Sut i ddadansoddi cerdd

Darn o gerdd gan Miguel Hernández.

Darn o gerdd gan Miguel Hernández.

O safbwynt academaidd llenyddol, Mae gwybod y camau i'w dilyn i wybod sut i ddadansoddi cerdd yn hanfodol. Ar hyn o bryd, mae pob math o swyddi i'w cael ar y rhyngrwyd fel rheol, o erthyglau gwe eithaf anffurfiol i ddogfennau addysgeg mewn cyfnodolion wedi'u mynegeio. Mae pob un ohonynt fel arfer yn cyd-daro ar un pwynt: mae cerddi yn fath o fynegiant telynegol wedi'i strwythuro mewn penillion.

Felly, wrth ddadansoddi cerdd Mae'n bwysig adolygu diffiniadau fel: pennill, gwrthrych telynegol, odl, synalepha, syneresis, ymhlith eraill. Yn y modd hwn, gellir dosbarthu, dehongli a “mesur cerddi” cerddi. Wrth gwrs, heb esgus ffurfio meini prawf unfrydol, gan fod naratif arddulliedig yn deillio o ysbrydoliaeth bob amser â llwyth goddrychol gwych i'r rhai sy'n ei ddarllen.

Barddoniaeth

Barddoniaeth dyma'r system neu'r broses o ddadansoddi barddoniaeth. Mae'n seiliedig ar nodi'r elfennau mwyaf perthnasol o fewn strwythur y gerdd. Er y dylid deall cerdd yn fwy yn ei chyfanrwydd, nid yw ei mwynhad yn deillio o rwygo'i rhannau ar wahân i'w craffu'n fanwl. Oherwydd, wedi'r cyfan, mae cerdd yn fynegiant o harddwch trwy eiriau ysgrifenedig.

Er nad yw pob un yn amlygiadau aruchel o ran barddoniaeth, ni ellir anwybyddu cerddi a ysgogwyd gan ofn neu derfysgaeth. Beth bynnag, mae'r mwyafrif yn epig eu natur, y gall eu geiriau adlewyrchu dyrchafiadau neu fyfyrdodau dramatig, rhamantus a chyfeillgarwch. Mae barddoniaeth yn seiliedig ar y cysyniadau canlynol:

Fersiwn

Mae'n ddadansoddiad arddull sy'n ceisio categoreiddio'r gerdd (mewn soned, awdl, rhamant ...), yn ogystal â phenderfynu ar y math o stanzas (cwatrain, limrig, wythfed neu ddegfed). Yn yr un modd, mae versification yn cynnwys odl (cyseiniant neu gytsain), geirfa (geiriau allweddol, defnyddio enwau, ansoddeiriau) ac adnoddau llenyddol (personoliad, trosiadau, onomatopoeia, anaphora).

Cynnwys a dehongli

Mae'n ymwneud â chymhelliant neu wrthrych yr ysgrifennu. Y cwestiwn anhepgor yw: beth yw neges y gerdd? Felly, mae "sut" mae'r derbynnydd yn dehongli ystyr y gwaith yn dibynnu'n uniongyrchol ar y llinell naratif a grëwyd gan yr awdur. Hanfodol ar y pwynt hwn yw gallu'r ysgrifennwr i ennyn emosiynau, delweddau, teimladau - a greddf hyd yn oed - yn y darllenydd, trwy gyffelybiaethau neu wrthrychau.

Dylai'r defnydd o adnoddau llenyddol fod yn gyson â thema'r gerdd. Mae'n gyffredin i'r gweithiau mwyaf trawiadol fod y rhai sy'n mynegi cyflwr meddwl y bardd. Boed yn cyfeirio at deulu, unigrwydd neu oroesi.

Joseph o Espronceda.

Joseph o Espronceda.

Elfennau'r genre telynegol

Gwrthrych telynegol:

Y person, endid neu'r amgylchiad sy'n achosi'r teimladau yn y llais barddonol. Fel rheol mae ganddo gyfeirnod amlwg, manwl gywir a choncrit (bywoliaeth neu wrthrych penodol, er enghraifft).

Siaradwr telynegol:

Llais y gerdd ydyw, wedi'i allyrru gan adroddwr. Gall hefyd fod yn llais cymeriad heblaw'r awdur o fewn y cyfansoddiad llenyddol. Mynegwch deimladau ac emosiynau o safbwynt cynhenid ​​ym myd y gwaith.

Agwedd delynegol:

Gwarediad neu ffordd o fynegi syniadau mewn cerdd i ddisgrifio realiti. Gallu bod:

 • Ynganiad: pan fydd y siaradwr telynegol yn cyfeirio yn y person cyntaf neu'r trydydd at sefyllfa neu elfen y tu allan iddo'i hun.
 • Apostroffig: lle mae'r siaradwr telynegol yn pwyntio at ail berson (rhyngosod) a all gyd-fynd â'r gwrthrych telynegol neu beidio.
 • Carmine: pan ddaw amlygiad y siaradwr telynegol o'r hunan mewnol. Mae fel arfer yn y person cyntaf a gyda phersbectif goddrychol amlwg.

Symudiad neu thema delynegol:

Mae'n cynrychioli'r cyd-destun, y gosodiadau, y meddyliau a'r emosiynau sy'n bywiogi sensitifrwydd y bardd.

