Sut i ysgrifennu traethawd

Sut i ysgrifennu traethawd.

Sut i ysgrifennu traethawd.

Mae'r gweithdrefnau ar gyfer gwybod sut i ysgrifennu traethawd yn syml. Wedi'r cyfan, mae'n ffordd drefnus o fynegi'ch syniadau eich hun ar bwnc. Fel arfer, mae'n cael ei wneud o safbwynt beirniadol. Felly, mae traethodau'n cynrychioli offeryn addysgeg pwerus oherwydd y posibilrwydd o ysgogi dadleuon neu ddadleuon dadleuol.

Yn yr un modd, y traethawd Fe'i hystyrir yn genre llenyddol wedi'i ysgrifennu mewn rhyddiaith sy'n cynnwys traethawd ymchwil yn seiliedig ar brofiadau personol a barn yr ysgrifennwr. Yn yr un modd, yn y math hwn o destunau mae'r defnydd o ffigurau llenyddol ac adnoddau addurnol yn hollol ddilys. Am y rheswm hwn - yn achos penodol y traethawd llenyddol - fe'i disgrifir yn aml fel barddonol neu artistig.

Mathau o brofion

Ar wahân i'r llenyddol, Mae moddau traethawd eraill i'w hystyried cyn penderfynu ysgrifennu un. Isod, fe'u disgrifir yn fyr:

Traethawd dadleuol

Jose Marti.

Jose Marti.

Mae'n fath o ymarfer yn aml iawn mewn erthyglau gwleidyddol neu mewn trafodaethau sy'n ymwneud ag economeg. Er bod yr holl draethodau yn ddadleuol, sonnir yn benodol am y dosbarth hwn oherwydd bod yr esboniadau yn fwy gwrthrychol (o gymharu â'r traethawd llenyddol). Wel, rhaid i'r ysgrifydd ddibynnu ar ddamcaniaethau derbyniol arbenigwyr eraill i amddiffyn ei safbwynt. Yn yr ardal hon, roedd yn arbennig yn sefyll allan Jose Marti.

Traethawd gwyddonol

Fe'i gwahaniaethir gan ei drylwyredd a'i strwythur academaidd yn seiliedig ar fethodoleg wyddonol. Yn unol â hynny, yn arwain at ddyfnder dadleuol mwy a chefnogaeth wedi'i mynegeio ar hyn o bryd o gefnogi pob syniad a gyflwynir. Pwrpas y traethawd gwyddonol yw astudio pwnc neu amgylchiad ac yna cyflwyno synthesis.

Traethawd esboniadol

Mae'n ddull prawf addas iawn ar gyfer craffu ar gwestiynau ac esboniadau anodd eu deall o fwriad didactig. Yna, mae'r ysgrifydd yn paratoi testun eithaf disgrifiadol, manwl, yn gallu datgelu’r holl fanylion ynglŷn â phwnc a’i adael wedi’i egluro’n fanwl.

Traethawd athronyddol

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'n myfyrio ar wahanol drafodaethau athronyddol. O ganlyniad, mae'n ymdrin â phynciau dyfalu dirfodol fel cariad, ystyr bywyd, ffydd, marwolaeth neu unigrwydd, ymhlith eraill. Am y rhesymau hyn, mae'n fath o draethawd gyda safle mwy goddrychol a dyrchafiad trosgynnol.

Traethawd beirniadol

Er gwaethaf cyflwyno llawer o debygrwydd gyda'r traethawd dadleuol, mae profion beirniadol yn llymach o ran trin tystiolaeth. Yn unol â hynny, mae'r astudiaethau blaenorol a chasglu cyn-filwyr yn awgrymu trylwyredd sy'n debyg i draethawd gwyddonol.

Traethawd cymdeithasegol

Terence Moix.

Terence Moix.

Maent yn destunau lle mae'r ysgrifydd yn ymchwilio i ystyriaethau sy'n gysylltiedig â phroblemau cymdeithasol a / neu amlygiadau diwylliannol. Er bod lle yn y traethawd cymdeithasegol i resymu â meddyliau penodol yr awdur, rhaid eu cefnogi gan astudiaethau academaidd difrifol. Am y rheswm hwn, mae'r math hwn o draethawd yn cael ei ystyried yn gangen o'r traethawd gwyddonol. Terenci moix rhagori yn y mathau hyn o dreialon.

Traethawd hanesyddol

Yn y math hwn o draethawd mae'r awdur yn mynegi ei farn am rai digwyddiad o ddiddordeb hanesyddol. Fel arfer mae'r testun yn cynnwys cymhariaeth rhwng dwy ffynhonnell hanesyddol neu fwy. Yn seiliedig arnynt, mae'r ysgrifydd yn egluro pa un sy'n ymddangos yn fwy cywir. Yr unig reol na ellir ei symud mewn dadleuon yw peidio â rhoi sylwadau ar ddigwyddiadau nad oes ganddynt gefnogaeth wiriadwy (ond, gallwch egluro pryd rydych chi'n tybio).

Nodweddion prawf

 • Mae'n destun amlbwrpas a hyblyg, heb gyfyngiadau thematig. Felly, gallwch gyfuno gwahanol arddulliau o gyfansoddi - cyhyd â bod cysondeb yn cael ei gynnal - yn ogystal â gwahanol arlliwiau rhethregol, deifiol, dychanol, beirniadol, neu hyd yn oed melodig a thelynegol.
 • Mae'n dangos barn bersonol yr awdur ar y pwnc a drafodwyd. Fel arfer gydag amcan perswadiol, addysgiadol neu ddifyr.
 • Gorfodol, mae'n rhaid i'r awdur feistroli'r pwnc a drafodwyd cyn mynegi ei gasgliadau i ddal disgrifiadau cywir.
 • Rhaid i bob syniad gael cynhaliaeth yn seiliedig ar ymchwiliad.
 • Mae'r awdur yn cadw'r ffordd y mae'n mynd i'r afael â'r pwnc (eironi, difrifoldeb, cynnwys anorffenedig, disgwyliadau unigol neu gyfunol, er mwyn cynhyrchu dadleuon) ...
 • Nid yw'r traethodau'n destunau hir iawn, o ganlyniad, mae'r syniadau a fynegir mor eglur a chryno â phosibl.

