Mae Grupo Planeta yn cau'r Cylch Darllenwyr

Planet yn cau Cylch Darllenwyr.

Planet yn cau Cylch Darllenwyr.

Mae digideiddio wedi cymryd drosodd pob maes o fywyd beunyddiol dynoliaeth. Mae'r cyd-destun presennol yn gorfodi cwmnïau a phobl i fyw mewn amgylchedd sy'n trawsnewid yn gyson. Yn union hynny yw Dadl Grupo Planeta i gyfiawnhau cau'r Círculo de Lectores.

Yn benodol, mae datganiad y cyhoeddwr yn cyfeirio at i'r "newid arferion yn y defnydd o ddinasyddion sy'n deillio o weithredu technolegau newydd yn gryf". Mae'r Chwyldro Diwydiannol 4.0, fel y'i gelwir, wedi addasu'r economi yn radical; mae'r gystadleuaeth yn gyflymach nag erioed.

Rhyngrwyd yn gosod y safonau

Mae'r Rhyngrwyd yn gosod y rheolau ar gyfer popeth: masnach y byd, cyfathrebu, dulliau rhyngweithio, strategaethau addysgeg ... Felly, nid yw’n syndod bod y Círculo de Lectores wedi mynd o fod â mwy na 300.000 miliwn o danysgrifwyr ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf i oddeutu XNUMX ar adeg ei gau.

Diwedd clwb gyda mwy na hanner canrif o hanes

Prynwyd y Círculo de Lectores gan Grupo Planeta yn 2010. Bryd hynny roeddent eisoes wedi datblygu sawl prosiect a'u bwriad oedd integreiddio i fasnach electronig a manteisio ar gymwysiadau'r oes ddigidol. Fodd bynnag, ni weithiodd y strategaethau hyn yn bennaf oherwydd datblygiad di-rwystr cewri technoleg fel Amazon.

Nid oedd fawr o bwys ei fod yn glwb hirsefydlog a sefydlwyd ym 1962, ac nid yw ei gynnal am gyfnod hirach yn broffidiol. Ers 2016, roedd ganddo golled flynyddol ar gyfartaledd o bron i 15% ar gyfer gwerthiannau ac yn 2018 roedd angen cynnydd cyfalaf o 6 miliwn ewro.

Yn wyneb yr anallu i ddenu partneriaid newydd, Ystyriodd Grupo Planeta o ddifrif newid tuag at fodel busnes wedi'i addasu'n fwy i'r amseroedd newydd. Bydd llawer o Sbaenwyr yn colli'r clwb darllen mwyaf yn eu gwlad, yn ogystal â'i nifer o asiantau awdurdodedig, catalogau, fforymau rhyngrwyd a lleoedd i'w danysgrifwyr mewn siopau llyfrau.

Mae'r un burofax a gyhoeddodd y bydd y Círculo de Lectores yn cau yn cynnig golau bach o obaith i'w aelodau mwyaf ffyddlon. Yn un o'i baragraffau mae'n darllen "ceisiwyd hanner can mil o bethau i wella'r model hwn, ond penderfynwyd cau'r strwythur masnachol, i beidio â chau Círculo, er mwyn cychwyn ar broses o strwythur y dyfodol (heb ei astudio eto). "

Felly, ai bai'r cenedlaethau newydd ydyw?

Y peth hawsaf fyddai meddwl bod y "newidiadau yn arferion defnyddwyr" yn ganlyniad i'r ffaith bod y cenedlaethau newydd yn darllen llai na'u rhieni. Fodd bynnag, wrth ddadansoddi'n fanylach y rhesymau dros gau Círculo de Lectores, mae'n amlwg mai'r achos sylfaenol yw diffyg mewn strategaethau marchnata a hyrwyddo ar lwyfannau digidol. Ni wnaethant addasu mewn pryd.

Y darn amlwg cyntaf o wybodaeth yw'r rhagfarn sy'n bodoli o amgylch yr hyn a elwir millennials (pobl a anwyd rhwng 1980 a 1995) a chenhedlaeth Z (ganwyd ar ôl 1995). Oherwydd, yn groes i'r duedd ddisgwyliedig ers cenedlaethau sydd wedi'u gwarthnodi fel unigolyddol a heb ddiddordeb, mae'r millennials Maent yn ddarllenwyr craff.

