Sut i ysgrifennu nofel

Silff Lyfrau yn llawn llyfrau

Mae llawer ohonom erioed wedi ffantasïo am y syniad o ysgrifennu nofel, a thrwy hynny siapio'r stori honno sy'n digwydd yn sydyn i ni neu sydd wedi bod yn hongian o amgylch ein pen ers blynyddoedd.

Fodd bynnag, weithiau oherwydd diogi, weithiau oherwydd diffyg amser, ac yn y rhan fwyaf o achosion oherwydd ddim yn gwybod ble i ddechrau rydyn ni'n rhoi'r syniad hwn o'r neilltu ac yn y diwedd yn anghofio amdano.

Y gwir yw bod ysgrifennu nofel yn dasg sy'n golygu ymdrech ryfeddol, llawer o ddyfalbarhad ac yn anad dim cyfres o wybodaeth dechnegol ei bod yn amhosibl ei esgeuluso os ydym am lwyddo yn ein cwmni anodd ond cyffrous. bodoli sawl un agweddau na ddylem eu hesgeuluso os ydym yn bwriadu cymryd ein creadigaethau naratif o ddifrif.

Trwy gydol yr erthygl hon byddwn yn eu cyflwyno'n fyr ac yn y rhai olynol byddwn yn stopio ym mhob un ohonynt, gan eu diffinio a gwneud rhai nodiadau o ddiddordeb, yn ogystal â'u cynnig awgrymiadau amrywiol am. Wrth gwrs, nid cynnig y swydd hon yw bwriad y swydd hon (gan fod proffesiwn y nofelydd yn rhy hen a miloedd ar filoedd o draethodau wedi'u hysgrifennu ar sut i wynebu'r broses greadigol mewn naratif) ond yn hytrach mae'n esgus gwneud hynny fod yn rhywbeth yn ogystal â math o grynodeb o'r prif bwyntiau sy'n bresennol yn y mwyafrif helaeth o lawlyfrau. Dyna pam y byddwn yn y cyswllt cyntaf hwn yn cyfyngu ein hunain i weld y 10 pwynt y credwn sy'n hanfodol i ysgrifennu nofel, ac yn y canlynol byddwn yn ymchwilio i bob un ohonynt yn fanwl, gan ychwanegu yn yr un erthygl hon y dolenni perthnasol â maent yn ymddangos. Gadewch i ni fynd i gyhoeddi fel y gallwch gael mynediad atynt gyda chlic syml.

Cyfansoddiad sgript neu amlinelliad

Er bod pob un yn dilyn ei ddull ei hun i ddatblygu ei nofel, un o'r awgrymiadau mwyaf ailadroddus yn y gwahanol gyrsiau naratif a llawlyfrau yw'r creu amlinelliad neu sgript mae hynny'n caniatáu inni wybod ble mae ein hanes yn mynd. Mae hyn fel arfer yn cael ei ragflaenu gan daflu syniadau lle, fel drafft, mae'r gwahanol syniadau a golygfeydd a fydd yn ffurfio asgwrn cefn y naratif yn cael eu troi drosodd. Ar ôl eu cael, fe'u trefnir yn y dirywiad, sydd, mewn ffordd fwy neu lai manwl, yn disgrifio pob golygfa neu bob pennod o'r gwaith, gan fod yn fath o sgerbwd neu ganllaw o'r un peth a fydd yn caniatáu inni symud ymlaen gyda cham diogel. .

Creu’r cymeriadau

Pwynt arall na ddylem ei esgeuluso yw creu cymeriadau credadwy, gyda chymeriadau adnabyddadwy a chyda'u cyflyru a'u gwrthddywediadau eu hunain, gan osgoi creu pypedau yn unig heb eu personoliaeth eu hunain. Mae hynny oherwydd hynny rhaid inni weithio'n dda ar seicoleg pob un ohonynt bod yn hanfodol, yn ôl mwyafrif y llawlyfrau creu naratif, ymhelaethu ar daflenni cymeriad sy'n caniatáu inni eu hadnabod yn fanwl a mewnoli eu hamcanion a'u cymhellion cyn eu rhoi i weithredu neu siarad. Yn ei erthygl gyfatebol byddwn yn cynnig rhai allweddi i gyflawni dilysrwydd uchod ein cymeriadau yn ogystal â chynnig o'r cardiau y byddwn yn eu defnyddio i gasglu'r holl wybodaeth amdanynt cyn dechrau ysgrifennu.

