Llyfrau JJ Benítez

JJ Benitez

JJ Benitez

Mae JJ Benítez yn un o'r newyddiadurwyr ac awduron Sbaenaidd enwocaf a mwyaf cyfieithu erioed. Er iddo ddod yn adnabyddus ym mron y blaned gyfan o saga arbennig, Ceffyl Trojan, hefyd wedi datblygu gyrfa newyddiadurol lwyddiannus. Prawf o hyn yw cydnabod ei yrfa helaeth gyda Gwobr Newyddiadurwyr Navarra 2021.

Ar ben hynny, Mae Benítez wedi cysegru'r rhan fwyaf o'i fywyd i ddatrys dirgelion (yn ymwneud yn bennaf ag uffoleg). Mewn gwirionedd, ar ddiwedd y 70au penderfynodd gefnu ar newyddiaduraeth broffesiynol ar draul ei angerdd am UFOs. Hyd yn hyn, yr awdur Navarrese wedi gwerthu mwy na 15 miliwn o gopïau rhwng traethodau, nofelau ffuglen, testunau ymchwil a barddoniaeth.

Y saga Ceffyl Trojan

Mae'r gyfres hon yn creu taith trwy amser a'i amcan yw gwybod "bywyd go iawn" y dyn mwyaf adnabyddus yn hanes y ddynoliaeth: Iesu o Nasareth. Gyda dadl o'r fath, roedd y ddadl yn fwy na gwarantedig. O ganlyniad, enillodd Benítez nifer dda o feirniaid, yn enwedig o fewn yr Eglwys Gatholig a'r lleisiau Cristnogol mwy ceidwadol.

Fodd bynnag, mae'n ddiymwad bod Ceffyl Trojan Fe'i gwerthfawrogir fel clasur o lenyddiaeth yn Sbaen. Yn sicr, ers cyhoeddi'r gyfrol gyntaf ym 1984, mae ei chynllwyn wedi dod yn bresennol yn nychymyg cyfunol Sbaen. Ar hyn o bryd, mae gan y saga hon llengoedd o ddilynwyr ledled y byd; Prawf o hyn yw'r grwpiau a'r fforymau niferus ar rwydweithiau cymdeithasol.

Jerusalén (1984)

Dechreuwch y daith i'r gorffennol; cymerir y darllenydd i OC 30, yn benodol rhwng Mawrth 30 ac Ebrill 9. Adroddir y digwyddiadau mewn un ar ddeg o benodau, un y dydd. Mae'r llyfr yn codi mwy na chant o gwestiynau a myfyrdodau (rhai ohonyn nhw braidd yn ddraenog) am y cymeriad a arweiniodd at aberth at Gristnogaeth.

Y llyfrau eraill yng nghyfres Trojan Horse

 • Masada (1986)
 • Saidan (1987)
 • Nasareth (1989)
 • Adran Cesaraidd (1996)
 • Hermon (1999)
 • Nahum (2005)
 • Jordán (2006)
 • Cane (2011).

I, Jules Verne (1988)

O ran ei ddylanwadau llenyddol, yr awdur Pamplona wedi datgan dro ar ôl tro ei edmygedd o waith Jules Verne. Ar ben hynny, gwnaeth Benítez ddadansoddiad manwl o'r awdur a'r dramodydd o Ffrainc, a enillodd y cymhwyster "gweledigaethol iddo ar y pryd."

Yng ngeiriau Benítez, I, Jules Verne yn llyfr sydd yn anelu at ddangos "wyneb cudd" dyn a ystyrir gan lawer "Proffwyd gwyddoniaeth." Mae'n destun unigryw iawn, heb amheuaeth, o'i gymharu ag unrhyw un arall sy'n canolbwyntio ar fywyd, ysbrydoliaeth a gwaith yr awdur Ffrengig.

Fy hoff UFOs (2001)

Ail gyfrol y casgliad Llyfrau nodiadau bron yn gyfrinachol, eMae'n destun anhepgor ar gyfer uffolegwyr, yn ôl arbenigwyr yn y maes ymchwil penodol hwn. Ei gynnwys trawiadol -yn ymddangos wedi'i ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa ifanc- yn ymdrin â mwy na thri degawd o ymchwil a wnaed gan Benítez.

