Sut i ysgrifennu traethawd dadleuol

Dyfyniad araith Martin Luther King

Dyfyniad araith Martin Luther King

Testun dadleuol yw un a baratowyd gyda’r diben o argyhoeddi’r darllenydd neu ei berswadio ynghylch perthnasedd y syniad a geir yn yr ysgrifennu. Ar gyfer hyn, mae bob amser yn angenrheidiol esbonio cyfres o sylfeini ymarferol a/neu ddamcaniaethol mewn perthynas â'r pwnc dan sylw. Felly, yn ddelfrydol dylai fod gan y cyhoeddwr wybodaeth gadarn a gwiriadwy yn y mater a drafodwyd.

Mae angen pwynt clir a hawdd ei ddeall ar gyfer pob testun dadleuol ar gyfer derbynnydd y neges. Yn ogystal, mae'n rhaid i'r math hwn o ysgrifennu ddangos safbwynt neu bersbectif penodol trwy sylwadau â sail gadarn (o blaid neu yn erbyn). Er enghraifft: golygyddol, erthygl barn, gwadu, esboniad o resymau, traethawd beirniadol, ymhlith eraill.

Camau i ysgrifennu traethawd dadleuol

Sefydlwch ystum

Nod unrhyw destun dadleuol yw esbonio pam mae neu y dylai ffaith, syniad neu benderfyniad fod yn un ffordd ac nid y llall. Fodd bynnag, Fe'ch cynghorir i adeiladu ymresymiad sy'n rhydd o ideolegau, rhagfarnau neu ragfarnau, er, ar yr un pryd, rhaid iddo adlewyrchu safbwynt. Nid yw'r safbwynt hwnnw o reidrwydd yn unigol, gall fod yn ddwy safbwynt neu fwy o amgylch thema neu wrthdaro.

Gwnewch gynnig a'i gyfiawnhau

Fel arfer Ym mharagraff cyntaf y testun dadleuol, cyflwynir cynnig gyda'r nod o egluro beth yw'r testun a ddewiswyd a pham.. Yna, mae angen cyflwyno cyfiawnhad dros y cynnig hwnnw lle mae'r rhesymau niwralgaidd dros y dadansoddiad yn cael eu hamddiffyn.

Mae hyn yn bwysig oherwydd mae'r dadleuon mwyaf argyhoeddiadol yn cyfleu gwrthrychedd i'r darllenydd ynghyd â mynegiant clir o un neu fwy o safbwyntiau. Ceir cydbwysedd o'r fath rhwng barn y cyhoeddwr a ffyddlondeb cysyniadol trwy gynnwys adnoddau dadleuol fel y'u gelwir.

Adnoddau dadleuol mwyaf cyffredin

 • Dyfyniadau gair am air gan awduron cydnabyddedig (dadleuon o awdurdod);
 • Disgrifiadau cywir;
 • Enghreifftiau (dadleuon cyfatebiaethau) a chyfeiriadau at gyhoeddiadau wedi'u mynegeio (y wasg, erthyglau gwyddonol, cyfreithiau)…;
 • Aralleiriad;
 • Tyniadau;
 • Cyffredinoliadau, cyfrifiadau a chynlluniau gweledol.

Gosod canlyniadau posibl gwahanol senarios

Mae testun dadleuol da yn cynnwys trafodaethau sy'n gallu adlewyrchu gwahanol senarios yn y dyfodol. Mewn geiriau eraill, rhaid i graidd yr erthygl fynd y tu hwnt i ddilysu safle'r cyhoeddwr ar draul safbwynt(au) eraill. Fel arall, mae'r ysgrifen yn mynd yn ddiflas; felly, nid yw'n gwasanaethu i argyhoeddi a llawer llai newid barn y darllenydd.

Yn unol, Fe'ch cynghorir i gyd-fynd â'r cyfiawnhad gyda disgrifiad o'r gwahanol ganlyniadau —yn llai cyfleus— o safbwyntiau eraill. Ar gyfer hyn, mae'n amserol iawn dod yn gyfarwydd â'r ffordd yr ymdrinnir â'r gwahanol fathau o ddadleuon (gan gynnwys y dadleuon awdurdodedig a nodwyd uchod a dadleuon cyfatebiaethau). Maent wedi'u nodi isod:

 • dadleuon diddwythol: Mae rhagdybiaeth yn arwain at benderfyniad hysbys neu benodol.
 • Dadleuon anwythol: mae'r rhagosodiad yn seiliedig ar brofiad ac yn arwain at gasgliad cyffredinol.
 • dadleuon ffiaidd: dybiaeth ydyw y mae yn rhaid ei hegluro neu ei hailffurfio.
 • Rhesymu rhesymeg: yn cynnwys cynigion cywir sy'n arwain at gasgliad diwrthdro.
 • Dadleuon tebygolrwydd: yn cael eu cefnogi gan ddata ystadegol.
 • dadleuon affeithiol: yn araith sy'n apelio at emosiynau'r darllenydd.

