Rydyn ni'n siarad am Straeon gwyddoniaeth gyda'i awdur, Fernando del Álamo

Fernando del Alamo mae'n ateb y cwestiynau yn y cyfweliad hwn gyda'r un cryno (ac ewyllys esboniadol) y mae'n wynebu'r dasg o ysgrifennu ei gofnodion blog. Straeon gwyddoniaeth yn brif wefan ar gyfer cefnogwyr chwilfrydedd, bywgraffiadau ac anecdotau sy'n gysylltiedig â'r maes gwyddonol. O'r testunau a gasglwyd yno dros amser, mae'r llyfr hunan-deitl, hunan-gyhoeddedig.

Mae'r amser sydd wedi mynd heibio ers hynny yn fwy na digon i'r awdur siarad â phersbectif digonol am gyhoeddi bwrdd gwaith, a hefyd am berthynas blogiau â'r llyfr printiedig, y cymhellion personol sy'n ei arwain i gyflawni ei waith neu'r rhesymau pam pam mae rhywun o wyddoniaeth yn penderfynu mynd i boblogeiddio.

Beth arweiniodd chi at ddechrau ysgrifennu am wyddoniaeth?

Mae'n bwnc yr wyf bob amser wedi bod yn angerddol amdano. Fel dyn ifanc roeddwn i wrth fy modd yn siarad am y materion hyn gyda ffrindiau. Chwarddodd rhai gan ddweud fy mod yn hoffi pethau rhyfedd, ond roedd eraill a ofynnodd fwy o gwestiynau. Nid yw'r blog yn ddim mwy nag adlewyrchiad o'r angerdd hwnnw: siarad am y pwnc yr wyf bob amser wedi hoffi siarad amdano fwyaf.

Ni fyddwn yn gallu ysgrifennu am bwnc arall.

labordy

Llun gan Eduardo Izquierdo.

Mae'n hysbys nad yw cysondeb wrth flogio bob amser yn hawdd i'w gynnal. Dyna pam ei bod yn werth siarad am gymhellion. O'r cofnod cyntaf amser maith yn ôl. Ydych chi'n parhau i ysgrifennu am yr un rhesymau â phan ddechreuoch chi allan?

Pan ddechreuais flogio, roeddwn i eisiau cael lle i ysgrifennu chwilfrydedd am wyddoniaeth a'i chymeriadau neu a oedd wedi dal fy sylw, naill ai oherwydd eu eironi, eu cynnwys, neu oherwydd y gallent ein dysgu i weld sut roedd y bobl hyn yn gweithredu a eu cryfder. o'i gymeriad.

Rhoddodd y blog gyfle i mi nid yn unig wneud hyn, ond darllen sylwadau gan lawer o ddarllenwyr. Cyfarfûm â phobl a oedd â phryderon tebyg iawn i fy mhlant i a phlant ifanc a ysgrifennodd e-byst ataf yn dweud wrthyf eu bod yn mynd i gysegru eu hunain i astudio gwyddoniaeth oherwydd bod fy mlog newydd eu hargyhoeddi. Canfûm ei fod yn cymell pobl i geisio mwy o wybodaeth ar eu pennau eu hunain. Gallai ddylanwadu ar bobl a gwneud gwyddoniaeth yn rhan o'i fywyd. Mae'n rhywbeth sy'n fy llenwi â balchder a boddhad.

Ond fe wnes i hefyd gwrdd â phobl sydd wir yn credu bod y Ddaear yn 6000 mlwydd oed neu sy'n honni nicetïau fel "Theori Esblygiad yn Theori yn unig" neu "Nid yw wedi'i phrofi."

Gwnaeth hyn i mi weld mai fy nhasg yw nid yn unig rhannu fy chwaeth am wyddoniaeth, ond ei lledaenu hyd eithaf fy ngallu. Mae'n rhaid i mi wneud i'r bobl hynny weld eu bod mewn camgymeriad neu, o leiaf, os nad ydyn nhw'n credu eu bod nhw, mae hynny oherwydd eu bod nhw wedi ei ddidynnu felly, nid oherwydd bod eraill wedi dweud wrthyn nhw.

