywio trwy ddyfroedd cythryblus, mae'n llwyddo i gyrraedd y lan, lle mae'n cwympo i gysgu oherwydd yr ymdrech enfawr a wnaed. Mae'r prif gymeriad yn deffro wedi'i glymu a'i amgylchynu gan bobl fach: trigolion Lilliput.

Y diwrnod nesaf, Mae Gulliver yn cwrdd ag ymerawdwr yr ynys, y mae'n cydymdeimlo ag ef a magu hyder. Mae'n hawdd iddo addasu; dysgu'r iaith a'r arferion newydd yn gyflym. Daeth y meddyg i hoffi'r ymerawdwr gymaint â hynny mae'n penderfynu ei ryddhau, ond y llyngesydd (nad oedd yn ingratiate ag ef) sabotage popeth, fel bod rhyddfreinio’r cawr yn ddarostyngedig i rai amodau, na fyddai’n caniatáu iddo ddychwelyd adref.

Wrth i amser fynd heibio, mae rhyfel yn torri allan rhwng y Lilliputiaid a theyrnas Blefuscu. —Ar gyda thrigolion bach. Ar draul ei faint mawr, Mae Gulliver yn cipio fflyd y gelyn, gan ennill teitl anrhydeddus iddo. Ar ôl gwrthod troi Blefuscu yn wladfa Lilliput, bydd Lemuel yn neidio rhwng ochrau nes ei fod yn gallu adfer cwch o'i faint y mae'n dianc ohono ac yn dychwelyd i Loegr.

Ail daith

Dau fis ar ôl dychwelyd at ei deulu, Mae Gulliver yn penderfynu cychwyn ar daith newydd, y tro hwn yn yr Antur. Unwaith eto, mae storm yn achosi i'r llong golli ei chwrs ac yn y diwedd yn sownd ar ynys Brobdingnag. Yno mae pawb yn arsylwi rhywun enfawr, sy'n gwneud i'r criw ffoi mewn braw, tra bod Lemuel yn rhedeg i gae.

Bod yno, Ffermwr 22 metr o daldra yn cipio Gulliver i'w arddangos fel atyniad syrcas. Mae'n trefnu i fynd ag ef i'r Frenhines, sy'n mynnu ar unwaith aros gydag ef fel anifail anwes. Gan ei fod yn y palas, bydd Lemuel yn mynd trwy lawer o beryglon oherwydd ei faint bach. Diolch i amgylchiad anhygoel, bydd yn llwyddo i gyrraedd y môr, i gael ei achub yn ddiweddarach gan fflyd o Loegr.

Trydydd teithio

Fisoedd yn ddiweddarach - wedi'i yrru gan rai problemau teuluol—, Mae Gulliver yn penderfynu teithio eto. Y tro hwn, môr-ladron sy'n ymosod ar y llong ac wrth ffoi yn dod i ben mewn gwlad anhysbys. Mae Lemuel yn teithio'r diriogaeth, pan yn sydyn, mae cysgod mawr yn ei orchuddio, wrth edrych ar yr awyr, dewch o hyd i ynys arnofiol uwch ei ben. Ar ôl gofyn am help, mae rhai dynion yn taflu rhaff ac yn llwyddo i'w dringo.

Enw'r ynys ddirgel hon oedd: Laputa, yn y gymuned hon rheolir popeth trwy gerddoriaeth a mathemateg. Yn fuan mae Gulliver yn tyfu'n flinedig o'r gymuned ryfedd hon ac yn gofyn am gael ei dychwelyd i dir., lle mae'n ymweld â Balnibarbi am ychydig ddyddiau. O'r diwedd mae'n penderfynu dychwelyd i Loegr, gan fynd trwy Glubbdubdrib yn gyntaf lle mae'n ymweld â consuriwr, yn ogystal â chwrdd â'r bodau anfarwol o'r enw struldbrugs.

Pedwaredd daith

Roedd Gulliver wedi penderfynu aros yn Lloegr a pheidio byth â theithio eto. Ar ôl cyfnod o ddiflastod, penderfynodd ddychwelyd i'r môr, y tro hwn fel capten y llong. Yn fuan ar ôl hwylio, arweiniodd gwrthryfel ymhlith y criw at Lemuel yn sownd ar ynys. Yno, bydd yn cwrdd â dwy wareiddiad gwahanol: yr Yahoos a'r Houyhnhnms, yr olaf yw'r rhai sy'n rheoli'r diriogaeth.

Mae Yahoos yn fodau dynol sy'n byw yn y gwyllt, bob amser yn fudr a hefyd yn annibynadwy. O'i ran, ceffylau siarad yw'r houyhnhnms, deallus iawn ac actio yn seiliedig ar reswm llwyr. Mae Gulliver yn cyfuno'n berffaith â'r gwareiddiad hwn, a phob dydd mae ei wrthwynebiad i'r hil ddynol yn cynyddu; er, o'r diwedd - yn erbyn ei ewyllys - mae'n cael ei ddychwelyd i Loegr.

