Jane Austen: llyfrau

Jane Austen

Jane Austen

Roedd Jane Austen yn nofelydd enwog o'r XNUMXfed ganrif, mae ei gweithiau'n cael eu hystyried yn glasuron llenyddiaeth Saesneg. Ei nofel fwyaf rhagorol oedd Balchder a rhagfarn, stori ramantus wedi'i gosod ar y pryd, a gyhoeddwyd yn ddienw ym 1813. Am ganrifoedd, mae'r naratif hwn wedi bod yn ysbrydoliaeth i awduron eraill, yn ogystal â chael ei haddasu ar gyfer y sgrin sawl gwaith.

Cipiodd Austen arddull unigryw a deinamig, wedi'i lwytho â bywyd bob dydd, moesoldeb a gyda disgrifiadau manwl gywir o draddodiadau cymdeithas y cyfnod hwnnw. Mae llawer o gyfreithwyr yn ei hystyried yn awdur llenyddol ceidwadol, er bod beirniaid ffeministaidd heddiw yn honni ei bod yn amddiffynwr ffyddlon i fenywod. Yn 2007, aethpwyd â bywyd yr ysgrifennwr i'r sinema, gyda'r ffilm: Dod yn Jane.

Bywgraffiad

Ganwyd Jane Austen ar Ragfyr 16, 1775 yn nhref fechan Steventon yn Lloegr yng ngogledd Hampshire. Ei rieni oedd y Parchedig Anglicanaidd George Austen a Cassandra Leigh. Hi oedd plentyn olaf ond un wyth plentyn y briodas, yn ogystal â bod yn ail ferch y grŵp. Ers pan oedd hi'n fach, roedd Jane yn agos iawn at ei chwaer hŷn, Cassandra.

Teulu, addysg ac arfer yr oes

O fewn cymdeithas, yr Austen roeddent yn perthyn i'r "uchelwyr", un o'r grwpiau â llai o statws o fewn yr uchelwyr. Nid oedd ganddynt gyfoeth mawr ac roedd eu hincwm yn talu treuliau sylfaenol yn unig, felly roedd yn rhaid i frodyr Jane weithio o oedran ifanc. Fodd bynnag, cadarnhaodd trwy lythyrau eu bod yn mwynhau plentyndod hapus lle roedd eu tad yn eu hysgogi'n ddeallusol.

Bryd hynny roedd menywod yn derbyn addysg sylfaenol gartref, er pe bai gan y teulu bosibiliadau, gallent anfon eu merched i'r ysgol. Yn 1783, Roedd Cassandra i fod i fynd i astudio y tu allan, ond gwrthododd Jane adael iddo fynd oddi wrthi. Felly, penderfynodd yr offeiriad eu hanfon at ei gilydd i ysgol breswyl yn Rhydychen, ond dim ond am gyfnod byr y bu, gan fod yn rhaid i'r ddau ddychwelyd ar ôl mynd yn sâl gyda theiffws.

Ym 1785, mynychodd Jane a Cassandra ysgol breswyl yr Abaty yn nhref Reading; ond, oherwydd na allent dalu'r hyfforddiant, roedd yn rhaid iddynt ddychwelyd. O'r fan honno, fe wnaethant barhau â'u haddysg gartref, lle roedd eu tad yn gefnogol iawn.. Roedd gan y parchedig lyfrgell helaeth a bob amser yn llawn cymhelliant yr arfer o darllen yn y grŵp teulu, felly roedd Jane yn ddarllenydd brwd ers pan oedd hi'n blentyn.

Dechreuadau yn ysgrifenedig

Amcangyfrifir hynny Dechreuodd Austen ysgrifennu yn ifanc, prawf o hyn yw'r llyfrau nodiadau a wnaed rhwng 1787 a 1793, sy'n cynnwys sawl stori fer. Cyhoeddwyd y straeon bach hyn ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif, wrth i weithiau ieuenctid gasglu mewn tair cyfrol. Rhai o'r straeon sydd wedi'u cynnwys yw: "Lesley's Castle", "The Three Sisters" a "Catherine".

