Sbectol Manolito

Manolito Gafotas.

Manolito Gafotas.

Sbectol Manolito Hon oedd y nofel blant gyntaf gan yr awdur a'r newyddiadurwr Cadiz Elvira Lindo. Daeth ei phrif gymeriadau i'r amlwg fel cymeriadau radio y rhoddwyd ei llais ganddi hi ei hun. Hyd yma, mae'r gyfres yn cynnwys wyth llyfr (ynghyd ag un crynhoad) a gyhoeddwyd rhwng 1994 a 2012.

Yn ôl Sonia Sierra Infante, mae cymeriad Manolito Gafotas yn "un o gerrig milltir mawr diwylliant Sbaen yn ystod y degawdau diwethaf." Ymadrodd Sierra Infante yn ei draethawd doethuriaeth Yr arwynebol a'r dwfn yng ngwaith Elvira Lindo (2009), yn adlewyrchu arwyddocâd y gwaith yn berffaith.

Am yr awdur, Elvira Lindo

Ganwyd Elvira Lindo Garrido yn Cádiz, Sbaen, ar Ionawr 23, 1962. Yng nghanol y 70au symudodd gyda'i deulu i fyw ym Madrid. Ym mhrifddinas Sbaen, cwblhaodd yr ysgol uwchradd a dechreuodd ei yrfa newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Complutense ym Madrid. Dechreuodd ei gyrfa ar y radio yn ifanc iawn - yn 19 oed - fel cyhoeddwr a sgriptiwr ar gyfer Radio Cenedlaethol Sbaen.

Ym 1994, cyhoeddwyd Sbectol Manolito roedd yn cynrychioli mynediad gwych i'r maes llenyddol. Ddim yn ofer, Carpiau budr Manolito Gafotas ym 1998 derbyniodd y Wobr Genedlaethol am Lenyddiaeth Plant a Phobl Ifanc. Ar wahân i Sbectol Manolito, Mae Lindo wedi cyhoeddi un ar ddeg llyfrau plant (gan gynnwys cyfresi Olivia), naw teitl naratif i oedolion, pedwar gwaith ffeithiol, tair drama, a nifer o sgriniau sgrin.

Genesis Manolito

Yng ngeiriau Elvira Lindo, ganwyd y cymeriad Manolito Gafotas "o'r awydd i gael hwyl yn fy ngwaith fy hun ar y radio." Yn ddiweddarach, cafodd ei faethu gan ddigwyddiadau yn seiliedig ar blentyndod ac ar rai agweddau ar bersonoliaeth yr awdur ei hun. Ychwanegodd, “mae cymeriadau comig fel yna, maen nhw'n cael eu geni o bwy sy'n eu gwneud ac mae ganddyn nhw du stormus iawn. Meddyliwch bob amser am y swydd maen nhw'n ei meddiannu yn y byd ”.

Mae Lindo wedi mynegi mewn amryw gyfweliadau bod llwyddiant Manolito yn wirioneddol annisgwyl. Yn hyn o beth, mae'n debyg bod tarddiad radio Manolito yn hollbwysig. Oherwydd ei fod yn rhoi nodweddion gwaith llais mewnol o fewn arddull naratif sy'n hawdd ei ddeall. Ar yr un pryd, mae'n llais hylifol, parhaus iawn, yn monopoleiddio'r holl ddehongliad, gydag anterliwtiau manwl gywir i roi lle i'r segmentau comig.

Sbectol Manolito (1994)

Yn y llyfr cyntaf, mae'r prif gymeriad yn adrodd sawl stori gyfochrog, anghysylltiedig a ddigwyddodd yn nhref Carabanchel Alto. Mae gan y straeon hyn leoliad cronolegol amhenodol rhwng eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol ac Ebrill 14, pen-blwydd taid. Nid yw'r dyddiad yn ddamweiniol (diwrnod cyhoeddi'r Ail Weriniaeth) gan ei fod yn symbol o ddewisiadau gwleidyddol y teulu Manolito yn gynnil.