Datrys

Rhaid i ddiwedd y ddadl gynnwys diweddglo cryno (heb adael diwedd rhydd) o'r mater neu wrthdaro a godwyd. I ategu, gall y paragraff olaf gynnwys gwahoddiad i ehangu'r dadansoddiad. Felly, mae'r darllenydd yn derbyn panorama cyflawn - safbwynt yr awdur, dyfyniadau gan arbenigwyr a gwahanol senarios yn y dyfodol - sy'n caniatáu iddo ffurfio ei farn ei hun.

Strwythur testun dadleuol

Cyflwyniad

Yn cynnwys esboniad o safbwynt yr awdur, cyd-destun y mater neu’r broblem yr eir i’r afael ag ef ynghyd â’r syniad canolog a amddiffynnir yn y testun (traethawd ymchwil cychwynnol).

Corff y ddadl

Deall datblygiad y syniad, y data, y dyfyniadau gan bobl ag awdurdod ar y pwnc, canlyniadau posibl safbwyntiau eraill a'r cyferbyniad â dull yr awdur.

Casgliad

Yn cwmpasu'r ddadl olaf gan drin synthesis o bwyntiau allweddol y pwnc a'r argymhellion ar gyfer y dyfodol (os yw'n berthnasol). Fel y gwelir, mae'n cynnal yr un peth strwythur traethawd.

Pwysigrwydd dadlau

Mae hwn yn sgil gwyddor gymdeithasol ddefnyddiol iawn wrth gyfathrebu ac amddiffyn safbwynt. O ganlyniad, Mae perffeithio'r sgil hwn yn helpu pobl i ddelio'n gadarnhaol â'u hansicrwydd wrth ddatblygu sgiliau dadansoddi. Am y rheswm hwn, y ddadl yw sail y ddadl.

Yn y cwmpas proffesiynol, mae dadlau a dadlau yn sgiliau hanfodol i unrhyw drafodwr llwyddiannus. Yn y modd hwn, mae gan y person y posibilrwydd o gael y fargen fwyaf cyfleus iddo (neu ar gyfer y cwmni y mae'n ei gynrychioli). Yn yr un modd, mae'r sgiliau cyfathrebu hyn yn hwyluso gweithrediad strategaethau gwaith grŵp, yn ogystal â chyfnewid syniadau.

Consensws mewn deialog cyhoeddus

Mae'n amhosibl meddwl am ddeialog gyhoeddus sy'n amddifad o ddadlau a pharch at eraill sydd wedi'i fframio gan ddefnyddio iaith briodol.. Heb y normau hynny, daw'r drafodaeth yn gacophonous, yn afresymol ac yn anghynaladwy. Nid yn ofer, mae cyfnewid barn wâr yn hanfodol mewn unrhyw gymdeithas i ddeall a datrys problemau cyffredin.

Wrth gwrs, mewn unrhyw ofod cyhoeddus—mewn dadleuon gwleidyddol, er enghraifft—gellir twymo gwrthddadleuon. Yn yr un ffordd, mae siaradwyr mwy profiadol yn aml yn defnyddio eironi fel adnodd er mwyn tanseilio safle eu gwrthwynebwyr. Yn ogystal, rhaid i gyfranogwyr dadl ddod i gonsensws ymlaen llaw ar reolau'r drafodaeth.

O destun dadleuol i ddadl

Mae'r ddadl trwy ddiffiniad yn ymdrin â phwnc dadleuol a pherthnasol, yn y modd hwn, mae diddordeb naturiol yn codi y mae ei darddiad rhesymegol yn wrthdaro â syniadau. Yna, Yn amlwg, rhaid i aelodau'r anghydfod baratoi ymlaen llaw i amddiffyn eu safbwynt. Hynny yw, adolygwch y mater i'w drafod, nabod eich gwrthwynebydd ac ymarfer eich areithiau.

Dylid nodi bod strwythur y dadleuon—cyflwyniad, esboniad cychwynnol, trafodaeth a chasgliad—yn eithaf tebyg i’r hyn a amlygwyd yn flaenorol yn y testun dadleuol. Am y rheswm hwn, Yr argymhelliad mwyaf synhwyrol i unrhyw un sy'n cymryd rhan mewn dadl, yn union, yw ysgrifennu testun dadleuol. Yn ogystal, mae angen ystyried swyddogaethau'r safonwr:

 • Cyflwyno'r pwnc;
 • Caniatáu tro ymyrraeth y cyfranogwyr;
 • Monitro amser ymyriadau;
 • Sicrhau defnydd o iaith barchus;
 • Sicrhewch fod y dadleuwyr yn canolbwyntio ar y pwnc y cytunwyd arno.

Testunau dadleuol enwog (areithiau)

Martin Luther King

Martin Luther King

 • Mae gen i freuddwyd (Mae gen i freuddwyd), Martin Luther King Jr.
 • Araith Evita (María Eva Duarte de Perón) ar Ddiwrnod Llafur yn y Plaza de Mayo (Mai 1, 1952).

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Susana meddai

  Rwy'n caru Etoy ysgrifennodd yr hanes ze uba Bywyd go iawn. Mae angen golygydd arnaf, ac mae rhywun yn fy helpu i'w ysgrifennu.

 2.   Alicia meddai

  Gwybodaeth dda iawn, cryno a digonol.