Llythyr datgelu gan George Orwell yn esbonio'r rheswm dros ei waith "1984"

George Orwell mewn teipiadur

Mae'n hysbys i bawb fod ysgrifenwyr yn ychwanegol at ysgrifennu eu gweithiau llenyddol yn y gorffennol yn dueddol iawn o ysgrifennu dyddiaduron bach, anodiadau a llythyrau nid yn unig yn dweud wrth y sefyllfa yr oeddent yn byw bryd hynny ond hefyd yn egluro pam eu bod yn ysgrifennu un gwaith neu'r llall. Mae hyn er enghraifft yn achos George Orwell. Tua thair blynedd yn ôl, cyfrol o lythyrau wedi'u golygu gan Peter davison. Daeth y llythyrau hyn gan awdur y llyfr "1984" ac ymhlith pob un ohonynt roedd un arbennig iawn: yr llythyr dadlennol gan George Orwell yn egluro'r rheswm dros ei waith «1984», byd enwog.

Yn Actualidad Literatura mae gennym yr anrhydedd i'w gynnig i chi. Dair blynedd ar ôl y llythyr hwn, Byddai George Orwell yn ysgrifennu ei nofel "1984":

Rhaid imi ddweud fy mod yn credu bod yr ofn sydd gan y byd yn ei gyfanrwydd yn cynyddu. Yn ddiau, bydd Hitler yn diflannu cyn bo hir, ond dim ond ar gost cryfhau Stalin, y miliwnyddion Eingl-Americanaidd, a phob math o führers bach tebyg i Gâl. Mae'n ymddangos bod pob symudiad cenedlaethol ledled y byd, hyd yn oed y rhai sy'n tarddu o wrthwynebiad i dra-arglwyddiaeth yr Almaen, ar ffurfiau annemocrataidd, i glystyru o amgylch rhai führers goruwchddynol (mae Hitler, Stalin, Salazar, Franco, Gandhi, De Valera yn enghreifftiau amrywiol) ac i fabwysiadu'r theori bod y diwedd yn cyfiawnhau'r modd. Ymhobman mae'n ymddangos bod mudiad y byd i gyfeiriad economïau canolog sy'n gallu gwneud y "gwaith" mewn ystyr economaidd, ond nad ydyn nhw wedi'u trefnu'n ddemocrataidd ac sy'n tueddu i sefydlu system gastiau. Gyda'r gwyro hwn oddi wrth erchyllterau cenedlaetholdeb emosiynol a thueddiad i beidio â chredu ym modolaeth gwirionedd gwrthrychol, mae'n rhaid i'r holl ffeithiau gyd-fynd â geiriau a phroffwydoliaethau rhai führer anffaeledig. Mae gan hanes eisoes ar un ystyr: peidiodd â bodoli, hynny yw. nid oes y fath beth â hanes ein hamser, y gellid ei dderbyn yn gyffredinol, ac mae'r union wyddorau yn y fantol, cyn gynted ag y bydd rheidrwydd milwrol yn stopio cadw pobl hyd at y marc. Gall Hitler ddweud bod yr Iddewon wedi cychwyn y rhyfel, ac os bydd yn goroesi, hon fydd y stori swyddogol. Ni allwch ddweud bod dau a dau yn bump, oherwydd effeithiau, dyweder, y balistig y mae'n rhaid i bedwar ei wneud. Ond ie, bydd y math o fyd y mae arnaf ofn yn cyrraedd, byd o ddau neu dri o uwch-wladwriaethau gwych sy'n analluog i orchfygu ei gilydd, dau wrth ddau gallai ddod yn bump os yw'r Führer yn dymuno. Dyna, hyd y gwelaf, yw'r cyfeiriad yr ydym yn symud ynddo mewn gwirionedd, er, wrth gwrs, mae'r broses yn gildroadwy.