Tymer hwyliau:

Mae'n cyfeirio at yr agwedd emosiynol a amlygir gan y bardd. Gall hyn adlewyrchu tristwch, neu lawenydd. Mae dicter, dicter, neu derfysgaeth hefyd yn gyffredin.

Mesur penillion

Mae nifer y sillafau ym mhob pennill yn penderfynu a ydyn nhw o fân gelf (gydag wyth sillaf fetrig neu lai. Hefyd os ydyn nhw o gelf fawr (naw sillaf fetrig neu fwy). Yn yr un modd, rhaid ei ystyried os arsylwir umlauts, synalephas neu syneresis. Mae'r ffactorau hyn yn addasu cyfanswm cyfrif sillaf pennill.

Dieresis:

Gwahanu llafariaid a fyddai fel arfer yn un sillaf. Mae hyn yn cynhyrchu newid yn ynganiad arferol gair. Fe'i nodir gan golon (umlaut), ar y llafariad gwan yr effeithir arno (ï, ü), fel y gwelir yn yr adnod ganlynol gan Fray Luis de León:

 • Yr un y mae eiye- he mund-da-nal rü-i-do.

Syneresis:

Undeb dwy lafariad cryf o ddwy sillaf wahanol o'r safbwynt gramadegol. Gellir gweld enghraifft yn yr adnod ganlynol o 14 sillaf fetrig (alejandrino) gan José Asunción Silva:

 • Gyda mo-vi-mien-i rythm-mi-co mae'n da-lan-cea y bachgen.

Sinalefa:

Ffurfio sillaf fetrig o ddwy lafariad neu fwy sy'n perthyn i wahanol eiriau. Gall hyd yn oed ddigwydd gyda marc atalnodi rhyngddynt. Enghraifft (pennill octosyllable o espronceda):

 • Gwynt-i en po-pa, i to-da gweld-it.

Deddf acen derfynol:

Yn ôl sillaf dan straen y gair olaf, mae sillafau metrig yn cael eu hychwanegu neu eu tynnu o gyfanswm yr adnod. Os yw'r gair yn finiog, ychwanegir un; os yw'n esdrújula, tynnir un; pan mae'n ddifrifol, mae'n parhau.

Rima

Miguel Hernandez.

Miguel Hernandez.

Wrth ddadansoddi cerdd un o'r camau hanfodol yw arsylwi ar y math o odl o eiriau olaf pob pennill. Os yw'n cyd-fynd â llafariaid a chytseiniaid, fe'i gelwir yn "gytsain." Yn yr un modd, fe'i gelwir yn "gytsain berffaith" os yw'r sillafau dan straen hefyd yn cyd-daro. Fel y gwelir yn y darn canlynol o Miguel Hernández:

... "Bob pump i mewnero

pob Ionawred

bydd fy esgidiau yn myndero

i'r ffenestr fred"...

Yn hytrach, pan mai dim ond y llafariaid olaf sy'n cyd-daro yn yr odl, fe'i gelwir yn «assonance». Yn y darn canlynol gan Antonio Machado, gwelir y math hwn o odl rhwng adnodau 2 a 4:

“Mae'n noson aeaf.

Mae'r eira yn cwympo mewn chwyrligwganino.

Gwylfa Alvargonzález

tân bron â diffoddido".

Stanza

Un arall o'r agweddau sylfaenol wrth ddadansoddi cerdd yw nodweddion y pennill. Dosberthir y rheini yn ôl nifer a hyd yr adnodau. Deall trwy rann "grŵp o benillion sy'n cynnwys rhythm a rhythm". Mae'r canlynol yn wahanol fathau o stanzas:

 • Paru (pennill dwy linell)
 • Stanzas tair llinell:
  • Yn drydydd.
  • Unig.
 • Stanzas pedair llinell:
  • Pedwarawd.
  • Rownd.
  • Serventesio.
  • Quatrain.
  • Pâr.
  • Seguidilla.
  • Sash.
 • Stanzas pum llinell:
  • Pumawd.
  • Limerick.
  • Lira.
 • Stanzas chwe llinell:
  • Sestina.
  • Sextille.
  • Cwpled troed wedi torri.
 • Stanzas wyth llinell:
  • Maer Copla de Arte.
  • Yr wythfed frenhinol.
  • Yr wythfed Eidaleg.
  • Pamffled
 • Stanzas deg llinell:
  • Degfed.
 • Stanzas heb nifer sefydlog o benillion:
  • Rhamant.
  • Dirge.
  • Rhamant.
  • Silfa.

Mae gwybodaeth am yr elfennau hyn yn arwain at ddealltwriaeth lawnach

Deall a gan astudio mewn ffordd ddwys mae pob un o'r agweddau a eglurir yma yn agor drws enfawr i'r rhai sy'n bwriadu astudio barddoniaeth. Er bod y genre hwn yn dibynnu llawer ar oddrychedd, mae gwybod yr holl agweddau sy'n ymyrryd wrth ei greu yn allweddol i gyflawni gweithiau pwysfawr sy'n cwrdd â'r mynegiant angenrheidiol ac y mae eu neges yn cyrraedd y darllenwyr.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)