Y duedd newydd yw'r "bwtiau llyfrau".

Y duedd newydd yw'r "bwtiau llyfrau".

Yn wir, y Biz! Adroddodd Republic Magazine (2019) hynny yn yr Unol Daleithiau yn unig «mae 80% o oedolion ifanc rhwng 18 a 35 oed wedi darllen llyfr mewn unrhyw fformat yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys 72% sydd wedi darllen copi caled. ' Mae'r un ffynhonnell yn nodi bod Americanwyr yn caffael un i bum llyfr y flwyddyn ar gyfartaledd.

Yn yr un modd, mae Cerezo (2016) yn nodi yn ei gyhoeddiad Cenhedlaeth Z a gwybodaeth bod newidiadau diwylliannol yn llawer cyflymach heddiw. Nid yw'n fater o ddegawdau bellach. Dywed yr awdur: "Un o'r newyddbethau gwych a ddaw yn sgil y trawsnewidiad presennol yw ei gyflymder ehangu, y mae ei effaith ar unwaith ac ar yr un pryd mewn gwahanol rannau o'r blaned."

Mae clybiau llyfrau bellach yn bwtiau llyfrau

Mae porth Ecoosfera (2019) yn disgrifio Generation Y (millennials) fel y genhedlaeth fyd-eang gyntaf, diolch i ddod yn gyfarwydd â'r rhyngrwyd ac wedi gweld digidiad yn lledaenu. Yn yr un modd, mae argyfwng economaidd y byd a ffenomenau fel newid yn yr hinsawdd wedi nodi eu diddordebau a'u harferion yn fawr.

Felly, mae millennials yn tueddu i gael gwybodaeth dda am amryw o faterion gwleidyddol ac ecolegol. Mae'r amgylchiadau hyn wedi sbarduno arallgyfeirio ffynonellau gwybodaeth. Nid llyfrau yn unig mohono bellach, erbyn hyn mae llyfrgelloedd rhithwir, fforymau a chyhoeddiadau mynegeio ar-lein yr un mor berthnasol.

Yn ogystal, mae barn y darllenwyr yn hanfodol, er mwyn bod yn gymwys ac i wneud cyfraniadau sy'n cyfoethogi gwerth y wybodaeth. Am y rheswm hwn, mae ymgynghorwyr yn ystyried bod bwtiau llyfrau yn blatfformau amlbwrpas a rhyngweithiol iawn sy'n dwyn ynghyd yr holl agweddau uchod.

Yn achos cau Cylch Darllenwyr Grupo Planeta, mae'r dewisiadau amgen i esblygu yn y byd wedi'i ddigideiddio eisoes ar gael. Efallai yn y dyfodol agos ddim yn rhy bell y bydd yn bosibl dychwelyd fel bwci llyfrau neu mewn model busnes tebyg a all gystadlu o fewn y Chwyldro Diwydiannol pendrwm 4.0.


6 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Sergio Fulgencio Sarabia meddai

  Prynhawn Da. Dwi angen gwybodaeth am sut maen nhw'n dychwelyd yr arian nad ydw i wedi'i ddefnyddio, ac mae hynny'n dal i gael ei gronni yno. Diolch . Pob hwyl