Ar y llaw arall, mae'r llyfr yn cynnig mwy na 450 o ddelweddau i'r darllenydd, y mae 110 ohonynt yn cyfateb i luniau gan yr awdur. Yn ogystal, dangosir lluniau nas cyhoeddwyd (fel paentiad o rai gofodwyr o 29.000 o flynyddoedd yn ôl, er enghraifft). Yn yr un modd, Mae Benítez yn cyhuddo NASA o fod yn sefydliad celwyddog ac yn peri posau diddorol; un ohonyn nhw yw "pam na aethoch chi yn ôl i'r lleuad?"

Y trychineb melyn (2020)

Y trychineb melyn yw cyhoeddiad diweddaraf Benítez, a'i paratôdd ar fwrdd llong fordaith pan dorrodd pandemig Covid-19 allan yn Ewrop. Ynglŷn â’r llyfr, nododd yr awdur: “mae'n bortread seicolegol diddorol o'r bobl, mae rhai pobl o rai cenedligrwydd yn credu eu bod yn rhagori ar eraill, maen nhw'n edrych arnoch chi gyda dirmyg go iawn, ond roedden nhw mor ofnus â ni "...

Ar ben hynny, mae'r gair "melyn" yn y teitl yn cyfeirio at y tarddiad (yn fwyaf tebygol yn ôl WHO) Ffliw Tsieineaidd mae hynny wedi newid y cysyniad o "normalrwydd" yn yr XNUMXain ganrif yn radical. Felly, mae'r llyfr hwn yn adlewyrchiad gwych o sut nad yw ofn marwolaeth yn gwahaniaethu statws cymdeithasol na tharddiad.

Bywgraffiad JJ Benítez

Ar Fedi 7, 1946, ganwyd Juan José Benítez yn Pamplona, ​​Sbaen. O'i lencyndod bu'n gweithio mewn crefftau yn ymwneud â phaentio a cherameg. Fel y mae ef ei hun wedi dweud, roedd bob amser yn fachgen chwilfrydig iawn ac roedd ganddo ddiddordeb mewn darganfod beth oedd yn digwydd o'i gwmpas. Ddim yn ofer, Penderfynodd astudio Gwyddorau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Navarra (graddiodd ym 1965).

Beth bynnag, ni wadodd deallusrwydd Sbaen unrhyw fater erioed, waeth pa mor ddadleuol yr oedd barn y cyhoedd yn ei ystyried. Nid yw Benítez ychwaith wedi poeni llawer am y lleisiau sy'n cwestiynu ei ddiffyg trylwyredd gwyddonol tybiedig ac yn ei gyhuddo o fod yn rhy hapfasnachol. Beth bynnag, mae miliynau o ddarllenwyr ledled y byd eisoes yn gwybod ei ddulliau ymchwil.

Amseroedd newyddiadurwr

Ar ôl graddio o Brifysgol Navarra, Dechreuodd Benítez weithio ym 1966 i'r papur newydd Y gwir, yn Murcia. Yna aeth drwodd Yr Herald o Aragon a The North Gazette o Bilbao. Yn y cyfryngau uchod gwasanaethodd fel llysgennad arbennig mewn amryw o leoedd yn Ewrop a theithiodd ledled y byd.

Yn ystod y 1970au, newyddiadurwr y Navarrese canolbwyntiodd ei waith newyddiadurol tuag at uffoleg (Ar hyn o bryd mae'n cael ei ystyried yn awdurdod byd ar y mater). Ochr yn ochr â hyn, cwblhaodd ymchwiliadau ar y Turin Shroud a chasglodd ddogfennau gan Llu Awyr Sbaen ar weldiadau UFO posib.