Novelas

Gan ddechrau ym 1795, lluniodd Austen ddrafftiau o’i nofelau cyntaf, a adolygodd - ar ôl symud i Chawton ym 1809 - cyn iddynt gael eu cyhoeddi. Yr un cyntaf a dderbyniwyd gan olygydd oedd: Synnwyr a Sensibility (1811). Cyflwynwyd y naratif hwn yn ddienw, dim ond gyda'r llofnod “Gan Arglwyddes”. Cafodd y gwaith dderbyniad da ar ran beirniaid yr oes.

Yn dilyn llwyddiant y llyfr hwn, cyhoeddodd Balchder a rhagfarn (1813), nofel y dechreuwyd cydnabod yr awdur â hi. Flwyddyn yn ddiweddarach daeth i'r amlwg Parc Mansfield (1814), y gwerthodd ei gopïau yn gyflym. Ar ddiwedd y flwyddyn 1815, cyhoeddodd yr awdur ei gwaith olaf mewn bywyd, Emma. Yn 1818 gwnaed ei weithiau'n hysbys Abaty Northanger y Perswadiad.

Marwolaeth

Jane Austen bu farw Gorffennaf 18, 1817 yn ninas Winchester, gyda dim ond 41 oed. Ar hyn o bryd, rhagdybir bod ei farwolaeth oherwydd dioddef o glefyd Addison. Mae gweddillion yr awdur yn gorwedd yn Eglwys Gadeiriol Winchester.

Nofelau Jane Austen

 • Synnwyr a Sensibility (1811)
 • Balchder a rhagfarn (1813)
 • Parc Mansfield (1814)
 • Emma (1815)
 • Abaty Northanger (1818) gwaith ar ôl marwolaeth
 • Perswadiad (1818) gwaith ar ôl marwolaeth

Crynodeb o lyfr Jane Austen

Synnwyr a Sensibility (1811)

Bywyd Elinor, Marianne a Margaret Mae Dashwood yn newid yn sylweddol ar ôl marwolaeth ei dad. Mae'r dyn wedi gadael ei holl asedau i'r plentyn gwrywaidd a gafodd yn ei undeb blaenorol, John. Er bod yr etifedd yn rhegi i sicrhau diogelwch a chysur y menywod diymadferth, mae Fanny - ei wraig - yn cymhlethu popeth. Mae'r sefyllfa'n arwain at y merched rhaid symud gyda'i fam i dŷ bach a gostyngedig.

Mae'r plot cyffredinol yn canolbwyntio ar Elinor a Marianne, gan mai dim ond plentyn yw Margaret. O'u realiti economaidd a chymdeithasol newydd, mae bywyd yn gwneud ei beth, ac mae menywod ifanc yn dechrau cwrdd â ffrindiau newydd a mynd trwy helbulon cariad.

Mae pob un yn rhagdybio bywyd yn wahanol; Elinor, pwy yw'r hynaf, yn sylweddol aeddfed a chanolbwyntiedig. Marianne, o'i rhan hi, yn ferch angerddol a sentimental iawnl. Fodd bynnag, wrth ddatblygu'r plot, gellir gwerthfawrogi eiliad ym mhersonoliaethau'r prif gymeriadau.

Mae'r stori'n digwydd yn chwilio am gariad yn ôl persbectif pob person ifanc. Tra bod cymhlethdodau nodweddiadol y plot yn digwydd, mae'r chwiorydd Dashwood wedi'u rhwygo rhwng synnwyr a synwyrusrwydd o fewn traddodiadau pendefigaeth a bourgeoisie Lloegr y XNUMXfed ganrif.