Yr adroddwr

Er nad yw pawb yn glir yn ei gylch, mae'r adroddwr yn endid ffuglennol sy'n hollol wahanol i ysgrifennwr y gwaith. Dyma lais hanfodol y nofel, na allai fodoli heb ei phresenoldeb. Mae'n hanfodol gwybod y mathau o adroddwr sy'n bodoli a nodweddion pob un ohonynt er mwyn dewis yr un sy'n gweddu orau i'r stori yr ydym am ei hadrodd i wella ei hansawdd. Rhaid inni hefyd barchu'r dewis a wnawn, gan aros yn driw iddo a heb i'r adroddwr wrth-ddweud ei ffigur ei hun. Ar y pryd byddwn yn stopio am bob un o'r mathau presennol o adroddwr a'u nodweddion.

Yr amser

Mae trin amser yn un arall o'r ffactorau hanfodol i adeiladu nofel gyda diddyledrwydd penodol. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni gwahaniaethu gwahanol agweddau sy'n gysylltiedig ag amser felly hefyd yr amser y mae'r stori wedi'i gosod, hyd y digwyddiadau a rhythm amserol y nofel gyda'i chwyddseiniadau, treuliadau, crynodebau ac elipsis. A priori mae'n ymddangos yn rhywbeth syml, ond fel y gwelwn yn fuan, mae'n dasg sy'n gofyn am lawer o ymdrech a sylw. Byddwn yn ymchwilio i'r agweddau amserol yn rhai o'r erthyglau canlynol.

Gofod

Dim llai pwysig nag amser yw'r gofod y mae'r gweithredu yn digwydd ynddo. Ar y pwynt hwn mae'n bwysig iawn dogfennu os ydym yn bwriadu gosod ein nofel mewn lle go iawn, yn ogystal â perfformio'n feistrolgar y disgrifiadau perthnasol sy'n caniatáu i'r darllenydd gael syniad da o'r lleoliad rydyn ni wedi'i ddewis. Mae datblygu cardiau gofod yn syniad da i fod yn gyson trwy gydol y gwaith gyda'r gofod a ddyluniwyd ar ei gyfer.

dogfennaeth

Er gwaethaf ymddangos yn y chweched safle, mae'n un o'r pethau cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wneud, o bosib ar ôl (neu yn ystod) ymhelaethu ar y dirywiad, er mwyn peidio â gorfod atal y broses o ysgrifennu'r nofel yn hwy nag y dylai unwaith. rydym wedi ymuno â'r dasg. Fodd bynnag, mae'n rhywbeth nad yw'n gorffen yn y cyfnod cyn ysgrifennu oherwydd wrth inni symud ymlaen yn ein creu, bydd agweddau newydd yn dod i'r amlwg; bydd angen i ni ddogfennu ein hunain i sicrhau hygrededd i'r naratif. Os yw'n nofel hanesyddol, fe'i cyflwynir fel un o'r agweddau sylfaenol i gael canlyniad rhyfeddol.

Corlan Ballpoint ar lyfr nodiadau sgwâr

Yr arddull

Mae'r mwyafrif o lawlyfrau naratif yn glir iawn o ran arddull: ceisiwch fod yn glir, yn swnio'n naturiol ac yn osgoi iaith sydd wedi'i hysgogi'n artiffisial: peidiwch â dweud gyda dau air yr hyn y gallwch chi ei ddweud gydag un. Maes o law, mewn erthyglau olynol, byddwn yn gweld pwysigrwydd gwahaniaethu'n glir arddull yr adroddwr o'r arddull a ddefnyddir yn y deialogau, y mae'n rhaid iddo fod yn ddarostyngedig i'r ffordd y mae pob un o'r cymeriadau'n siarad. Byddwn hefyd yn ceisio tynnu sylw at rai camgymeriadau cyffredin y dylem geisio eu hosgoi.