Yr awdur

Ym 1979 gadawodd Benítez newyddiaduraeth ffurfiol yn bendant i gysegru ei hun yn llwyr i ymchwiliadau i'w ddiddordeb personol. Gan ei fod yn brosesau o fwriad addysgiadol, dechreuodd y deallusol o Pamplona gyhoeddi casgliadau ei ymholiadau. Felly, Nid gor-ddweud yw dweud i'r ymchwil ei wneud yn ysgrifennwr toreithiog, gyda mwy na 60 o lyfrau wedi'u cyhoeddi hyd yma.

Mae Benítez wedi nodi sawl gwaith bod ysgrifennu yn gofyn am wybod sut i adrodd stori. Yn y pwynt hwn, mae'n amlwg iddo ddysgu cyfleu ei angerdd am ddigwyddiadau paranormal neu'n anodd ei ddeall. Felly, daeth ei gyhoeddiad cyntaf i'r amlwg: UFOs: SOS i'r Ddynoliaeth (1975), ac yna llyfrau gyda rhifau gwerthu da fel y traethawd Gofodwyr yr ARGLWYDD (1980) a Yr ymwelwyr (1982).

Nodweddion llyfrau JJ Benítez

Yn JJ Benítez, mae tasgau ymchwilydd ac ysgrifennwr yn cael eu cyfuno mewn un. Mae'r cyfuniad hwn wedi arwain at gwaith sy'n cynnwys barddoniaeth, traethodau, athroniaeth a nofelau. Ond, mae'n ymwneud nid yn unig ag amlochredd ond â chyfaint disgrifiadol, dyfnder dadansoddol a thrin arddull yn unol â gofynion y genre llenyddol yr ymdrinnir ag ef.

Felly, mae'n ymddangos bod yr awdur o Sbaen yn gallu cwmpasu'r cyfan, oherwydd er clod iddo mae ganddo nofel dditectif a rhaglen ddogfen, Roedd dynoliaeth arall (1977). Ymhellach, mae ganddo gyfres deledu, Planed hudolus, wedi'i strwythuro mewn tair pennod ar ddeg a ddarlledwyd rhwng 2003 a 2004. Hynny yw, nid oes gan Benítez unrhyw gyfyngiadau wrth adrodd straeon a mynegi pryderon.

Rhestr o nofelau gan JJ Benítez

 • Gwrthryfel Lucifer (1985)
 • Y Pab Coch (Gogoniant y Goeden Olewydd) (1992)
 • Dydd y mellt (2013)
 • Y Trychineb Melyn Mawr (2020).

Beirniadaeth

O ystyried y math o waith ymchwilio a wneir gan JJ Benítez, mae'n debyg ei bod yn anochel na fyddai lle i feirniadaeth a dadlau ar ôl bron i hanner canrif o yrfa. Ymhlith y cyhuddiadau pwysicaf mae dewis yr awdur dros roi ei reddf ymhell o flaen trylwyredd gwyddonol, y mae'n ei gydnabod yn anochel.

Yn yr ystyr hwn, mae awdur Navarrese wedi nodi hynny yn rhoi gwerth i emosiynau a greddf fel rhan ddynol sylfaenol. Cafodd hefyd ei gyhuddo o lên-ladrad y Llyfr Urantia. Mewn gwirionedd, nid oedd gan y ditiad unrhyw sail gyfreithiol, felly, gwnaeth Benítez wrth-hawliad (a enillodd). Dylid nodi bod y testun dan sylw wedi bod yn gyhoeddus er 1983.

JJ Benítez heddiw

Mae Juan José Benítez wedi ei gwneud yn glir mewn gwahanol gyfweliadau diweddar hynny yn parhau i ymchwilio ac ysgrifennu prosiectau o natur amrywiol iawn. Yn gymaint felly, hynny mewn rhaglen deledu o Y saith Dywedodd (2020) "Mae gen i 140 o brosiectau, rwy'n gwybod nad ydw i'n mynd i'w cyflawni." Mae un peth yn sicr, bydd yn parhau i bostio pan fydd yn plesio, gan mai un o'i ymadroddion mwyaf eiconig yw:

"Dwi ddim yn ysgrifennu i blesio neb."


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.