Agwedd bwysig o fewn y strwythur naratif yw ymddangosiad mawreddog y prif gymeriad, wedi'i drosglwyddo gyda naturioldeb nodweddiadol meddwl plentynnaidd. Fodd bynnag, o dan yr ymddangosiad naïf hwnnw, datgelir rhinweddau mewnwelediad, caredigrwydd ac ymrwymiad i'r bobl o'u cwmpas. Dywedwyd wrth bawb yn "y gwyddoniadur gwych" am fywyd Manolito.

Elvira Ciwt.

Elvira Ciwt.

Manolito druan (1995)

Yn ail gyfrol "gwyddoniadur mawr" ei fywyd, mae Manolito yn sylweddoli ei hynodrwydd fel person cyhoeddus. Mae'r prolog yn esbonio'r berthynas rhwng y cymeriadau yn y llyfr blaenorol a'r rhai a ymddangosodd yn y rhandaliad hwn. Wrth gwrs, mae ei ffrind mawr Paquito Medina yn berthnasol iawn (a diolch iddo) am gywiro'r 325 camgymeriad a wnaeth.

En Manolito druan, mae yna barhad penodol rhwng y penodau "Modryb Melitona" ac "Modryb Melitona: y dychweliad", wedi'i lwytho â llawer o hiwmor. Pennod olaf y llyfr hwn yw "A White Lie." Yno, mae ofn y prif gymeriad yn ei swyno mewn dilyniant doniol iawn wrth geisio cuddio’r anochel: mae wedi methu mathemateg.

Sut molo! (1996)

Mae'r rhandaliad hwn hefyd yn dechrau gyda phrolog eithaf hir. Ynddo, mae Manolito yn disgrifio bachgen sydd wedi darllen ail gyfrol ei wyddoniadur ac wedi cyrraedd Carabanchel Alto. Mae'r cymeriad newydd dan sylw yn codi sawl amheuaeth am y prif gymeriad. Sy'n cymell Manolito i gwblhau - gyda chymorth ei ffrind ffyddlon Paquito Medina— ei goeden achyddol benodol sy'n llawn sylwadau hyfryd iawn.

Yn yr un modd, yn Sut molo! Cyflwynir "al Mustaza", cyd-ddisgybl Manolito heb lawer o bwys yn y llyfrau blaenorol. Mae'r llinell naratif yn parhau â digwyddiadau Manolito druan (ei broblem gyda mathemateg) ac mae wedi'i fframio'n gronolegol yn nhymor yr haf.

Golchfa frwnt (1997)

Mae perthnasedd Manolito fel ffigwr cyhoeddus yn ei arwain i fyfyrio ar golli preifatrwydd yn y prolog i'w bedwaredd gyfrol. Mae'r math hwn o enwogrwydd lleol yn dechrau effeithio ar ei berthnasau (yn enwedig ei fam pan fydd hi'n mynd i'r farchnad). Am y rheswm hwn, mae'r prif gymeriad yn profi penodau o gywilydd a ddefnyddir i gymysgu realiti a ffuglen trwy ymddangosiad yr awdur ei hun.

Mae Lindo yn cyflwyno'i hun fel menyw farus sy'n manteisio ar amlygrwydd Manolito i elwa o'i "merch-chous." Y peth gwaethaf yw'r arian a neilltuwyd ar gyfer teulu Manolito: sero. Thema gyffredinol Golchfa frwnt mae'n canolbwyntio ar agweddau sydd wedi'u cysegru - yng ngeiriau Elvira Lindo - i'r rhai bach, cenfigen ac eiddigedd.

Manolito ar y ffordd (1997)

Mae'r llyfr hwn yn wahanol i'r lleill yn y gyfres oherwydd ei naratif llinol o'r llwybr a wnaed gan Manolito. Manolito ar y ffordd Mae'n cynnwys tair rhan. Mae'n dechrau gydag “Adiós Carabanchel (Alto)”; Mae'r bennod hon yn dweud sut mae Manolo (ei dad) yn penderfynu mynd â'i blant i leddfu'r haf i Catalina (ei fam).