Strwythur i ddatblygu i ddatblygu traethawd

Cyflwyniad

Yn yr adran hon mae'r awdur yn rhoi crynodeb byr i'r darllenydd ar y pwnc a ddadansoddwyd gyda'i ragdybiaeth berthnasol. Gellir gofyn yr olaf ar ffurf cwestiwn neu fel datganiad hyd nes y bydd cadarnhad. Beth bynnag, maent yn benderfyniadau sy'n adlewyrchu gwreiddioldeb ac arddull yr ysgrifennwr.

Datblygu

Datganiad o resymau, syniadau a safbwyntiau. Dylid gosod cymaint o ddata a gwybodaeth (perthnasol) â phosibl yma. Hefyd, rhaid i'r awdur egluro beth yw ei resymau mwyaf perthnasol i gefnogi neu wrthddweud y rhagdybiaeth a ymgorfforir yn y cyflwyniad. Yn ddi-ffael, cefnogir pob barn yn briodol.

Casgliad

Mae rhan olaf y traethawd yn adolygiad byr o bopeth a eglurwyd yn y datblygiad er mwyn cyflwyno datrysiad fel cau. Hefyd, casgliad yn gallu codi anhysbys newydd neu - yn achos traethodau llenyddol neu feirniadol - adlewyrchu naws goeglyd am waith. Ar y llaw arall, mae'r cyfeiriadau llyfryddiaethol yn ymddangos ar ddiwedd y testun (pan fydd angen).

Camau i ysgrifennu traethawd

Cyn ysgrifennu

Diddordeb ac ymchwil

Yn gyntaf oll, rhaid i'r pwnc dan sylw fod o ddiddordeb mawr i'r awdur. Yn amlwg, mae dogfennaeth dda yn hanfodol. Ar y pwynt hwn, nid oes unrhyw gyfyngiadau cyfryngau: testunau academaidd, erthyglau papur newydd, pamffledi printiedig, deunydd clyweledol ac, wrth gwrs, y rhyngrwyd.

Sut i fynd ar-lein

Mae'r swm enfawr o wybodaeth sydd ar gael ar y rhyngrwyd yn ffynhonnell hynod werthfawr a megadiverse yng nghanol y presennol digidol pendrwm. Fodd bynnag, Yr anhawster cynhenid ​​wrth ddefnyddio data a geir ar y Rhyngrwyd yw - oherwydd newyddion ffug - i wirio cywirdeb yr un peth yn iawn.

Sefydlu safbwynt a llunio amlinelliad

Ar ôl i'r pwnc gael ei ddewis a'i ymchwilio, rhaid i'r ysgrifydd sefydlu swydd ychydig cyn cyflwyno'r traethawd ymchwil (i'w gadarnhau neu ei wrthbrofi). Yna, mae'r awdur yn mynd ymlaen i ddatblygu cynllun ysgrifennu, a fydd yn ddefnyddiol i archebu dilyniant ei ddadleuon. Hynny yw, pa syniadau fydd yn cael eu trafod yn y cyflwyniad, y datblygiad a'r casgliad, gyda'u dyfyniadau priodol o'r ffynonellau yr ymgynghorwyd â nhw.

Wrth ysgrifennu traethodau

Adolygiad cyson

A yw'r testun a baratowyd yn ddealladwy i'r darllenydd? A yw'r holl reolau ysgrifennu a sillafu wedi'u dilyn yn gywir? A yw'r arddull ysgrifennu yn gyson â'r pwnc yr ymdrinnir ag ef? Ni ellir osgoi datrys y cwestiynau hyn wrth greu traethawd. Yn yr ystyr hwn, gall barn trydydd partïon (ffrind, er enghraifft) fod yn ddefnyddiol.

Yn ategu, rhaid i'r awdur ddeall bod prawfddarllen yn cynnwys dadansoddiad gofalus o'r eirfa a'r marciau atalnodi a ddefnyddir. Oherwydd y gall coma neu air a roddir yn y lle anghywir newid bwriad gwreiddiol yr awdur yn llwyr wrth fynegi barn. Am y rheswm hwn, dylid ailysgrifennu'r traethawd gymaint o weithiau ag sy'n angenrheidiol.

Cyhoeddi

Yn amlwg nid oes gan awduron anhysbys fynediad ar unwaith i gyfryngau golygyddol torfol. Serch hynny, mae digideiddio wedi hwyluso lledaenu ysgrifau trwy rwydweithiau cymdeithasol ac adnoddau fel blogiau, podlediad neu fforymau arbenigol. Yn sicr, mae gwneud y post yn weladwy yn helaethrwydd seiberofod yn rhywbeth arall (ond mae digon o wybodaeth amdano hefyd).


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Gustavo Woltman meddai

  Mae bob amser yn dda wrth ysgrifennu traethawd, anfon braslun rhagarweiniol o'r gorffeniad at rywun rydych chi'n ymddiried ynddo a gyda barn fawr i wybod a yw'r syniad canolog ohono yn hygyrch.
  - Gustavo Woltmann.