Tîm golygyddol

Rydym yn flog sy'n ymroddedig i newyddion llenyddol a newyddion golygyddol. Rydyn ni wrth ein bodd yn ymchwilio i awduron clasurol a chyfweld â'r ysgrifenwyr mwyaf dewisol fel Rownd Dolores o marwan hefyd yn lletya awduron newydd.

Mae gennym fwy na 450.000 o ddilynwyr Twitter ar ein cyfrif @A_literature O ble

Rydyn ni'n hoffi symud trwy'r gwahanol ddigwyddiadau. Ers 2015 rydym yn mynd ymhlith eraill i'r rhai mawreddog Gwobr y Blaned a byddwn yn dweud wrthych amdano yn fyw ac yn uniongyrchol.

Mae tîm golygyddol Actualidad Literatura yn cynnwys grŵp o arbenigwyr mewn llenyddiaeth, awduron ac ysgrifenwyr a ddyfernir mewn gwahanol wobrau. Os ydych chi hefyd eisiau bod yn rhan o'r tîm, gallwch chi anfonwch y ffurflen hon atom i ddod yn olygydd.

Golygyddion

 • Mariola Diaz-Cano Arevalo

  O vintage Manchega o 70, des i allan fel darllenydd, ysgrifennwr a sineffile. Yna dechreuais astudio ieitheg Saesneg, dysgu a chyfieithu'r iaith Sacsonaidd ychydig. Fe wnes i orffen hyfforddi fel darllenydd prawf sillafu ac arddull ar gyfer cyhoeddwyr, awduron llawrydd a gweithwyr proffesiynol cyfathrebu. Rwy'n rheoli dwy wefan: MDCA - CORRECCIONES (https://mdcacorrecciones.jimdofree.com/) ac MDCA - SAESNEG SAESNEG A SBAENEG (https: //mdca-aprende-a-tu-aire-ingles-y-espanol.jimdosite. com /). Mae gen i wefan lenyddol hefyd, MDCA - NOVELAS Y RELATOS https://mdcanovelasyrelatos.jimdofree.com/) a blog, MDCA - QUÉ HAY DE LO MÍO (https://marioladiazcanoarevalo.blogspot.com.es/), lle Rwy'n ysgrifennu am lenyddiaeth, cerddoriaeth, cyfresi teledu, sinema a materion diwylliannol yn gyffredinol. Gyda gwybodaeth am olygu a chynllun, rwyf wedi hunan-gyhoeddi pum nofel: "Marie", y drioleg hanesyddol "Y bleiddiaid a'r seren" ac "Ym mis Ebrill".

 • John Ortiz

  Gradd mewn addysg yn sôn am iaith a llenyddiaeth, o Udone (Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, Venezuela). Athro prifysgol yn yr adrannau hanes, llenyddiaeth Sbaeneg ac America Ladin, yn ogystal â cherddoriaeth (cytgord a chwarae gitâr). Rwy'n gweithio fel awdur, yn sefyll allan mewn barddoniaeth a naratifau trefol. Rhai o fy llyfrau yw: "Transeúnte", straeon byrion; " Blodeugerdd o halen", cerddi. Rwyf hefyd yn gweithio fel crëwr cynnwys, darllenydd proflenni a golygydd testun.

 • Encarni Arcoya

  Golygydd ac ysgrifennwr er 2007. Cariad llyfrau er 1981. Ers pan oeddwn i'n fach rydw i wedi bod yn ysbeilio llyfrau. Yr un a barodd imi eu haddoli? Nutcracker a Brenin Llygod. Nawr, yn ogystal â bod yn ddarllenydd, rydw i'n awdur straeon plant, nofelau rhamantus, naratif ac erotig pobl ifanc. Gallwch ddod o hyd i mi fel Encarni Arcoya neu Kayla Leiz.

 • Belen Martin

  Rwy'n hunangyflogedig, yn athrawes Sbaeneg ac rwyf bob amser yn ysgrifennu llai nag yr hoffwn mewn gwirionedd. Astudiais Sbaeneg: Iaith a Llenyddiaethau ym Mhrifysgol Complutense Madrid, ac yna gwnes i Radd Meistr mewn Sbaeneg fel Ail Iaith yno. Rwy'n caru fy iaith a'r diwylliant Sbaenaidd, a dwi byth yn dweud na wrth stori ddirgelwch neu arswyd dda. Yn ogystal ag ysgrifennu, rwy'n astudio Troseddeg.