Nid wyf am i bobl gredu am byth yr hyn y maent yn ei glywed neu ei ddarllen. Ddim hyd yn oed yr hyn rwy'n ei ddweud wrthyn nhw. Rwyf am iddynt ddarllen, dysgu, dod yn gyfarwydd â gwyddoniaeth, adnabod eu cymeriadau, sut y bu iddynt weithredu a'u cymhellion a'u pryderon, eu trafodaethau a'u dadleuon, eu dicter, ac ati. Ac unwaith mae ganddyn nhw'r holl wybodaeth honno ar flaenau eu bysedd a'u bod yn cael eu socian yn yr holl wybodaeth; yna ffurfiwch eich barn eich hun.

Felly heddiw dwi'n gwneud yr un peth â phan ddechreuais i, ond am wahanol resymau.

Ydych chi'n ystyried eich hun yn storïwr neu'n boblogaiddwr? Er efallai nad ydyn nhw'n dermau anghydnaws ...

Datgelwr. Nid wyf yn esgus egluro beth ddigwyddodd, heb fwy; ond i gael rhywfaint o fudd neu syniad ohono a manteisio ar yr amgylchiad i allu egluro unrhyw chwilfrydedd gwyddoniaeth neu ymddygiad dynol dynion gwyddoniaeth.

Yn ôl y rhagair i'w lyfr Straeon gwyddoniaethMae egluro gwyddoniaeth fel bod mewn cariad: "rydych chi am ei egluro i bawb" (i ddyfynnu Carl Sagan). ¿Straeon Gwyddoniaeth a yw llyfr yn hygyrch i bawb? A ellir egluro gwyddoniaeth heb fformiwlâu neu ymadroddion cymhleth?

O leiaf mae'r llyfr yn mynd gyda'r bwriad hwnnw. Mae'n honni y gall rhywun heb lawer o hyfforddiant a graddedig ei ddarllen.

Credaf y gellir egluro gwyddoniaeth mewn iaith sy'n hygyrch i bawb. Er mwyn dod i rai casgliadau y mae gwyddoniaeth wedi'u cyrraedd, mae'n digwydd bod yn rhaid rhesymu cymhleth iawn. Dylid gadael rhesymu o'r fath i'r arbenigwyr. Ond gall pob un ohonom ddeall y canlyniadau mewn strôc eang hyd yn oed os nad ydym yn gwybod y manylion.

Ar y llaw arall, mae'n rhaid i chi roi rhai fformiwlâu hefyd. Nid wyf yn credu bod rhoi unrhyw fformiwla yn ddrwg yn ôl diffiniad. Y broblem yw bod gan y fformwlâu hyn ystyr, ystyr a chanlyniadau, ac nid yw llawer ohonynt yn ei egluro gydag eglurder dyladwy. Mae'n rhaid i chi gyrraedd tir canol lle mae gan bopeth ei gyfraniad.

Beth am wyddoniaeth? Pwy all esbonio gwyddoniaeth? Rwy'n cyfaddef fy mod yn gofyn gyda'r bwriad i beidio â bwydo'r pwnc, ond i'r gwrthwyneb, i wybod yn uniongyrchol farn rhywun y mae'r ddau floc gwybodaeth hyn yn croestorri yn ei waith: ai o lythyrauneu Gwyddoniaeth?

Nid wyf yn credu bod gwrthddywediad rhwng gwyddoniaeth a llythyrau. Yr hyn sy'n bodoli yw rhywfaint o ffobia o'r rhai sydd ar un ochr tuag at faterion yr ochr arall a bod ffobia gwyddoniaeth yn cael ei dderbyn yn fwy cymdeithasol na ffobia llythyrau. Yr hyn sydd ei angen yw lledaenwyr da ar un ochr a'r llall. Rwyf wedi cwrdd ag athrawon gwael mewn mathemateg a ffiseg yn ogystal ag mewn hanes ac iaith.