O ran imiwnedd cymharol Prydain Fawr a'r UD Yr hyn y gall yr heddychwyr ei ddweud, nid oes gennym dotalitariaeth eto ac mae hwn yn symptom gobeithiol iawn. Rwy’n credu’n ddwfn, fel yr eglurais yn fy llyfr The Lion and the Unicorn, yn y Saesneg ac yn eu gallu i ganoli eu heconomi heb ddinistrio’r rhyddid i wneud hynny. Ond rhaid cofio nad yw Prydain a’r Unol Daleithiau wedi blasu trechu, nad ydyn nhw wedi gwybod am ddioddefaint difrifol, ac mae yna rai symptomau gwael i gydbwyso’r rhai da. I ddechrau, mae'r difaterwch cyffredinol tuag at ddirywiad democratiaeth. A ydych chi'n sylweddoli, er enghraifft, nad oes gan unrhyw un yn Lloegr o dan 26 oed bleidlais ac nad ydyn nhw'n rhoi damn am hyn cyn belled ag y gall rhywun weld y llu mawr o bobl yr oedran hwnnw? Yn ail yw'r ffaith bod deallusion yn fwy dotalitaraidd o safbwynt na phobl gyffredin. Mae deallusion Lloegr wedi gwrthwynebu Hitler yn gyffredinol, ond dim ond ar gost derbyn Stalin. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn berffaith barod ar gyfer dulliau unbenaethol, heddlu cudd, ffugio hanes yn systematig, ac ati, cyn belled â'u bod yn teimlo ei fod ar yr ochr "ein un ni". Mewn gwirionedd mae'r datganiad nad oes gennym fudiad ffasgaidd yn Lloegr yn golygu i raddau helaeth fod pobl ifanc, ar yr adeg hon, yn edrych am eu führer mewn man arall. Ni ellir bod yn sicr nad yw hynny'n mynd i newid, ac ni all rhywun fod yn sicr y bydd pobl gyffredin yn meddwl amdano am y 10 mlynedd nesaf, yn union fel y mae deallusion yn ei wneud nawr. Nid wyf yn gobeithio, rwy'n dal i ymddiried na wnânt, ond bydd ar gost ymladd. Os yw rhywun yn syml yn cyhoeddi bod popeth am y gorau ac nad yw'n tynnu sylw at y symptomau sinistr, mae un yn syml yn helpu i ddod â totalitariaeth yn agosach.

Mae hefyd yn gofyn a ydw i'n credu bod tueddiad y byd tuag at ffasgaeth, pam ydw i'n cefnogi'r rhyfel? Mae'n ddewis o ddrygau. Rwy'n gwybod digon am imperialaeth Brydeinig i beidio â'i hoffi, ond hoffwn ei gefnogi yn erbyn Natsïaeth neu imperialaeth Japan, fel y drwg lleiaf. Yn yr un modd byddwn yn cefnogi'r Undeb Sofietaidd yn erbyn yr Almaen oherwydd credaf na all yr Undeb Sofietaidd ddianc o'i orffennol yn llwyr ac mae'n cadw digon o syniadau gwreiddiol y Chwyldro i'w wneud yn ffenomen fwy gobeithiol na'r Almaen Natsïaidd. Rwy’n credu, ac wedi meddwl ers i’r rhyfel ddechrau, ym 1936, fwy neu lai, mai ein hachos ni yw’r gorau, ond mae’n rhaid i ni ddilyn yr hyn sydd orau, sy’n awgrymu beirniadaeth gyson.

Yn gywir,
Geo. Orwell

Fel y dywedasom yn gynharach, «1984» mae'n un o'r clasuron gorau gellir ei ddarllen, mae'n glasur o argymhelliad llwyr ac er fy chwaeth i, y gorau a ysgrifennodd George Orwell. Gan wybod hyn, gan wybod y nodiadau a wnaeth dair blynedd cyn cyhoeddi'r gwaith hwn, dyma pryd rydyn ni'n deall y rheswm dros ei ddadl.

George Orwell 2

Crynodeb swyddogol y llyfr «1984»

Dehongliad dyfodolaidd annifyr yn seiliedig ar feirniadaeth dotalitariaeth a gormes pŵer, a osodwyd ym 1984 mewn cymdeithas yn Lloegr a ddominyddwyd gan system o "gyfundeb biwrocrataidd" a reolir gan Big Brother. London, 1984: Winston Smith yn penderfynu gwrthryfela yn erbyn llywodraeth dotalitaraidd sy'n rheoli pob symudiad o'i dinasyddion ac yn cosbi hyd yn oed y rhai sy'n cyflawni troseddau â'u meddyliau. Yn ymwybodol o'r canlyniadau enbyd y gall anghytuno eu cynnig, mae Winston yn ymuno â'r Frawdoliaeth amwys trwy'r arweinydd O'Brien. Yn raddol, fodd bynnag, mae ein prif gymeriad yn sylweddoli nad yw'r Frawdoliaeth nac O'Brien yr hyn yr ymddengys eu bod, ac y gall gwrthryfel, wedi'r cyfan, fod yn nod anghyraeddadwy. Am ei ddadansoddiad godidog o bŵer a'r perthnasoedd a'r dibyniaethau y mae'n eu creu mewn unigolion, 1984 yw un o nofelau mwyaf annifyr a gafaelgar y ganrif hon.

george-orwell-1984

Onid nawr eich bod chi'n teimlo fel ailddarllen y llyfr hwn? Os nad ydych wedi ei ddarllen, rydych chi'n hoff o fyd gwleidyddiaeth ac rydych chi am ddarllen clasur da, dyma fy argymhelliad heddiw. Mwynhewch!


2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jorge meddai

  Nodyn da iawn, rwy'n argymell mewn llinell debyg i waith Orwell, Iron Heel gan Jack London, meistr mawr naratif antur, a ysgrifennwyd ym 1908, yn gyfarchiad

 2.   candia miguel meddai

  Diolch yn fawr, nid oeddwn yn gwybod y gwaith hwnnw gan Lundain