Cyn olygyddion

 • Carmen Guillen

  Fel llawer o wrthwynebydd, monitor addysgol a chyda sawl hobi, gan gynnwys darllen. Rwy'n gwerthfawrogi clasur da ond dwi ddim yn cau i mewn ar y band pan mae rhywbeth newydd mewn llenyddiaeth yn syrthio i'm dwylo. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi hwylustod a rhwyddineb 'e-lyfrau' ond rwy'n un o'r rhai y mae'n well ganddynt ddarllen trwy deimlo'r papur, fel y gwnaed bob amser.

 • Coesau Alberto

  Awdur teithio a llenyddiaeth, yn hoff o lythyrau egsotig. Fel awdur ffuglen, rwyf wedi cyhoeddi straeon arobryn yn Sbaen, Periw a Japan a'r llyfr Cuentos de las Tierras Calidas.

 • Ana Lena Rivera Muniz

  Ana Lena Rivera ydw i, awdur y gyfres nofel ddiddorol gyda Gracia San Sebastián. Mae achos cyntaf Gracia, Lo que Callan los Muertos, wedi derbyn Gwobr Torrente Ballester 2017 a gwobr rownd derfynol Gwobr Fernando Lara 2017. Rwyf wedi bod yn angerddol am ffuglen trosedd ers plentyndod, pan adewais Mortadelo a Filemón ar gyfer Poirot a Miss Marple, felly ar ôl sawl blwyddyn fel rheolwr mewn cwmni rhyngwladol mawr, fe wnes i newid busnes am fy angerdd mawr: Y nofel drosedd. Ganwyd felly Gracia San Sebastián, yr ymchwilydd blaenllaw yn fy nghyfres nofel dditectif, lle gall pobl arferol, fel unrhyw un ohonom, ddod yn droseddwyr, hyd yn oed yn lladd pan fydd bywyd yn eu rhoi mewn sefyllfa anodd. Cefais fy ngeni yn Asturias, mae gen i radd yn y Gyfraith ac mewn Gweinyddu a Rheoli Busnes ac rydw i wedi byw ym Madrid ers fy nyddiau prifysgol. O bryd i'w gilydd mae angen i mi arogli'r môr, Môr Cantabria, cryf, bywiog a pheryglus, fel y nofelau dwi'n ysgrifennu atoch chi.

 • Lidia aguilera

  Peiriannydd a chariad straeon. Dechreuodd fy llwybr mewn llenyddiaeth gyda "The Circle of Fire" gan Mariane Curley ac fe'i cydgrynhowyd â "Toxina" gan Robin Cook. Mae gen i ragfynegiad ar gyfer ffantasi, boed yn Oedolyn Ifanc neu'n oedolyn. Ar y llaw arall, hoffwn fwynhau cyfres, ffilm neu manga da hefyd. Mae croeso i unrhyw beth sy'n cario stori gydag ef. Rwyf hefyd yn weinyddwr blog llenyddol lle rwy'n ysgrifennu fy marn am y llyfrau a ddarllenais: http://librosdelcielo.blogspot.com/

 • Diego Calatayud

  Gradd mewn Athroniaeth Sbaenaidd. Yn angerddol am ysgrifennu, gwnes i'r Meistr mewn Naratif ac Ysgrifennu Creadigol. Ers pan oeddwn i'n ifanc iawn rydw i wedi hoffi llenyddiaeth, felly yn y blog hwn gallwch ddod o hyd i'r cyngor gorau ar sut i ysgrifennu nofel, neu fwynhau adolygiadau da o lyfrau clasurol.

 • alex martinez

  Cefais fy ngeni yn Barcelona ym mis olaf yr 80au. Graddiais mewn Addysgeg o'r UNED, gan wneud addysg yn fy ffordd broffesiynol o fyw. Ar yr un pryd, rwy'n ystyried fy hun yn hanesydd "amatur", ag obsesiwn ag astudio'r gorffennol ac yn enwedig gwrthdaro rhyfelgar dynoliaeth. Hobi, yr un hwn, yr wyf yn ei gyfuno â darllen, casglu llyfrau o bob math ac, yn gyffredinol, â llenyddiaeth yn ei holl ystod o bosibiliadau. O ran fy hobïau llenyddol, mae'n rhaid i mi ddweud mai fy hoff lyfr yw "The Godfather" gan Mario Puzzo, fy hoff saga yw Santiago Posteguillo sy'n ymroddedig i'r Rhyfeloedd Pwnig, fy mhrif ysgrifennwr yw Arturo Pérez-Reverte a fy nghyfeiriad mewn llenyddiaeth yw Don Francisco Gomez de Quevedo.

 • Maria Ibanez

  Cefais fy ngeni yr un diwrnod â Thywysog Harri Lloegr. Mae'n dywysog yn Lloegr ac rydw i'n llyfrgellydd. Diolch Karma. (heb acrimony).