Mae angen i bobl egluro pethau'n chwyrn a rhoi eu hunain yn esgidiau'r gwrandäwr.

Mae'n ymddangos bod y duedd i neidio o flog i lyfr yn ennill dilynwyr hyd yn oed ymhlith awduron sefydledig. Yn ddiweddar daeth yn hysbys hynny bydd crynodeb o gofnodion blog Saramago yn mynd ar werth ar bapur. Yn yr ystyr hwn, mae'n werth gofyn: A yw blogiau'n gosod record, arddull, ffordd o ysgrifennu? Ydyn nhw'n amnewidion ar gyfer y llyfr printiedig? Sut mae awdur yn ymdopi â'r newid o flog i lyfr?

Rhaid cydnabod bod blog yn arddull wahanol i'r llyfr arferol. Ni allwch ysgrifennu nofel mewn blog, oni bai ei bod mewn penodau bach, ond gall unrhyw flog fod yn llyfr yn hwyr neu'n hwyrach. Credaf na fydd blog byth yn disodli llyfr printiedig. O leiaf, cyn belled nad yw cyfrifiaduron maint llyfr.

O ran sut y daw'r darn o flog i lyfr, credaf ei fod yn gam naturiol i bawb sy'n ysgrifennu blog nad barn neu faterion cyfoes yw eu thema ganolog. Nid yw erthyglau ar flog gwyddoniaeth, hanes neu chwilfrydedd yn fad; Rwy'n golygu nad oes ganddyn nhw ddyddiad dod i ben.

Ar y llaw arall, nid oes gan awduron enwog fel Saramago sy'n ysgrifennu blog unrhyw broblem golygu llyfrau. Beth bynnag rydych chi'n ei ysgrifennu, byddwch chi bron yn sicr yn llwyddiannus. Gwerthiannau o leiaf.

Yn wir, mae gan awduron sefydledig lawer o gyfleusterau mewn perthynas â phobl gyntaf, hefyd i'w cyhoeddi. Mae ei lyfr yn hunan-gyhoeddedig. Beth arweiniodd chi at ddewis o'r fath?

Peidio â gorfod cytuno ag unrhyw un, peidio â gorfod chwilio am rywun arall i farnu'r hyn a ysgrifennais. Fe wnes i lyfr ac roeddwn i eisiau i'r darllenydd ei weld felly, heb hidlwyr na newidiadau.

Oes gan eich llyfr ISBN? A yw'n rhywbeth trafferthus iawn mewn perthynas â chyhoeddi bwrdd gwaith?

Oes, mae gan y llyfr ISBN. Mae'n rhad ac am ddim, er nad yw wedi'i argraffu yn y llyfr ei hun (cefais yr ISBN ar ôl iddo gael ei gyhoeddi). Fodd bynnag, ni chefais unrhyw broblemau hefyd tra na wnes i ddim. Yr unig beth o'i le ar gyhoeddi bwrdd gwaith yw nad yw'n cael ei werthu mewn siopau llyfrau.

Ydych chi wedi meddwl am ail lyfr? A fyddech hefyd yn dewis cyhoeddi bwrdd gwaith?

Ydy, mae ail lyfr wrthi'n cael ei wneud a byddaf yn sicr o ddewis cyhoeddi bwrdd gwaith hefyd. Credaf nad oes gan gyhoeddwyr ddiddordeb mewn cyhoeddi diwylliant, ond gorau oll yw llyfrau sy'n gwerthu llawer i gael y mwyaf o fuddion.

Diolch yn fawr iawn, Fernando.

Mae wedi bod yn bleser.

Straeon gwyddoniaeth gallwch chi prynwch am bris o 15,71 ewro yn y siop lyfrau rithwir Lulu. Mae mwy o wybodaeth yn blogbost eponymaidd.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.