Yn ôl pob tebyg, ni allai’r fam dlawd ddioddef tymor gwyliau arall wedi’i chloi yn y gymdogaeth gan ddioddef drygioni ac ymladd cyson ei phlant. Beth bynnag, yn "Wythnos Japan" mae Manolito a'r Imbécil (ei frawd iau) yn gwneud sawl direidi y tu mewn i archfarchnad. Mae'r bennod olaf, "El zorro de la Malvarrosa" yn cau'r llyfr yn feistrolgar gyda llu o anturiaethau a phaella ar arfordir Valenciaidd.

Fi a'r jerk (1999)

O'r cychwyn cyntaf, mae Elvira Lindo yn tystio gyda'i theitl ei bwriad i barhau â'i harchwiliad o faterion sy'n ymwneud â “chywirdeb gwleidyddol”. Allan o gwrteisi dylai fod yn "fi a'r asshole." Ond mae'r ymadrodd yn cael ei wrthdroi yn fwriadol er mwyn dynodi animeiddiad y prif gymeriad tuag at ei frawd bach. Mae'r llyfr wedi'i rannu'n dair rhan: "Nid yw'ch wyrion yn eich anghofio chi", "Dau blentyn eithaf segur" a "Y mil ac un noson".

Mae enwau'r rhannau hyn yn cynrychioli teimladau Manolito a'r Imbécil yn eithaf cywir. Er nad yw'r amgylchiad - gweithrediad prostad y taid - yn lleddfu'r awydd i gyflawni drygioni o'r rhai bach. I'r gwrthwyneb, mae plant yn gorfod dadorchuddio'r oedolion o'u cwmpas, gan achosi sefyllfaoedd doniol iawn.

Mae gan Manolito gyfrinach (2002)

Dyma'r trosglwyddiad craffaf o'r saga gyfan. Mae ei benodau'n sôn am ymweliad maer Madrid ag ysgol Carabanchel Alto. Mae'r digwyddiad yn amlwg yn datgelu beirniadaeth Elvira Lindo o'r math hwn o weithgaredd. Sy'n ychwanegu straen diangen i fabanod oherwydd disgwyliadau oedolion. At hynny, gellid dosbarthu pwysau seicolegol a ddioddefir gan blant fel cam-drin.

Yn yr un modd, mae'r awdur yn tanlinellu rhagrith gwleidyddion. Y rhai sy'n defnyddio'r math hwn o gynhadledd i broselytio a chyfiawnhau cynllunio eithaf dadleuol. Mae'n Mae'r llyfr hwn yn parhau yn "The fly Chinese", stori a gyhoeddwyd gan Lindo yn Y wlad wythnosol. Mae'n disgrifio derbyn babi newydd i'r teulu o safbwynt y Moron (sy'n ei ystyried yn Tsieineaidd â rhinweddau cŵn).

Ymadrodd gan Elvira Lindo.

Ymadrodd gan Elvira Lindo.

Y Manolo gorau (2012)

Mae deng mlynedd wedi mynd heibio. Mae'r cenfigen a achoswyd gan y Moron yn beth o'r gorffennol oherwydd bod "Chirly" wedi dewis ei frawd bach fel y mwyaf difetha o'r teulu. Mae twf Manolo yn ei dro yn awgrymu gwell dealltwriaeth (ac aberth) o lafur ei dad Manolo i gefnogi ei gartref. Yn yr un modd, nid yw Manolito bellach yn gweld ei fam Catalina yn gosbwr drygioni; mae'n fwy ddiolchgar i'w rieni.

Nid oes diffyg cymeriadau eiconig eraill y gyfres yn y llyfr hwn: y taid, y mae'n cadw bond affeithiol sylweddol iawn ag ef. Nid yw'r "orejones", Jihad, nac eironi nodweddiadol y prif gymeriad na'r segmentau sydd wedi'u llwytho â hiwmor dilys iawn yn methu'r apwyntiad chwaith. Y Manolo gorau Mae'n cynrychioli cyffyrddiad gorffenedig ar gyfer cymeriad sy'n annwyl iawn gan blant ac oedolion o bob rhan o Sbaen.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)