Adolygiad bywgraffyddol o'r awdur

Jonathan Swift

Jonathan Swift

Ddydd Mercher, Tachwedd 30, 1667, Dinas Dulyn (Iwerddon) gwelodd enedigaeth bedyddiwyd plentyn fel Jonathan Swift. Ei rieni oedd Abigail Erick a Jonathan Swift, y ddau yn fewnfudwyr o Loegr. Ychydig cyn iddo gael ei eni, bu farw ei dad, gan annog ei fam i ddychwelyd i Loegr. Ond cyn gadael, gadawodd y ddynes y fagwraeth gan Jonathan wrth y llyw oddi wrth Yncl Godwin.

Astudiaethau a swyddi cyntaf

Addysgwyd ef diolch i'w ewythr, ers iddo fyw ei flynyddoedd cyntaf mewn tlodi eithafol. Astudiodd yn Ysgol Kilkenny ac enillodd radd Baglor yn y Celfyddydau o Goleg y Drindod, Dulyn.. Yn 1688 dychwelodd gyda'i fam i Loegr, yno, diolch iddi llwyddodd i weithio fel ysgrifennydd i'r awdur a'r gwleidydd o Loegr Syr William Temple, a oedd yn berthynas bell a hefyd yn ffrind i'w ewythr Godwin.

Yn unol â'i ddyletswyddau fel uwchsain i Baronet Temple, Parhaodd â'i astudiaethau prifysgol ac fe'i hordeiniwyd yn offeiriad Anglicanaidd ym 1694. Wedi blino o fod yn iau a pheidio â chael ei ddyrchafu, penderfynodd ddychwelyd i Iwerddon i gymryd drosodd plwyf Kilroot. Yn 1696, dychwelodd i Moor Park - wedi'i argyhoeddi gan Temple - i baratoi ei atgofion a'i lythyrau cyn eu cyhoeddi.

Gweithiodd Swift gyda Syr Temple hyd ei farwolaeth ym 1699. Yn ystod y blynyddoedd hynny enillodd brofiad helaeth yn yr amgylchedd gwleidyddol, crefyddol a llenyddol o'r ddinas, a arweiniodd at ddod yn ffigwr pwysig a dylanwadol. Hefyd, yn yr amser hwnnw ysgrifennodd ei waith cyntaf, Y frwydr rhwng llyfrau hynafol a modern, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach ym 1704.

Ras lenyddol

Yna cyflwyniad ei destun cyntaf, yr un flwyddyn Dechreuodd mewn ysgrifennu dychanol trwy ei ail lyfr: Hanes bathtub (1704). Gwasanaethodd fel prif olygydd yn y papur newydd Arholwr, lle cyhoeddodd sawl erthygl o blaid llywodraeth y Torïaid, yr oedd yn gynghorydd iddynt rhwng 1710 a 1714.

Yn 1726 cyflwynodd yn ddienw yr hyn a fyddai’n dod yn gampwaith iddo: Teithiau Gulliver. Arweiniodd hyn at ddod yn un o'r esbonwyr dychanol pwysicaf yn y byd. Trwy'r stori athronyddol hon, Gwnaeth Swift barodi o lyfrau teithio yn boblogaidd o'r cyfnod, lle mae'n nodi'r arddull misanthropig a nodweddai sawl un o'i weithiau.

Gweithiau gan Jonathan Swift

 • Y frwydr rhwng llyfrau hynafol a modern (Pedwar. Pump)
 • Hanes casgen(1704)
 • Ymddygiad y cynghreiriaid(1711)
 • Hanes y gasgen (1713)
 • Llythyrau Ragman(1724)
 • Teithiau Gulliver (1726)
 • Cynnig cymedrol (1729)

Marwolaeth

O 1738 dechreuodd Swift ddioddef o glefyd dirgel, y tybir ei fod yn niwrolegol ei natur. Erbyn 1742, roedd tiwmor llygad yn ei gwneud yn amhosibl iddo ddarllen. Pan synhwyrodd ei farwolaeth, dywedodd: "Mae'r foment wedi dod i mi dorri gyda'r byd hwn: rydw i'n mynd i farw mewn cynddaredd, fel llygoden fawr wenwynig yn ei thwll."

Bu farw Jonathan Swift ar Hydref 19, 1745 a gadawodd y rhan fwyaf o'i gyfoeth i'r tlodion. Mae ei weddillion yn gorffwys yn Eglwys Gadeiriol St. Patrick yn Nulyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.