 2.   Pedr Suenz meddai

  Roedd cyn-gyfarwyddwr Círculo de Lectores, Hans Meinke, yn deall beth allai model Círculo fod yn y dyfodol: clwb rhagoriaeth llyfrau, sy'n gofalu am y grefft o wneud llyfrau da, wedi'u rhwymo'n dda, wedi'u darlunio, ynghyd â gweithgareddau diwylliannol amrywiol. Mae Bertelsmann, o'i ran, yn grŵp cyhoeddi sydd wedi ymrwymo i ddinistrio'r byd cyhoeddi yn systematig trwy amsugno nifer fawr o gyhoeddwyr yn yr Almaen ac o amgylch y byd, ac yn enwedig y clybiau llyfrau, a oedd yn ddyfais benodol i'r Almaen i o 1919, er bod rhagflaenwyr, a hyd yn oed mwy o'r blynyddoedd ôl-rhyfel (tua 1950), pan fu ffyniant mawr yn y math hwn o sianel werthu. Gyda'r newid yn y farchnad a digideiddio, penderfynodd Bertelsmann yn syml slamio ei Círculo de Lectores (Bertelsmann Lesering), a elwir bellach yn The Club yn unig, ar ôl cynyddu 95% o'r clybiau a ddaeth i fod yn yr Almaen, Awstria a'r Swistir. Roedd Mediocrity nid yn unig yn drech, ond roedd hefyd yn llofrudd golygyddol. Roedd Círculo de Lectores de España yn wahanol, oherwydd roedd Hans Meinke yn gwybod sut i gopïo model Urdd Llyfrgellydd Gutemberg (Büchergilde Gutenberg), a sefydlwyd ym 1924 (yn yr un flwyddyn â Deutsche Buch-Gemeinschaft, a lyncodd 50% ym 1969 gan Bertelsmann a'i ddinistrio fel endid annibynnol rhwng 1974 a 1988). Fel Büchergilde, cyhoeddodd Círculo lyfrau o ansawdd uchel, wedi'u rhwymo'n dda a chydag amrywiaeth dda o themâu neu genres llenyddol. Gallai Círculo fod wedi goroesi gyda'i 300.000 o gleientiaid-bartneriaid cyfredol yn cynnal y llinell olygyddol honno o Hans Meinke yn null Büchergilde. Ond cafodd Bertelsmann wared ar bris bargen y clwb trwy ei drosglwyddo i gyhoeddwr cyffredin: Planeta. Rhywbeth ychydig yn ddealladwy, oherwydd ym Mhortiwgal mae Círculo de Lectores yn dal i fod yn nwylo Bertelsmann (Bertrand), ac yn yr Ariannin a gwledydd eraill hefyd. Yn Ffrainc, daeth France Loisirs yn eiddo cyfan ei sylfaenwyr.

 3.   Pedr Suenz meddai

  Roedd cyn-gyfarwyddwr Círculo de Lectores, Hans Meinke, yn deall beth allai model Círculo fod yn y dyfodol: clwb rhagoriaeth llyfrau, sy'n gofalu am y grefft o wneud llyfrau da, wedi'u rhwymo'n dda, wedi'u darlunio, ynghyd â gweithgareddau diwylliannol amrywiol. Mae Bertelsmann, o'i ran, yn grŵp cyhoeddi sydd wedi ymrwymo i ddinistrio'r byd cyhoeddi yn systematig trwy amsugno nifer fawr o gyhoeddwyr yn yr Almaen ac o amgylch y byd, ac yn enwedig y clybiau llyfrau, a oedd yn ddyfais benodol i'r Almaen i o 1919, er bod rhagflaenwyr, a hyd yn oed mwy o'r blynyddoedd ôl-rhyfel (tua 1950), pan fu ffyniant mawr yn y math hwn o sianel werthu. Gyda'r newid yn y farchnad a digideiddio, penderfynodd Bertelsmann yn syml slamio ei Círculo de Lectores (Bertelsmann Lesering), a elwir bellach yn The Club yn unig, ar ôl cynyddu 95% o'r clybiau a ddaeth i fod yn yr Almaen, Awstria a'r Swistir. Roedd Mediocrity nid yn unig yn drech, ond roedd hefyd yn llofrudd golygyddol. Roedd Círculo de Lectores de España yn wahanol, oherwydd roedd Hans Meinke yn gwybod sut i gopïo model Urdd Llyfrgellydd Gutemberg (Büchergilde Gutenberg), a sefydlwyd ym 1924 (yn yr un flwyddyn â Deutsche Buch-Gemeinschaft, a lyncodd 50% ym 1969 gan Bertelsmann a'i ddinistrio fel endid annibynnol rhwng 1974 a 1988). Fel Büchergilde, cyhoeddodd Círculo lyfrau o ansawdd uchel, wedi'u rhwymo'n dda a chydag amrywiaeth dda o themâu neu genres llenyddol. Gallai Círculo fod wedi goroesi gyda'i 300.000 o gleientiaid-bartneriaid cyfredol yn cynnal y llinell olygyddol honno o Hans Meinke yn null Büchergilde. Ond cafodd Bertelsmann wared ar bris bargen y clwb trwy ei drosglwyddo i gyhoeddwr cyffredin: Planeta. Rhywbeth ychydig yn ddealladwy, oherwydd ym Mhortiwgal mae Círculo de Lectores yn dal i fod yn nwylo Bertelsmann (Bertrand), ac yn yr Ariannin a gwledydd eraill hefyd. Yn Ffrainc, daeth France Loisirs yn eiddo cyfan ei sylfaenwyr.