Straeon wedi'u hymgorffori

Mae presenoldeb straeon wedi'u mewnosod yn gyffredin yn y naratif, hynny yw straeon eilaidd wedi'i gynnwys yn y brif stori, a chyfeirir at hynny yn aml gan un o'r cymeriadau. Mae'n weithdrefn sy'n rhoi cyfoeth a chymhlethdod mawr i'r nofel ac sydd weithiau wedi strwythuro gweithiau cyfan fel "The Thousand and One Nights." Mae'n angenrheidiol gwybod y dechneg hon yn dda er mwyn gallu ei chyflawni'n llwyddiannus.

Y broses adolygu a chywiro

Mae'n bwysig bod yn feirniadol o'r hyn rydyn ni'n ei ysgrifennu, unwaith y bydd y gwaith wedi'i orffen, er mwyn cywiro gwallau posibl neu wella'r darnau hynny nad ydym yn llwyr â hwy yn fodlon, megis yn ystod ysgrifennu'r un peth, er mwyn osgoi gorfod newid gormod o ddarnau ar ôl gorffen. Weithiau gallwn ddibynnu ar gymorth allanol (naill ai'n broffesiynol neu'n farn syml ond gwerthfawr darllenwyr ein hamgylchedd yr ydym yn ymddiried yn ei feini prawf) ond ein gair ni yn unig ac yn gyfan gwbl yw gair olaf yr hyn y mae'n rhaid ei newid. Efallai ei fod yn un o gyfnodau mwyaf diflas ac ailadroddus y broses, oherwydd ei ddiffyg creadigrwydd a’r dicter a ddaw o orfod dileu’r hyn y mae wedi ei gostio inni ysgrifennu ar y pryd, ond mae’n dibynnu a yw canlyniad ein nofel yn foddhaol.

Yr agwedd

I fod yn awdur ... mae'n rhaid i chi gael agwedd awdur. Yn fyr, mae hyn yn golygu bod yn glir iawn ynghylch pam rydyn ni eisiau (neu angen) ysgrifennu, ond yn anad dim ... mynd i lawr i weithio a'i wneud. Mae'r byd yn llawn o ysgrifenwyr nad ydyn nhw erioed wedi nyddu mwy na dau baragraff, ond sydd yn eu pennau yn grewyr posib y llyfrwerthwyr gorau sy'n aros am yr amodau angenrheidiol i'n swyno ni i gyd â'u gwaith. Yn sicr nid ydyn nhw'n gwybod eto y fasnach. Mae dechrau ysgrifennu yr un mor angenrheidiol â chreu trefn arferol ac arferion ysgrifennu, gan gael rhywfaint o gysondeb, darllen cymaint â phosib i barhau i ddysgu ac yn anad dim, y peth pwysicaf: mwynhewch yr hyn a wnawn, oherwydd fel arall ni fyddai dim o hyn yn gwneud synnwyr.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   scylla meddai

  Mae'r deg pwynt, rwy'n credu, yn rhesymol iawn. Wedi'i lwytho â rhesymau a barn ddoeth ar y proffesiwn ysgrifennu. Fodd bynnag, credaf, fel ym mhopeth, fod gan bawb eu defnyddiau a'u harferion, ond mae eraill yn osgoi rheolau ac arferion, gadewch i'w hymennydd orchymyn i'r dwylo trwsgl sy'n symud yn araf yn eu tasg o drawsgrifio sbarion o stori aneglur.
  Mae'r gorchymyn bob amser yn ymddangos yn syniad da ond, yn yr un modd ag y mae llawer o awduron yn defnyddio'r dull a ddisgrifir gyda chymhwyso ac argyhoeddiad, mae yna hefyd rai sy'n cael eu cario i ffwrdd gan yr ysfa i ysgrifennu wrth iddo ddeillio o'u cof, o'u breuddwydion neu eu hunllefau, a fydd o'r diwedd hanes nad yw'n gwybod a priori y cwrs na'r diwedd. Y math hwn o awdur fydd y cyntaf a synnir gan y stori a adroddir wrth ysgrifennu'r gair END.