Balchder a rhagfarn (1813)

Ar ddiwedd Mae'r XNUMXfed ganrif, mewn ardal wledig yn Lloegr yn byw'r teulu Bennet, y cwpl a'u 5 merch: Jane, Elizabeth, Mary, Catherine a Lydia. Oherwydd ei sefyllfa economaidd ac arferion gwallgof yr oes, mae'r fam yn canolbwyntio ar ddod o hyd i briodasau da iddynt. Er, mae'n poeni am Elizabeth -Lizzie- a'i chymeriad anodd, sy'n honni nad oes ganddi awydd i briodi byth.

Yn sydyn, dyfodiad dau berson ifanc pwysig i'r dref —Mr. Bingley a Mr. Darcy— ennyn sylw Mrs. Bennet, sy'n gweld ynddynt ddyfodol perffaith i'w merched hŷn, Jane a Lizzie. O'r fan honno, mae'r ddwy berthynas yn mynd trwy wahanol sefyllfaoedd. Mae tynged y prif gymeriadau wedi ei rwygo rhwng rhagfarnau, haerllugrwydd, dirgelion, nwydau a llawer o deimladau cymysg.

Parc Mansfield (1814)

Mae ewythrod cyfoethog wedi cymryd Little Fanny Price i mewn: chwaer ei fam, yr Arglwyddes Bertram; a'i gwr, Syr Thomas. Mae'r teulu'n byw ym mhlasty Parc Mansfield gyda'u pedwar plentyn: Tom, Edmund, Maria a Julia. Oherwydd ei darddiad gostyngedig, y fenyw ifanc yn destun dirmyg cyson gan ei chefndryd, ac eithrio Edmund, sy'n ei thrin â charedigrwydd a chwrteisi

Mae'r senario hwn yn parhau am flynyddoedd Mae Fanny yn tyfu i fyny gyda thriniaeth wahanol, er bod ei diolchgarwch tuag at Edmund yn troi’n gariad cyfrinachol. Un diwrnod, mae Syr Thomas yn gwneud taith bwysig, sy'n cyd-fynd â dyfodiad y brodyr Crawford i Barc Mansfield: Henry a Mary.

Bydd ymweliad y bobl ifanc hyn yn llusgo'r teulu hwn i wahanol ymgysylltiadau a seductions. Rhwng cariadon, gwrthdaro a nwydau, dim ond Fanny —Yn ei bersbectif— gall godi'r bygythiadau cudd hynny.

Emma (1815)

Emma woodhouse yn fenyw ifanc ddeallus hardd, sydd wedi cymryd fel cenhadaeth i drefnu priodasau i bawb sy'n agos ato. Iddi hi, nid yw ei bywyd caru yn flaenoriaeth, mae hi'n poeni mwy am fywyd trydydd partïon.

Roedd popeth yn mynd yn dda ym mywyd Emma, ​​tan Mae Taylor - ei llywodraethu a'i ffrind - yn priodi. Ar ôl y digwyddiad hwn, mae'r sefyllfa rhwng y ddau yn newid yn rhyfeddol, felly'r fenyw ifanc Mae Woodhouse wedi'i blymio i unigrwydd dwfn. Fodd bynnag, mae'r fenyw ifanc yn ceisio ymdopi â thristwch trwy ei galwedigaeth fel matsiwr.

Cyn bo hir mae Emma yn dod o hyd i ffrind newydd, Harriet Smith, merch ifanc ostyngedig. Er nad oes gan y ferch ddyheadau uchel, mae'r matsiwr yn mynnu dod o hyd iddi yn ŵr cyfoethog. Fodd bynnag, mae Harriet yn gwrthod cael ei drin, sy'n cwympo cynlluniau Woodhouse. Y gwir yw, rhwng troelli plot amrywiol iawn ynghyd ag ymddangosiad cymeriadau newydd sydd wedi'u strwythuro'n dda, mae'r "casadora" yn gorffen mewn sefyllfa na feddyliodd amdani hi ei hun erioed.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.