 4.   axun meddai

  «» »Y darn amlwg cyntaf o wybodaeth yw'r rhagfarn sy'n bodoli o amgylch yr hyn a elwir yn filflwyddol (pobl a anwyd rhwng 1980 a 1995) a chenhedlaeth Z (ganwyd ar ôl 1995). Oherwydd, yn groes i'r duedd ddisgwyliedig ar gyfer cenedlaethau sydd wedi'u gwarthnodi fel unigolyddol a heb ddiddordeb, mae millennials yn ddarllenwyr craff.
  Yn wir, y porth Biz! Adroddodd Republic Magazine (2019) fod 80% o oedolion ifanc rhwng 18 a 35 oed wedi darllen llyfr mewn unrhyw fformat yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys 72% sydd wedi darllen copi print "yn yr Unol Daleithiau yn unig. Mae'r un ffynhonnell yn nodi bod Americanwyr yn caffael un i bum llyfr y flwyddyn ar gyfartaledd. »» »»

  Mae darllen llyfr y flwyddyn yn darllenydd craff? Felly beth fyddwn ni'n rhai ohonom sy'n darllen 2-3 y mis?

  1.    Raquel meddai

   Rwy’n cytuno â’r sylw olaf, rydych yn meddwl bod prynu pum llyfr y flwyddyn yn ddarllenydd craff…. ble rydyn ni'n mynd i stopio. I mi mae wedi bod yn drueni mawr iddyn nhw gau cylch y darllenwyr ers i mi fod yn aelod ers blynyddoedd lawer, er bod gen i lyfr electronig, ond ble mae'r llyfr papur, arogl y llyfr newydd, eu cyffwrdd a troi tudalennau. Nid yw'r genhedlaeth o nawr yn darllen unrhyw beth o gwbl, ychydig iawn o filflwydd a chenhedlaeth z (mae'n ddrwg gennyf am fy nghamwybodaeth ond roeddwn i'n meddwl mai millennials oedd y rhai a anwyd ar ôl 2000 a rhywbeth, ni chlywais i erioed am genhedlaeth z, mae'n swnio fel nofel arswyd) yn fwy na dim oherwydd mae gen i fab 16 oed ac rydw i'n ei weld ynddo ef ac yn llawer o'i gydweithwyr a'i ffrindiau. Rwy'n ystyried fy hun yn ddarllenydd craff ers i mi ddarllen llyfr yr wythnos, os ydw i'n ei hoffi mewn pum niwrnod ac os yw'n fy bachu o'r dudalen gyntaf mewn tri neu ddau ddiwrnod hyd yn oed. Rwy'n colli cyfrif o faint yr wyf yn ei ddarllen y flwyddyn, ond byddai pump yn stoc chwerthin

 5.   Cesar Patiño meddai

  Mae'n wirioneddol brifo nad yw Círculo de Lectores wedi addasu i dechnolegau newydd. Cefais fy magu gydag ef, roedd fy nhad yn cadw'r cylchgrawn, nid oedd llai na dau neu dri llyfr ar ôl gartref, lps o gerddoriaeth o bob math. Diolch Cylch Darllenwyr. Byddwch yn aros yn enaid y rhai ohonom sy'n caru darllen a cherddoriaeth. Hug o Bogotá.